Er wordt hoog opgegeven van SDE, maar veel gevaren liggen op de loer

17 december 2012 - Van de 1,7 miljard euro die in 2012 is toegekend aan duurzame energie-projecten is maar liefst 1,2 miljard naar warmte-projecten gegaan. En daarvan is weer het lieve sommetje van 800 miljoen euro toegekend aan geothermie-bronnen, zo schrijft minister Kamp van Economische Zaken aan de Kamer. Dat is heel veel geld, gezien het feit dat geothermie in de afgelopen jaren niet zo heel succesvol  is gebleken. Het is dus niet zo dat, zoals Kamp recentelijk zei, de SDE zo is ontworpen dat alle technieken een gelijke kans krijgen.

Geen budgetjes meer
Kamerleden maakten zich tijdens een recent debat zorgen over de mogelijkheid dat al het geld naar een paar categorieën gaat. Waarom Kamp antwoorden dat alle technieken aan bod komen. Dat was echter vroeger zo, maar dat is juist afgeschaft door de vorige minister Verhagen. Toen waren er budgetjes voor elke techniek maar nu niet meer. Er is nu één plafond. In 2012 was dat 1,7 miljard; in 2013 zal dat 3 miljard zijn. Het gaat er nu simpelweg om welke techniek het goedkoopste is en als dat geothermie is dan gaat al het geld naar geothermie.

Veiling
De SDE wordt per 1 april open gesteld. Net als vorig jaar zijn er weer verschillende fasen. Het maximum bedrag dat wordt toegekend per kWh aan stroom, kubieke meter gas of gigajoule warmte loopt langzaam op in elke fase. Het is een soort veilingmechanisme: ondernemers die vroeg bieden hebben meer kans dat ze subsidie toegekend krijgen, maar krijgen een lager maximumbedrag. Hoe langer je wacht hoe grote de kans dat het geld op is, Kamp stelde dat in 2012 het maximumbedrag van 1,7 miljard al ongeveer vlak na ronde 1 op was.

Slokkers
De goedkoopste technieken lijken dus al het geld op te slorpen, hoewel dit niet persé de meest duurzame technieken hoeven te zijn. Geothermie is op zich een duurzame techniek maar in toenemende mate zal het een probleem worden om afnemers bij de projecten te vinden. Levering van warmte via netten aan huishoudens lijkt helemaal geen toekomst meer te hebben. Niet duidelijk is of de warmte ook echt afgenomen moet worden voordat die in aanmerking komt voor subsidie. Als er een gebrek aan vraag is, zoals bij de aardwarmte-centrale in Den Haag, maar als productie gesubsidieerd wordt, zal mogelijk water worden opgepompt en dan weer worden teruggestopt in de grond.

Gevaren
Eigenaren van kolencentrales kunnen ook in aanmerking komen voor subsidie als ze biomassa bijstoken. Hier was veel kritiek op tijdens het recente debat. De techniek wordt niet expliciet genoemd in de brieven van Kamp, want er is geen maximum voor elektriciteit uit biomassa vastgesteld, maar mogelijk kunnen eigenaren van kolencentrales meedingen in de zogenaamde 'vrije categorie'. Daar geldt in de eerste fase een maximum van 7 cent per kWh voor. Het wordt niet helemaal duidelijk want Kamp zegt ook  in zijn brief dat hij nog nadenkt over mogelijkheden om bijstook in biomassa in kolencentrales te stimuleren.

Andere gevaren
Een ander gevaar is dat heel veel projecten waarvoor nu subsidie wordt aangevraagd niet van de grond komen. Dit gevaar wordt nu wel onderkend door de minister. "Daarnaast onderzoek ik of een leveranciersverplichting en bijmengverplichting een aanvullende rol kunnen spelen en hoe ik bij- en meestook in kolencentrales kan stimuleren".

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn