OVERZICHT: Alle belastingen en subsidies op het gebied van energie op een rijtje

3 april 2013 - Hieronder een interessante tabel waarin alle inkomsten voor en uitgaven door het Rijk op het gebied van energie een rijtje staan.

 

Subsidies, belastinginkomsten en belastinguitgaven gerelateerd aan het energieverbruik (bedragen in miljoen euro)
  2013 2014 2015 2016 2017
Subsidies      
Uitgaven duurzame energie 900 1.118 1.272 1.470 1.786
wv voor SDE+ (gedekt uit de opslag voor duurzame energie) 100 200 320 490 875
Energie-innovatie duurzame energie 32 20 8 2 2
Topsector Energie 24 23 40 21 40
Duurzame warmte voor bestaande woningen 4 5 5 6  
Garantstelling diepe geothermie 10        
Subsidieregeling zonnepanelen 30
Elektrisch rijden 4 2 1    
CO2-afvang en opslag (CCS) 49 49 22 9 9
Green Deals 25 30 5 5 20
Belastinginkomsten gerelateerd aan energieverbruik     
Energiebelasting 4.495 4.562 4.631 4.700 4.771
Accijns op benzine 4.100 4.162 4.224 4.287 4.352
Accijns op diesel/LPG 4.047 4.108 4.169 4.232 4.295
Brandstoffenheffing kolencentrales 105 115 117 118 120
Belastinginkomsten gerelateerd aan het autobezit     
Motorrijtuigenbelasting (MRB) 3.624 3.680 3.735 3.790 3.845
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) 1.810 1.835 1.865 1.895 1.920
Belasting op zware motorrijtuigen 157 160 162 164 167
Belastinguitgaven ter compensatie van hoge lasten voor specifieke sectoren     
Energiebelasting: Verlaagd tarief glastuinbouw 134 135 136 137 138
Energiebelasting: Teruggaafregeling kerkgebouwen 8 8 8 9 9
Energiebelasting: Teruggaafregeling non-profit 26 28 29 30 31
Energiebelasting: Vrijstelling grootverbruik 8 6 6 6 6
Accijns: vrijstelling accijns luchtvaartuigen 1.012 1.033 1.053 1.073 1.093
Accijns: vrijstelling accijns communautaire wateren 851 869 885 902 919
MRB: vrijstelling motorrijtuigen van 25 jaar en ouder 222 241 241 242 243
MRB: vrijstelling voor taxi’s, ambulances, reinigingsdiensten 57 59 61 62 63
BPM: teruggaaf taxi’s, ambulances 76 79 83 86 89
Belastinguitgaven groene beleggingen     
Vrijstelling Box III inkomstenbelasting 74 75 77 78 90
Heffingskorting 42 43 43 44 45
Belastinguitgaven ter bevordering van energiebesparing en hernieuwbare energie     
EIA 151 161 161 161 161
MIA 101 111 111 111 111
VAMIL 24 40 40 40 40
Belastinguitgaven ter bevordering van de aanschaf van schone en zuinige auto's     
Nihiltarief Motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto's 250 6 11
stimulans euro-6 dieselpersonenauto's 9

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn