Observaties 2: Curator Trianel trok lange neus toen om vrijwaring gevraagd werd

28 januari 2013 - NHEC zit in grote problemen. Het bedrijf dreigt meegezogen te worden met het faillissement van Trianel. "Dat is een mogelijkheid", zo zei bestuurder Enno Brommet, vorige week op een bijeenkomst in Zijdewind.

Dit artikel is een vervolg op: Observaties rondom Trianel-debacle: Verduurzaming verloopt net als emancipatie vrouwen in golven

Kale Kip
Trianel heeft een claim op NHEC en NHEC zegt een claim te hebben op Trianel. Die eerste lijkt echter een stuk groter te zijn dan de tweede. Aangezien er niet veel geld beschikbaar is zal het bedrijf omvallen als de curator van Trianel de claim gestand doet. En die curator zal zich niets gelegen laten liggen aan het belang van het voortbestaan van kleine duurzame energiebedrijven. Die zit er alleen maar om zoveel mogelijk geld binnen te harken, zo zei de financiële man van NHEC dinsdagavond op een bijeenkomst voor klanten van NHEC in Zijdewind. Overigens: "Van een kale kip kun je niet plukken". Dat dan weer wel.

Schuldeisers
Dan zullen overigens ook andere schuldeisers zich aansluiten bij de crediteuren. Zoals het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland, die gisteren ook present was. Die heeft ook geld gestoken in NHEC. Als NHEC failliet gaat zullen afnemers die nog geld tegoed hebben dat dus niet meer krijgen. Als het niet failliet gaat wel, zo is de bedoeling. En daarnaast moeten nog alle eindafrekeningen worden opgemaakt. Afgesproken is dat Trianel die rekeningen nog opmaakt en dat NHEC ze dan int (of uitbetaalt).

Beslag
Dus Brommet en companen zullen nog alle eindafrekeningen moeten gaan versturen. Dat zal nog een hele klus worden. Klanten moeten hun meterstanden doorgeven aan Greenchoice, de nieuwe leverancier. Die gaat ze vervolgens doorgeven aan de netbeheerder en die weer aan Trianel. Dat bedrijf, dat dus failliet is, moet vervolgens de eindafrekeningen gaan opstellen. En vervolgens mag NHEC de rekeningen gaan versturen. Want bij NHEC liepen de financiële stromen over de eigen rekening, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij NLEnergie. Er schijnen nog mensen in dienst te zijn bij Trianel, die dit kunnen doen. Maar die hebben wel een contract dat op een bepaald moment afloopt. Dan moet het dus voor elkaar zijn.

Storneren
Vlak na het faillissement werd er overigens beslag gelegd op de rekeningen van NHEC door schuldeisers van Trianel. Daardoor kon NHEC even helemaal niets meer doen. Dat beslag schijnt er nu af te zijn. Dus in theorie zou NHEC dan ook weer kunnen terug betalen als dat aan de orde is. Veel klanten hebben overigens hun laatste voorschotbedrag laten storneren, zo merkt een medewerker van NHEC op. Zo zijn mensen dan weer wel, ondanks de mooie coöperatieve gedachte die aan NHEC ten grondslag ligt.

Slikken of stikken
De organisatie was bijna rond met Texel Energie maar de vergunninghouder De Groene belangenbehartiger (DGB) trok er op het laatste moment de stekker uit. DGB vond het te riskant, vanwege mogelijke claims. Daardoor moest op het laatste moment snel een nieuwe leverancier gezocht worden. Daar was toen, op maandag 7 januari, nog één dag de tijd voor. Ze gingen bij verschillende partijen langs. De een vroeg een bankgarantie, en de andere een vrijwaring van de curator. "Die curator trok een lange neus", zo laat Brommet beeldend zien. Bij "Anode was het slikken of stikken".

Redder in nood
Bij Greenchoice konden ze wel terecht. De mensen van NHEC zijn vol lof over Greenchoice. "Die heeft ons een gunst bewezen", zo zegt een bestuurslid. Ze waren bereid om 's avonds door te werken, wat veel sympathie heeft opgewekt. En ze stemden toe in het verzoek om de klanten na drie maanden weer terug te nemen.

Geschiedenis
Wat wil het geval? NHEC wilde al lang van Trianel af, omdat ze ontevreden waren over het bedrijf. Veel zaken gingen fout. Zo had het bedrijf niet de mogelijkheid om eigen duurzame energie-productie in de systemen in te voeren. Dat moest handmatig, en dat dan voor een bedrijf dat zich profileert als de partner van duurzame energiebedrijven. Het is dan ook in veel gevallen mis gegaan, zo bleek op de avond in Zijdewind, die bezocht werd door zo'n 20 mensen. Mensen klaagden dat hun eigen productie niet van het verbruik werd afgetrokken en, nog erger, dat als ze aan de bel trokken er niets mee werd gedaan. De mensen van ZET hadden het dan ook goed gezien. Die hadden  geen hoge dunk van Trianel en kozen voor een ander bedrijf.

Laakbaar
Die klantenservice van Trianel, in Maastricht gevestigd, liet erg te wensen over. NHEC drong erop aan om capabele mensen in dienst te nemen, maar dat gebeurde niet. Wat veel mensen, inclusief ondergetekende, hogelijk verbaasde is dat nu blijkt dat de klant, als die met NHEC belde, werd doorverbonden met de klantenservice van Trianel in Maastricht, terwijl hij een nummer in Noord-Holland intikte. En wat ook wel laakbaar is, is dat het klanten van NHEC niet echt duidelijk was dat niet NHEC de leverancier was maar Trianel, hoewel het vast wel ergens op de website staat en hoewel het wel in de contracten schijnt te staan, zoals Brommet betoogde. Dit is ook een van de redenen waarom de NMA nu af wil van de white labels.

Unie
En er waren financiële strubbelingen. Al met al was de relatie moeizaam. NHEC wilde van de contracten af, maar Trianel hield NHEC daaraan. NHEC was ondertussen met bedrijven als Texel Energie en de Windunie in gesprek over de oprichting van DE Unie (Duurzame Energie Unie), waarover we een aantal keren hebben geschreven. Dat was al voordat Trianel failliet ging, zo zei Brommet. Die unie zou echter pas op 1 april van start gaan. Op het moment dat Trianel het loodje legde konden de klanten daar dus nog niet ondergebracht worden, en moest er naar een andere partner gezocht worden. Met die partner is afgesproken dat de klanten per 1 april weer terug kunnen. Die clausule is er dus ingekomen met het oog op de oprichting van de unie.

Touwtje
Vraag is natuurlijk of de klanten nog terugkomen. "We hebben ze niet aan een touwtje", zo zegt Brommet. De coöperatie zal een goed verhaal moeten hebben over drie maanden. Dan moet er dus iets geregeld zijn voor de toekomst. Er zijn niet gek veel mogelijkheden. De eerste is met Greenchoice in gesprek blijven en wederverkoper van dit bedrijf worden. De meerwaarde van NHEC wordt dan minimaal, zo geeft Brommet toe. De tweede is in DE Unie stappen. Die moet dan wel op tijd van de grond komen. En de derde is een andere partij zoeken, zoals DGB. Het komt er allemaal niet heel overtuigend uit.

Ontgoocheld
"Wat we niet willen is simpelweg een leverancier worden. Het was ons te doen om het bevorderen van de productie van duurzame energie, het liefst in de regio. Dus dat element moet minimaal behouden blijven." Er was veel lof van de mensen die op de bijeenkomst af waren gekomen voor de bestuursleden, die zich in hun vrije tijd uit de naad hebben gewerkt om de gevolgen voor de klant van het faillissement van Trianel zo beperkt mogelijk te houden. Verschillende aanwezigen probeerden om de spirit er nog een beetje in te houden, onder meer door te wijzen op de stip op de horizon, die mensen bij de oprichting van NHEC voor ogen hadden. "We moeten de coöperatieve gedachte vasthouden. 'We moeten met elkaar in gesprek blijven, zoals vanavond".

Klap
Maar al die pogingen konden niet verhullen dat de klap in Noord-Holland bij NHEC heel hard is aangekomen en tussen de woorden door van Brommet klinkt een enorme teleurstelling door. "Er is plaats voor twee nieuwe mensen in het bestuur",  zo zei hij. "Er is nu één vacature en als dit allemaal achter de rug is wil ik eindelijk van mijn pensioen gaan genieten", zo zei de oud-burgemeester van Harenkarspel.

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn