Eneco wil stadsverwarmingsnetten in Den Haag aan elkaar koppelen, maar nog steeds is de vraag: waarom?

9 maart 2013 - De aap kwam toch nog uit de mouw, afgelopen week tijdens een vergadering van de Haagse gemeenteraad. Eneco wil het warmtenet van de Haagse buitenwijk Ypenburg koppelen met het stadsverwarmingsnet in de stad. Daarom wil het bedrijf de capaciteit van de gasgestookte centrale uitbreiden van zo'n 70MW nu naar 125 MW.

Slag en stoot
Daarvoor is een verandering van het bestemmingsplan nodig, en die verandering werd behandeld in de gemeenteraad. Maar die raad gaat niet zonder slag of stoot akkoord. Want de uitbreiding van de centrale staat op gespannen voet met de ambities van de stad om in 2040 klimaatneutraal te zijn, zoals neergelegd in het beleidsstuk, de Energievisie. Ofwel: het is daarmee in flagrante tegenstrijd. Al op pagina 1 van deze Energievisie staat dat de ambitie betekent dat "er geen aardgas wordt verstookt om warmte te maken", zo las Inge Vianen van Groenlinks voor. "Hoe verhoudt zich de uitbreiding van de centrale tot de duurzaamheidsambities?", zo vroeg Tobias Dander van D66 zich af.

Waarom?
Niemand begreep in eerste instantie waarom Eneco de centrale wil uitbreiden. Want de capaciteit van die centrale, in de oksel van het Prins Claus Plein gelegen, voltstaat nu voor het warmtenet in Ypenburg en er zullen geen huizen in die wijk meer bij komen. Daarbij zijn de bewoners druk bezig om juist hun energieverbruik terug te dringen, mede door de hoge rekening die Eneco stuurt voor de verwarming van hun huizen. De bewoners zijn bang dat de rekening voor de uitbreiding van de capaciteit ook nog eens op hun bordje komt, zo bleek bij de behandeling. Ardo de Graaf sprak in. "Als we in staat worden gesteld om onze huizen te verduurzamen is de uitbreiding helemaal niet nodig", zo zei hij.

Relatieve openheid
Wethouder Marnix Norder gaf uiteindelijk dan toch enige openheid van zaken. Eneco wil de beide netten, die in de centrale stad en die in Ypenburg, aan elkaar koppelen in de toekomst. Dat is op zich opmerkelijk, want de koppeling kost miljoenen. Er moet een lange leiding gelegd worden. En de vraag is waarom? Er zijn twee mogelijke verklaringen. Of Eneco verwacht een forse uitbreiding van het stadsverwarmingsnet. Die staat vooralsnog echter niet op stapel, hoewel er wel pogingen daartoe worden ondernomen. Of Eneco wil in de toekomst de levering van warmte wil overnemen van Eon, die dat nu doet.

Overname
Het Haagse stadsnet zelf en de levering van warmte is in handen van Eneco, maar de productie van de warmte gebeurt door Eon, met de gasgestookte centrale in het centrum van de stad. Er zou nu een contract zijn met Eon voor de levering van warmte tot 2023. Misschien dat Eneco er dus op mikt om tegen die tijd een nieuwe centrale en nieuwe leidingen voorhanden te hebben om de levering van warmte over te nemen.

Kinderziektes
Grote vraag blijft echter waarom Eneco dan niet kiest voor alternatieve vormen van warmte-productie, met name aardwarmte. Er is al een aardwarmte-bron in Den Haag, bij het Leyenburg ziekenhuis. Die staat stil vanwege technische problemen, maar zelfs als die "kinderziektes" (aldus Norder, ha, ha) zijn opgelost kan die centrale de warmte aan de straatstenen niet kwijt. Want er worden nauwelijks nog huizen gebouwd. Daarnaast is Eneco van plan om naar aardwarmte te gaan boren in de Binckhorst, een industrieterrein aan de rand van het centrum; daar is althans een vergunning voor aangevraagd. Als het bedrijf aardwarmte gaat gebruiken zou er ook geen miljoenen kostende leiding tussen Ypenburg en de centrale stad, onder de A4 door, te hoeven worden gebouwd.

Vragen
De vraag is dus waarom Eneco niet voor goedkopere en vooral voor meer duurzame oplossingen kiest. Dat is ook de grote vraag in de raad. Vandaar dat die donderdag niet zonder meer wilde instemmen met de uitbreiding van de centrale en de aanpassing van het bestemmingsplan. Eerst wordt er daarom een debat gevoerd over de energievoorziening van de toekomst, met de wethouder van duurzaamheid; dat is niet Norder maar Baldewsingh. Eigenlijk zat de raad donderdag dus ook met de verkeerde wethouder aan tafel. Het kwam Norder ook wel goed uit want zelf begon hij wel steeds over energie en het milieu maar als er moeilijke vragen van de raad kwamen zei hij: daar ga ik niet over, dat moet u met mijn collega bespreken. "Wat is het nu?", wilde Vianen op een gegeven moment weten.

Tekst en uitleg
Verder gaat Eneco met de bewoners om tafel zitten om de zorgen die bij de bewoners leven te bespreken. Daar horen ook de zorgen over het waterslot bij. Net de ochtend voor de vergadering (niet toevallig natuurlijk) was de uitnodiging hiervoor op de mat van de bewoners geploft. Eigenlijk zou Eneco ook eens tekst en uitleg moeten geven voor de raad over de toekomstplannen met betrekking tot de energievoorziening in de stad. Het is tamelijk absurd dat iedereen, inclusief gemeenteraadsleden, zo moet gissen naar de plannen van het bedrijf, voor wat betreft de toekomstige energievoorziening in de stad, een voorziening die cruciaal is voor alles en iedereen in de stad.

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn