Eindelijk behandeling Warmtewet, voorzitter Kamer kapt fundamenteel debatje over warmtenetten snel af

30 januari 2013 - Na tig keer van de agenda te zijn afgevoerd is dan eindelijk woensdag de Warmtewet behandeld. Leegte (VVD) bracht zoals gewoonlijk onzin te berde, Jansen (SP) probeerde een fundamenteel debat op gang te brengen maar werd de mond gesnoerd door de voorzitter, Stientje van Veldhoven (D66) deed zoals gewoonlijk in al haar ijver weer precies het verkeerde en PVV-er Reinette Klever probeerde zo goed als het kon de belangen van de bewoners veilig te stellen.

Lange historie
De wet die bedoeld is om afnemers van warmte tegen te hoge tarieven te beschermen, is oorspronkelijk als initiatiefwet in 2003 door het CDA ingediend. Hij was aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer, maar het ministerie van Economische Zaken had er teveel bedenkingen bij. Het zou te ingewikkeld worden allemaal. Het ministerie paste de wet aan en diende hem opnieuw in. Woensdag werd deze wijziging besproken. Iedereen is het er wel over eens dat het geen ideale wet is, maar dat het nu beter is om de wet te hebben, dan om die nog langer in de kast te laten liggen. Er zijn zo'n half miljoen huishoudens die eigenaar zijn van een woning die op een warmtenet is aangesloten.

Onzin
Het was een bedaard, bijna slaapverwekkend debat, maar dat is niet erg. Dat zijn vaak wel de echt inhoudelijke debatten. René Leegte bracht zoals gewoonlijk weer een hoop onzin te berde. Hij zei dat eigenaren van grote centrales in Nederland die ook warmteleverancier zijn in de problemen komen als gevolg van de export door Duitsland van grote hoeveelheden groene stroom. De prijs van stroom is hierdoor te laag, aldus Leegte. Die warmteleveranciers kunnen daardoor in problemen komen. Ze laten hun centrale alleen nog maar aan omdat ze warmte moeten leveren. Allemaal de schuld van die verderfelijke groene stroom uit Duitsland.

Schuld
Echter, ten eerste wordt duurzame stroom uit Duitsland niet geëxporteerd, want dat mag niet. Als er al stroom de grens overkomt is het grijze stroom. En ten tweede zijn de eigenaren van grote centrales (in de Eemshaven, op de Maasvlakte of in Borssele) juist vaak geen warmteleverancier. Dat is precies het probleem in Nederland. (Waarmee niet gezegd is dat eigenaren van gasgestookte elektriciteitscentrales die warmte leveren de pijn niet voelen.) Ten derde, als de prijs van stroom al laag is, is dat met name het gevolg van lage kolenprijzen, ingestorte prijzen van CO2-uitstootrechten en van de recente ongebreidelde uitbreiding van fossiele productiecapaciteit.

Interessant
Heel even werd het debat interessant. Paulus Jansen van de SP pleitte ervoor de netwerken bij warmtebedrijven af te splitsen van de warmteleveranciers. Hij heeft daar zelfs een amendement voor ingediend. Hij wil die splitsing echter alleen doorvoeren als er meer dan één leverancier op het net zit. Zijn argument is dat de leverancier van wie het net is anders de neiging heeft om zichzelf te bevoordelen bij het benutten van het net. Precies dezelfde redenatie als destijds bij de splitsing van de energiebedrijven werd gehanteerd. Er zit wat in. De voorzitter kapte het debat echter meteen af, want het zou niet over de wet zelf gaan.

Groen
Jansen beseft dat natuurlijk ook wel, en hij weet ook wel dat zijn amendement op dit moment kansloos is. Maar het is goed dat hij de discussie opstart. Hij bereidt als het ware een debat over deze kwestie in de toekomst voor. Woordvoerders van de andere partijen, die veelal net nieuw zijn, hebben er nu nog weinig gevoel bij maar ze zullen langzaam gaan snappen wat Jansen bedoelt.

Eneco
Met name bij de verkoop van Eneco kan het debat gaan spelen. Wij pleitten er gisteren voor om alle warmtenetten bij zo'n verkoop uit het commerciële bedrijf te halen en toe te voegen aan het netwerk, wat in handen moet blijven van de lokale overheden. Het verschil met het idee van Jansen is dus dat hij alleen de netwerken af wil splitsen (en niet het hele bedrijf) en alleen als er meerdere leveranciers bij betrokken zijn. Er is echter ook veel te zeggen voor een splitsing als er maar één leverancier is. Want dan krijgen de lokale overheden weer grip op de netten en kunnen ze die gaan ontwikkelen ten behoeve van verduurzaming van de steden. En er is ook wat voor te zeggen om het hele warmtebedrijf in overheidshanden te houden, want de leverancier is vaak een monopolist. Dus juist als er maar één leverancier is is er reden om het net in overheidshanden te krijgen.

Wat als
Er is nog een groot aantal andere amendementen ingediend. De amendementen die aangenomen worden zullen we dinsdag, als er gestemd wordt over de amendementen en de wet, bespreken. Een belangrijk punt van aandacht is wat er gebeurt als commerciële partijen als Nuon en Essent de stekker uit een warmteproject trekken omdat dat niet meer rendabel is. Er zijn twee mogelijkheden. Of iemand anders moet de levering overnemen. Ofwel de wijk moet helemaal verbouwd worden om te zorgen dat mensen op een andere manier de huizen kunnen verwarmen. De kans is groot dat de kosten hiervan dan op conto van de maatschappij komen.

Kosten
De woordvoerder die, behalve Jansen, echt de diepte inging was Reinette Klever van de PVV. Zij had zich goed voorbereid en probeerde een lans voor de bewoners te breken. Het Niet-meer-dan-anders-principe staat centraal in de wet. De kosten van een warmtenet mogen niet meer zijn dan wat ze zouden zijn als de bewoner een gasketel had gehad. Vraag is of alle kosten worden meegeteld bij de vergelijking met de kosten voor gas. Er is veel gedoe over de aansluitkosten, die in rekening worden gebracht bij de oplevering van de woning, en de jaarlijkse aansluitkosten. Die eerste worden niet meegerekend, en Kamp wil ook niet dat dat gebeurt. Niet duidelijk is wat Klever met die tweede bedoelde. Kosten als de huur van de warmtewisselaar en dergelijke worden voor zover bekend wel meegerekend. Die mogen van de maximum vaste kosten afgetrokken worden.

Stijgende prijzen
Vrees bij een aantal woordvoerders is dat de Warmtewet in een aantal gevallen tot een stijging van de tarieven leidt, omdat de tarieven nu lager zijn dan wat er uit de Warmtewet komt rollen. Dat zou dus precies tegengesteld zijn aan het doel van de wet. Vraag is of het waar is. De minister zegt nu wel heel makkelijk dat de prijzen laag zijn en de opbrengsten van warmtenetten laag zijn omdat hij de schijn weg wil nemen dat er overwinsten zijn. Elders valt echter te horen dat er dik verdiend wordt op de warmtenetten en dat energiebedrijven een hoge rendementseis hanteren. Maar het verhaal kan een eigen werkelijkheid gaan worden, waardoor energiebedrijven straks inderdaad prijzen  gaan verhogen.

IJver
Stientje van Veldhoven van D66 maakte weer meer kapot dan ons lief is door te pleiten voor het afschaffen van de mogelijkheid voor mensen om voor een oude meter te blijven kiezen. Dit ging niet alleen over warmte, maar ook over gas en elektriciteit. Mensen die geen slimme meter willen kunnen, als de oude kapot is, wederom vragen om een niet-uitleesbare meter, zo staat het in de wet. Kamp ging hier uiteindelijk in mee. Hij zou het gaan onderzoeken, zo zei hij nadat hij de mening van Jansen had gepolst (die ja knikte). Terwijl hij in eerste instantie nog krachtig had gezegd dat mensen voor een oude meter moeten kunnen blijven kiezen. Hier moet dan dus wel de wet voor veranderd worden. Sommige Kamerleden doen altijd precies het verkeerde terwijl ze denken dat ze heel goed bezig zijn, simpelweg omdat ze het overzicht missen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn