Energie-wetgeving, een overzicht van wat er in de pijplijn zit

23 maart 2013 - Zie hier de wetgevingsagenda op het gebied van energie.

          Planning/status          Onderwerp                   
In behandeling Wijzigingen in verband met het Energierapport 2011
(gassamensteling, afschaffen bovengrens saldering, directe lijnen, aansluiting, garanties van oorsprong, omgaan met terrorisme en andere bedreigingen voor de elektriciteitsvoorziening (nr 33493)
In behandeling Integriteit/transparantie groothandelsmarkt energie (nr 33501)
voorjaar 2013 Brief over wind op zee
voorjaar 2013 Brief met visie van kabinet op lokale duurzame energie, met name over fiscale regeling om saldering door VVE's en coöperaties mogelijk te maken (motie Jansen, 29 023, nr. 93), over het experimenteer-artikel (motie 32 814, nr. 19) en over het stimuleren van lokale duurzame energie (Van der Werf, Wiegman, 33 000 XIII, nr.69).
KW 1, 2013 Inhoudelijke reactie op Parlementair onderzoek Eerste Kamer naar privatisering en verzelfstandiging (relevant voor eventuele privatisering Urenco, Tennet en Gasunie)
zomer 2013 Besluit over gedeeltelijke privatisering Tennet en Gasunie. Indien ja; wetswijziging
zomer 2013 Beleidsbrief over nieuwe energiewet, waarin Elektriciteits- en gaswet zijn samengevoegd
1 januari 2014 Nieuwe AMVB om duurzame lokale experimenten mogelijk te maken
KW 1, 2014 Nieuwe Energiewet, waarin gas- en elektriciteitswet zijn samengevoegd, inclusief regeling voor de aanleg van een hoogspanningsnet op zee voor windmolenparken
Op termijn Eén integrale energiewet waar ook warmte deel van uitmaakt

 

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn