De Zwijger 2 - Discussies over schaalgrootte, roep om hogere energiebelasting industrie en tevergeefse SER-pogingen

19 februari 2013 - De energiebelasting voor leden van coöperaties die zelf duurzame energie opwekken zal verlaagd worden, zo is afgesproken in het regeerakkoord. Hoeveel lager is nog niet bekend. De omvang van de coöperaties moet beperkt worden, anders wordt er dadelijk alleen nog maar energie van coöperaties afgenomen en betaalt niemand meer belasting, zo is de vrees. De vraag is nu: hoe? Peter Aubert van het ministerie: "Wat is de juiste schaal voor duurzame initiatieven? Daar is discussie over." Iedereen is er zich tegenaan gaan bemoeien, zo bleek op de avond vorige week in pakhuis De Zwijger.

Postcode
Het ministerie lijkt gekozen te hebben voor de vier cijfers van de postcode. Dus leden van een coöperatie hoeven de energiebelasting van zelf-opgewekte stroom niet af te dragen als ze allemaal in een bepaald postcode-gebied wonen. Het ministerie lijkt derhalve aan wijken als de optimale schaalgrootte te denken, niet groter en niet kleiner. "Initiatieven op straatniveau zijn niet zo interessant", zo zei Aubert. Maar iedereen in de duurzame wereld lijkt hier weer problemen mee te hebben, om allerlei verschillende redenen. En het ministerie zit tegenwoordig ook met allerlei clubs om tafel, dus ze luisteren hier wel naar.

Vriendschapsverbanden
De voorvechters van lokale duurzame energie vinden postcodes over het algemeen te beperkt, ook al gaat het alleen om de eerste vier cijfers. Mensen in de stad leven in vriendschapsverbanden en niet meer zozeer in buurt of straatverbanden, zo zei Anne Stijkel van de organisatie 'Wij krijgen kippen'. Die vrienden kunnen in heel de stad wonen en die moeten wat haar betreft allemaal lid kunnen worden van een en dezelfde coöperatie. Of, een ander argument: de bouw van een windmolen is interessant voor iedereen in de stad en in een straal daar om heen. Zij zouden allemaal lid moeten kunnen worden van de coöperatie die deze molen exploiteert.

Nabijheidstarief
Aubert maakte een onderscheid tussen stad en platteland. Zonnepanelen zouden vooral voor de stad zijn en windmolens voor het platteland. Dus misschien krijg je straks aparte voorwaarden per postcode-gebied bij het hanteren van het "nabijheidstarief" (zo noemde hij het verlaagde energiebelastingtarief dat er zou gaan komen). Maar het is allemaal veel te bureaucratisch gedacht. Boeren willen de daken van hun schuren vol leggen met zonnepanelen. Ze hebben daarvoor geld nodig. Burgers hebben dat geld en kunnen investeren, zo zei iemand. Waarom zou je dat gaan belemmeren? Bovendien is het heel het onderscheid tussen stad en platteland in Nederland achterhaald.

Niet vastpinnen
"Waarom weer alles zo dichtreguleren?", zo vroegen mensen uit het publiek zich af. "Ga communities niet vastpinnen". "Waarom die discussie over schaalgrootte. Maak het gewoon mogelijk!" Hier bracht Aubert het argument naar voren dat anders heel Nederland één grote coöperatie wordt. "Dat scheelt 4,5 miljard aan energiebelasting", aldus Aubert. Opgemerkt werd dat de energiebelasting oorspronkelijk bedoeld was om verduurzaming te stimuleren. Nu is het de melkkoe van de regering geworden en dan wordt ineens gezegd: kom niet aan onze 4,5 miljard euro.

Van de gekke
De roep om hogere energiebelasting voor de industrie was luid. Maarten van Riet van Alliander merkte op dat het tarief zo laag wordt dat bedrijven in feite maximaal 113.000 euro aan belasting betalen. "Voor industrie is energie nog nooit zo goedkoop geweest." De belasting wordt 0,001 cent bij een verbruik van meer dan 10 miljoen kWh per jaar. "Van de gekke", zo vindt Anne Stijkel. "Er zit geen enkele prikkel tot in tot innovatie". Van Riet was het daar mee eens.

Yes!
Stijkel vindt dat de verlaging van het tarief voor leden coöperaties betaald moet worden uit de tweede schijf (van 5.000 tot 170.000 kWh per jaar) en niet uit de eerste schijf, zoals nu het plan van de regering is. "Dan wordt het MKB wakker. Yes", zo riep ze verlekkerend uit [Want ze denkt dat dat MKB dan veel energiebesparende maatregelen zal gaan nemen.] Stijkel suggereerde dat het plan voor die verlaagde energiebelasting al van het bureau (van de ambtenaren) is gevallen. We weten niet of dat waar is, maar het zal ons niets verbazen als er inderdaad helemaal niets van terecht zou komen.

SER
Misschien dat de SER hier iets in kan betekenen, maar de kans hierop is klein. De SER probeert met allerlei partijen tot een energieakkoord te komen. Maar de kans dat werkgevers in deze tijd instemmen met hogere tarieven voor de energiebelasting is zo goed als nul. Het ministerie heeft in ieder geval geen tijd om op de uitkomst van dit polderoverleg in optima forma te wachten. Het stuurt de Stroom-wetgeving gewoon naar de Kamer. "De Stroomwetgeving wordt door de Kamer gejensd, terwijl er helemaal geen visie is op duurzame energie", zo zei iemand uit het publiek. Hij heeft het idee dat dat het ministerie saldering stiekem aan het afschaffen is, maar Aubert ontkende dat. Het enige dat nu naar de Kamer zou zijn gestuurd volgens de verloren ambtenaar is een soort verzamelwet.

Er is geen markt
Een Belg met veel verstand van zaken zei: "Regels moeten eenvoudig zijn, om te kunnen handelen. Als de overheid er voor de helft inzit komt er niets van terecht. Dan ontstaan er geen markt. De overheid moet er met de handen afblijven." De Belg werkt in de industrie. "We gooien 150 kuub gas per uur weg, voor 5 uur achter elkaar. Niet omdat ons niets kost maar omdat er geen markt is." "Deregulering, graag!", zo antwoordde Aubert. Hij zei dat er slimme consumenten nodig waren en slimme kastjes.

Wordt vervolgd

Vervolg van: De Zwijger: EZ-ambtenaar zit er verloren bij tijdens bruisende avond over lokale duurzame energie

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn