Energiedebat III: Coming out van Leegte, leugen van Kamp, CO2-stelstel verder om zeep geholpen

18 januari 2013 - René Leegte heeft het echt gezegd: "Ik ga helemaal mee met de analyse van de minister wanneer hij zegt dat de mens CO2 uitstoot, wat de samenstelling van de atmosfeer verandert. We zien een klimaatverandering". Hij accepteert dus dat er een klimaatprobleem is. Dat is nieuws, want tot nog toe haalde hij alle maatregelen die leiden tot het oplossen van dat probleem onderuit.

Uit de kast
Leegte kan natuurlijk veel minder hard schoppen tegen het klimaatbeleid nu zijn partij met de PVDA in een regering zit. Daarnaast heeft hij wellicht ook minder behoefte om te schoppen aangezien hij zich niet meer hoeft af te zetten tegen de PVV. Op een ander punt is hij nog wel hardleers. Hij stelde dat er weliswaar een klimaatprobleem is maar dat duurzame energie niet de oplossing daarvoor is. Op dit punt draait hij mogelijk ook nog wel bij en komt wellicht eindelijk een keer de groene VVD-er die hij is naar buiten. Een soort coming out van Leegte dus.

Road to nowhere
Maar met de VVD blijft het oppassen geblazen. Zo wil minister Kamp de grootschalige energie-intensieve industrie op allerlei manieren gaan steunen. Het argument is dat Duitsland dit ook doet. Duitsland zou nu al 50% van de transportkosten vergoeden voor die bedrijven en wil dit zelfs optrekken naar 100%. Dat laatste wil Kamp voorkomen, met hulp van de Europese Commissie. Maar hij wil tevens ook de transportkosten voor onze bedrijven terug gaan brengen. Daarvoor kan mogelijk geput worden uit de 350 miljoen die al eerder aan het bedrijfsleven werd toegezegd ter compensatie van de stijgende energiebelasting, zo zegt hij.

Leugen
Verder geeft Duitsland compensatie voor de prijs van CO2 die door elektriciteitsbedrijven door wordt berekend aan de energie-intensieve industrie. Hoewel die prijs nauwelijks meer wat voorstelt wil Kamp dit ook gaan doen. Hij zei zelfs dat "We wisten dat er bij invoering van het ETS compensatie voor de energie-intensieve bedrijven moest komen. Dat hebben we echt vanaf het begin geweten." Dat is een leugen. Sterker nog, op deze manier wordt het stelsel om zeep geholpen. Want het werkt alleen als bedrijven niet gecompenseerd worden. Dan, en alleen dan, zijn ze gedwongen om CO2-uitstootbeperkende maatregelen te nemen.

Uitholling
Kamerlid Liesbeth van Tongeren van Groenlinks merkte dan ook terecht op dat "het systeem aan alle kanten wordt uitgehold als landen hun eigen industrieën weer gaan compenseren voor dit systeem."

Saldering
Opvallend was verder dat Kamp denkt dat pas op 1 januari 2015 de regeling in orde is die maakt dat coöperaties onder bepaalde omstandigheden kunnen gaan salderen voor de leden en dat leden van VVE's hun zelf opgewekte stroom kunnen salderen. De wet die dit mogelijk maakt ligt al in de Kamer. Er hoeft alleen nog maar een AMVB te worden opgesteld, zo zei hij. Niet duidelijk is waarom dit zo lang moet duren. Niet duidelijk is tevens of hij nu met een AMVB komt om de energiebelasting voor alle coöperaties te verlagen (zoals in het regeerakkoord staat) of alleen voor coöperaties die het predicaat 'experimenteel' opgeplakt hebben gekregen. Dat laatste suggereerde hij in het debat.

Njet
Verder wil Kamp vooral heel veel niet. Hij wil
- geen revolverend fonds (wel een vaag kenniscentrum),
- meevallers bij de MEP en de SDE in de toekomst niet gaan aanwenden voor duurzame energie,
- kleinschalige biomassa geen prioriteit geven boven grootschalige biomassa omdat hij denkt dat er geen oneerlijke concurrentie is (ha),
- geen tijdelijke vergunningen in het leven roepen voor de bouw van windmolens (een goed idee van de CU),
- geen zekerheid geven aan investeerders over hoe SDE+-budgetten in de toekomst verdeeld worden (over de verschillende technieken),
- geen uitstootnorm invoeren voor kolencentrales,
- niet dat het CBS milieu gaat meenemen bij het opstellen van de MEV, zoals recentelijk onder meer Jan Juffermans heeft voorgesteld.
- geen saldering mogelijk maken voor coöperaties (dus zeg maar een energiebelasting van nul).
- bedrijven niet verplichten om energie-besparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, ook al staat in de wet dat dat moet.

Wat wil Kamp wel?
Hij wil wel aandacht besteden aan twee innovatieve projecten die hem onder de aandacht werden gebracht door Liesbeth van Tongeren ( SlowMill en SideWing) en hij is niet heel negatief over schaliegas. Verder wil Kamp wel iets doen met de steeds luider klinkende roep om een breder begrip te introduceren voor het meten van de welvaart en welzijn dan alleen BNP. Hij wil het onderwerp wil aan de orde stellen in discussies met instituten als CBS, PBL, CPB, etc. Niet veel dus. Het is en blijft een VVD-er.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn