We draaien met zijn allen op voor misgelopen netbeheerdersinkomsten faillissement Trianel

19 februari 2013 -  Bij het faillissement van EnergyXS in 2003 waren onder meer netwerkbedrijven de klos. EnergyXS had de transportkosten geïnd, maar nog niet afgedragen aan die netbeheerders toen het failliet ging. Na het faillissement van Trianel eind 2012 is mogelijk hetzelfde gebeurd. Maar nu staan de zaken er voor de netbeheerder beter voor. De netwerkbedrijven mogen tegenwoordig na zo'n faillissement de tarieven voor ons allemaal verhogen, om zo de misgelopen inkomsten alsnog te kunnen incasseren.

Twee keer betalen
Er was destijds veel te doen over deze misgelopen netwerkkosten bij het faillissement van EnergyXS. De netwerkbedrijven wilden de misgelopen bedragen in eerste instantie nog eens in rekening brengen bij de oud-klanten van het bedrijf, zodat die dus twee keer zouden betalen (ze hadden al betaald aan EnergyXS). Maar de NMA stak daar een stokje voor. Een hele discussie over dit onderwerp volgde, die uiteindelijk (vrij recent) uitmondde in een artikel in de wet dat zegt dat mensen 'bevrijdend' betalen, dat wil zeggen dat ze, als ze eenmaal betaald hebben, niet nog eens hoeven te betalen.

Eisen
De netwerkbedrijven eisten vervolgens dat de nieuwe leveranciers een borg zouden storten en een overeenkomst zouden tekenen. Aan de eigen leveranciers werd dit natuurlijk niet gevraagd (dus bijvoorbeeld door Continuon vroeg dit niet aan Nuon), waardoor die oude leveranciers een concurrentievoordeel hadden. Die nieuwe leveranciers voelden er niets voor garanties te gaan betalen en om hun handtekening te zetten onder die contracten, die sterk in het voordeel waren van de netwerkbedrijven. Er stonden alleen maar verplichtingen in voor hen en niet voor de netwerkbeheerders. Zo zouden de leveranciers geen vergoeding krijgen voor het innen van de netwerkkosten, ze moesten die verplicht afdragen, etc.

Slikken of stikken
Maar als de nieuwe leveranciers niet zouden tekenen zouden de netbeheerders zelf hun nota's gaan versturen, zo dreigden ze. Ze zouden daarmee overstappen op het netbeheerdersmodel. Nieuwe leveranciers als Oxxio, Greenchoice en NL Energie waren daar als de dood voor. Het zou hen op een concurrentie-achterstand zetten ten opzichte van de traditionele bedrijven. Want die oude nutsbedrijven (die zelf een netwerkbedrijf hadden) konden dan nog wel één nota voor netwerkkosten en leverancierskosten blijven versturen. Mensen stappen minder makkelijk over naar nieuwe energiebedrijven als een factuur-tsunami in de brievenbus het gevolg is.

Beklag
De nieuwe leveranciers tekenden echter niet allemaal ondanks dat er flink wat druk werd uitgeoefend. Sommige netwerkbedrijven hebben het dreigement ten uitvoer gebracht, zoals Westland Energie. Die ging zijn eigen rekeningen sturen. Klanten belden hun leveranciers om hun beklag over de dubbele facturen te doen. Opvallend genoeg waren het de kleintjes die het meest vasthoudend waren op dit gebied. Maar de meeste andere netwerkbeheerders zijn niet daadwerkelijk overgestapt op het netbeheerdersmodel. Wel zijn er door de druk in bijna alle gevallen overeenkomsten getekend, maar de eis dat er waarborgen gestort zouden worden werd eruit gehaald.

Alternatief
Er kwam iets anders voor in de plaats. Als de netbeheerder netjes gefactureerd heeft mag hij de misgelopen inkomsten 'socialiseren'. Dat wil zeggen dat hij de de misgelopen inkomsten mag doorberekenen in de algemene netwerktarieven zoals die voor iedereen gelden. Dat is nu geregeld. Het geldt echter alleen voor de misgelopen bedragen over de twee maanden voor de datum van het faillissement. Dus niet voor de mislopen inkomsten van voor die tijd, en niet voor die van daarna. Natuurlijk moeten eventuele uitbetalingen door de curator bij de afwikkeling van het faillissement daarvan afgetrokken worden. Eerst werd dit voor elektriciteit geregeld (in 2005) en toen voor gas (in 2006).

Voordelen
De regelingen waarin dit allemaal staat zijn de tarievencodes voor gas en elektriciteit. De NMA verdedigde de maatregel destijds door te stellen dat de tarieven van de leveranciers nu laag konden blijven. De leveranciers hoefden immers geen garanties meer af te geven aan de netwerkbeheerders. De NMA ging er dus helemaal vanuit dat het vragen van garanties het enige alternatief was, terwijl de nieuwe leveranciers weigerde om die af te geven., Ook zou het de concurrentie tussen de leveranciers ten goede komen, zo stelde de NMA. De NMA bedoelde hier mogelijk dat de geïntegreerde bedrijven nu niet langer een voordeel hadden ten opzichte van de nieuwkomers.

Incasso-risico
Een beetje raar is het wel. Want de netwerkbedrijven lopen geen incasso-risico meer, dit in tegenstelling tot alle andere bedrijven. Dit is dan weer te danken aan de makkelijke toegang die de netwerkbeheerders tot het regelcircuit hebben. Ofwel door hun monopoliepositie zijn netbeheerders constant in staat om de zaakjes goed te regelen, voor zichzelf dan. Volgens woordvoerder Martijn Boelhouwer van Netbeheer Nederland lopen netbeheerders echter nog wel risico. Dit risico zal echter zeer beperkt zijn. Netbeheerders zullen tegenwoordig snel aan de bel trekken als de afdracht van de netwerkkosten door de leveranciers op zich laat wachten. Boelhouwer merkt nog op dat dit niet betekent dat het bedrijf dan ook snel failliet zal worden verklaard.

Leveringskosten
Ook voor de periode ná het faillissement loopt de netbeheerder nog incasso-risico. Bij een faillissement of een naderend faillissement wordt de leveringsvergunning ingetrokken door de NMA. Het bedrijf kan immers geen energie meer kopen; dus ook niet meer leveren. Tot het moment dat de vergunning ook echt ingetrokken is nemen de landelijke netwerkbeheerders de levering over. Die zetten vervolgens de klanten van het betreffende bedrijf over naar alle andere leveranciers, in dezelfde verhouding als die van de klantenbestanden. De kosten die de landelijke netbeheerders hiervoor maken mogen ze doorberekenen  aan de overgebleven leveranciers. Maar dit gaat alleen over de leveringskosten.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn