Energiedebat I: leuk idee, gruwelen, succesvolle lobby's, doelverwarring, coalitiewig en mooie teksten

17 januari 2013 - Goed idee van SP-Kamerlid Paulus Jansen, tijdens het debat over de begroting van Economische Zaken deze week. Hij stelde voor om de heffing die opgelegd wordt aan woningbouwcorporaties (de verhuurdersheffing) met een euro te verminderen, voor elke 5 euro die ze investeren in energie-besparende maatregelen. De inkomstenderving wordt volgens Jansen meer dan goed gemaakt door extra belastinginkomsten, zoals BTW.

Tuinbouw
Een andere zinnige opmerking van de nestor van de energiewoordvoerders was dat het geen zin heeft om de tuinbouw nog veel langer een lager gastarief te laten betalen. Ze betalen minder energiebelasting dan de andere bedrijven. Het gas in Nederland raakt op, dus uiteindelijk zullen ze toch de hoofdprijs voor het gas (uit Rusland) moeten gaan betalen. Door de huidige lagere tarieven wordt een broodnodige omschakeling van deze bedrijven naar een minder energie-intensieve en meer duurzame bedrijfsvoering belemmerd.

Gruwelijk
Net als veel andere partijen keert ook de SP zich tegen de grootschalige subsidiëring van biomassa-bijstook in kolencentrales. Jansen noemde dit een "gruwel voor iedereen die bezig is met verduurzaming op lange termijn". Op het moment dat je stopt met subsidiëren staan die kolencentrales er nog steeds en heeft dat geld niet geleid tot blijvende duurzame energie-installaties. Opvallend (en jammer) is weer wel dat de SP zich niet tegen schaliegas keert. CU-Kamerlid Dik-Faber had ook over dit onderwerp weer enkele hele goede teksten.

Linken
Jansen stelt dat de subsidie voor bijstook van houtsnippers in kolencentrales er is gekomen om de VVD tegemoet te komen. Die wilde compensatie voor de energiebedrijven als gevolg van de komst van de kolentaks. Het kan zijn. Maar feit is dat de banden tussen biomassa-bijstoker Essent en de PVDA ook innig zijn. Dus het kan ook een succesvolle lobby zijn geweest van Essent die de PVDA over de streep heeft getrokken. Overigens is de subsidie niet echt nieuw beleid, maar meer een voortzetting van oud beleid, hoewel er nu weer even geen subsidie voor bijstook in kolencentrales schijnt te zijn.

Lobbies
Ook op andere terreinen heeft Essent succesvol gelobbied bij de PVDA, zoals op het gebied van het bel-niet-aan-register. Mensen die niet willen dat er bij hun door colporteurs aangebeld wordt kunnen zich hier laten registreren. Essent roeptoetert in de media al een tijdje dat het hier ook grote voorstander van is. PVDA besteed nu ook veel woorden aan dit onderwerp. Dit register zal er echter waarschijnlijk niet komen. Zoals D66-er Verhoeven opmerkte: "Krijgen we dadelijk ook een 'spreek-me-niet-aan-register', voor mensen die niet aangesproken willen worden op straat". VVD-er Erik Ziens deed het ingenieuze idee aan de hand om gewoon een sticker op de deur te plakken: colportage niet gewenst. Dat moet afdoende zijn.

Doelverwarring
Het ging weer veel over de doelstelling voor 2020. In het regeerakkoord van VVD en PVDA is een doel van 16% duurzame energie afgesproken. Eerder bleek al dat de VVD niet zoveel waarde hecht aan dat doel. Dat werd deze week nog explicieter. De partij wil een evaluatie-moment in 2016. Als blijkt dat de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven er onder leidt dat wil de VVD minder hard trekken aan het halen van het doel. De PVDA wil gewoon vasthouden aan die 16%.

Wig
De oppositie probeert natuurlijk van alles om een wig te drijven tussen de partijen en dat lukte ook aardig. Maar discussies over het doel voor 2020 leiden alleen maar af van waar het over zou moeten gaan: maatregelen nemen die nu tot een hoger percentage aan duurzame energie leiden. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de VVD vergeet dat juist een ambitieus doel voor duurzame energie de economie kan aanzwengelen, dus dat het juist goed voor de economie kan zijn om een hoog percentage te hanteren. De VVD wil gewoon van subsidies voor duurzame energie af; zeg dat dan gewoon. Overigens zal dat doel, of het nu 14% of 16% niet gehaald worden, dus veel zin heeft het gesteggel ook niet.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn