Problemen stapelen zich op voor aardwarmte-centrale Den Haag

6 maart 2013 - De problemen stapelen zich op voor de aardwarmte-centrale in Den Haag. Er moet één miljoen euro geïnvesteerd worden in een nieuwe pomp. De woningbouwcorporaties willen eruit stappen, Eneco ging naar de rechter, er is nog geen winningsvergunning en Cofely heeft een claim neergelegd bij de organisatie.

Feest
In juni is de centrale feestelijk geopend door Willem-Alexander, nadat in 2010 is begonnen met de aanleg. Het aardwarmteproject is in handen van een VOF met zes vennoten: drie woningbouwcorporaties, Eon, Eneco en de gemeente Den Haag. Ieder heeft 2,4 miljoen euro ingelegd. De corporaties lieten eind november vorig jaar plotseling weten dat ze eruit wilde stappen. Ze wilden binnen een maand weten of de overige vennoten willen doorgaan met het project of niet, zoals volgens hen in de statuten was vastgelegd. Maar die andere vennoten wilden meer tijd.

Rechter
Eneco stapte eind december naar de rechter om 1) de rechtmatigheid van de uitstap aan te vechten en 2) de tijd die hen gegeven werd om te beslissen wat te doen op te rekken. De rechter gaf Eneco op punt 1 ongelijk en op punt 2 gelijk. De corporaties mogen uittreden. De rechter bepaalde dat een opzegtermijn van 6 maanden geldt. Dat is tot 21 mei. Dan hebben de overige vennoten nog een maand om te beslissen of ze doorgaan of niet. Dit blijkt uit de uitspraak van de rechter. Het onderwerp kwam woensdagochtend aan bod tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad van Den Haag.

Imago
Wethouder Baldewsingh van de gemeente wil doorgaan. Hij wijst daarbij in eerste instantie op de imago-schade die de stad zou leiden als het project afgeblazen wordt. Ook de sector en 'de innovatie' zouden imago-schade leiden. Pas in tweede instantie zegt hij dat het project nog steeds rendabel is. "Ik krijg mijn geld terug". De wethouder stelt daarbij dat, nu drie coöperaties eruit stappen, het project ook in absolute zin minder geld hoeft op te brengen om hetzelfde rendement te kunnen behalen voor de resterende deelnemers. Maar de problemen zijn niet gering.

Pomp
Ten eerste moet er een miljoen extra geïnvesteerd worden in een pomp. Waarschijnlijk gaat het om een pomp die nodig is om het water terug te kunnen pompen, nodig omdat de capaciteit van de bestaande ondergrondse pomp te laag is. Dat was bij een tuinder in Pijnacker op een gegeven moment ook een probleem. Als er drie vennoten overblijven is dat 330.000 euro per vennoot. En dat terwijl er al eerder 330.000 per vennoot moest worden bijgestort. De gemeente heeft daarbij het bedrag van Vestia betaald. Vestia mocht op een bepaald moment helemaal niets meer uitgeven, nadat de problemen veroorzaakt door oud-bestuursvoorzitter Erik Staal in de volle omvang duidelijk werden.

Problemen
Een ander probleem is dat bouwer Cofely een claim bij de vennoten heeft neergelegd. Er wordt nu een rechtszaak over gevoerd.  Baldewsingh wil niet zeggen om hoeveel geld het gaat. Hij wil dit wel vertrouwelijk aan de raad mededelen. Een derde probleem is dat er nog geen winningsvergunning is. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de 'bijvangst' van gas. Staatstoezicht op de mijnen eist dat dat gas afgevangen wordt. Uit het debat woensdagochtend kwam naar voren dat die installatie nog niet in werking is. En er is ten vierde natuurlijk het tegenvallend aantal woningen dat op de centrale kan worden aangesloten.

Woningen
Er zouden bijna 4000 worden aangesloten. Volgens Baldewsingh is dat aantal nu 400. Er is reden te twijfelen aan dit getal. De coöperaties hebben nu toegezegd dat ze nog zo'n 1300 woningen zullen aansluiten, als ze dus de VOF verlaten hebben. Het is de vraag of ze de woningen er echt komen. De tweede vraag is of de woningbouwcorporaties die woningen dan nog wel willen aansluiten op het warmtenet. Mogelijk gaan ze straks zeggen: we sluiten ze toch liever op een gasnet aan. (Ze liggen immers overhoop met de VOF). Uit de rechterlijke uitspraak blijkt overigens dat ze dat wel willen.

Vijftien punten
Er moet dus eerst een akkoord komen met de woningbouwcorporaties. Er ligt al iets op tafel, wat uit vijftien punten bestaat, zo meldde de wethouder. Er is nog discussie over één punt. De drie overige vennoten willen dat de corporaties 3,3 miljoen euro betalen als een soort schade-vergoeding. De corporaties hebben nu 1,2 miljoen geboden, van die 3,3 miljoen. De PVDA vindt dat de drie vennoten desnoods naar de rechter moeten gaan. Het geld dat de uittredende partners al in de VOF hebben gestoken (die 2,4 miljoen dus) zijn ze kwijt. Daarnaast zouden ze een aansluitvergoeding moeten betalen voor de woningen die zouden worden aangesloten. En ze moeten dus zo'n 1200 woningen gaan aansluiten. Vraag is of het tot een overeenkomst komt.

Nieuwe afnemers
CDA vroeg zich af of er niet een andere vennoot bij gezocht kan worden en of het niet mogelijk is het water van de aardwarmte-centrale te gebruiken voor het stadsverwarmingsnet. De twee netten liggen aan elkaar bij de aardwarmte-centrale. De gedachte was dat het stadsverwarmingsnet als back-up kan dienen voor de aardwarmte-centrale, maar het water kan mogelijk ook andersom stromen. De gasgestookte centrale in het centrum hoeft dan minder vaak aan, wat eigenaar Eon trouwens mogelijk niet leuk vindt. Ook wordt er volop gezocht naar nieuwe afnemers, zoals de vele grote bedrijven op het bedrijventerrein Kerketuinen/Zichtenburg, wat daar niet ver vandaan ligt.

Wordt vervolgd
Bij een aantal raadsleden is er het gevoel dat er meer speelt dan nu bekend is. Dat Vestia uit wilde stappen is duidelijk; maar waarom stapten de andere twee corporaties eruit? Dat wordt niet duidelijk. En de vraag komt ook op bij bepaalde partijen of de gemeente er niet mee moet stoppen. CDA, VVD en SP pleitte voor een second opinion, maar Baldewsingh voelt daar niets voor. Hij wil nu eerst tot een akkoord komen met de woningbouwcorporaties. Dan wil hij opnieuw de businesscase gaan berekenen, waar ongetwijfeld uitkomt dat die positief is, want dat heeft hij al drie keer gezegd. En vervolgens wordt dan de beslissing genomen met de andere vennoten of het project een vervolg kan krijgen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn