Klimaatdebat: tegen de tijd dat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor wat, is de kabinetsperiode ten einde

21 december 2012 - Er zijn in de afgelopen weken wat debatten over klimaat gevoerd in de Tweede Kamer. Die verliepen nogal teleurstellend. Er werden moties ingediend, teruggetrokken,  aangehouden en samengevoegd dat het een lieve lust was. Het leek soms wel een theekransje. En achter het katheder stond een staatssecretaris die zich gedroeg als een zombie (excusez le mot) en op bijna alle verzoeken antwoordde dat het haar zaak niet is.

Verwarring
Het werd werkelijk stuitend op een gegeven moment. Steeds verwees staatssecretaris Mansveld door naar minister Kamp van Economische Zaken. Die gaat er over, zo zei ze steeds. Daar had ze wellicht strikt genomen gelijk in maar aan de andere kant is de grens tussen de onderwerpen vaak vaag. Uit de debatten bleek dat Kamerleden en zelfs Mansveld zelf soms niet precies wisten wie waar over gaat. En dan is er ook nog Stef Blok, die over energiebesparing in gebouwen schijnt te gaan. Mansveld: "Het was heel duidelijk dat hier onduidelijkheid over was". De luisteraar kreeg het gevoel dat tegen de tijd dat iedereen weet 'wie waar over gaat' de regeringsperiode wel weer zo'n beetje tegen het einde loopt. Fnuikend natuurlijk voor een goed beleid.

Scherven brengen onduidelijkheid
Logisch was dan ook het verzoek van partijen als Groenlinks om één minister aan te wijzen voor alle zaken die betrekking hebben op klimaat en duurzame energie. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat dit kabinet, waar voormalig klimaatactivist Diederik Samsom zo'n groot stempel op heeft gedrukt, hier niet voor heeft gekozen. Hij had dan zelf mooi die minister voor Klimaat of Duurzaamheid kunnen zijn. Maar zoals bekend, het is er niet van gekomen. En nu zitten we dus met de scherven, in de vorm van een gefragmenteerd beleid en een staatssecretaris die blijkbaar niets op eigen houtje mag beslissen.

Njet
D66 en de CU vroegen in een motie om een kabinetsbrede aanpak voor energiebesparing waarbij een bewindspersoon tot trekker wordt benoemd. Maar helaas, de motie werd verworpen, net als het verzoek van Groenlinks om een coördinerende klimaatminister te benoemen. Ook alle andere moties die werden ingediend naar aanleiding van het klimaatdebat (en die niet werden aangehouden) werden verworpen, dat laatste met dank aan de coalitiepartners VVD en PVDA. Jammer, want daar zaten ook verschillende moties bij waarmee de regering verzocht word om de bijstook van biomassa in kolencentrales niet langer te stimuleren; een onderwerp dat ook uitgebreid tijdens het debat over de opslag op de energierekening aan de orde is geweest.

Besparing
Zelfs een motie van de SP en de CU om te streven naar een jaarlijks percentage van 2% aan energiebesparing haalde het niet door gebrek aan steun van de PVDA, terwijl PVDA-er Jan Vos eerder tijdens een debat nog had gezegd dat hier wel naar gestreefd moet worden. Weten we ook meteen wat we aan Vos hebben. Waarschijnlijk mag de fractie zich van de grote leider niet vastleggen op een percentage van 2, daar waar 'slechts'1,5% verplicht is van Europa.

 Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn