Hoe Den Haag te verduurzamen? Eneco: fossiele centrale flink uitbreiden

7 december 2012 - Eneco wil de gasgestookte centrale in de Haagse wijk Ypenburg uitbreiden. De capaciteit van de centrale zou verhoogd moeten worden van 50 MW naar 125 MW. Niet duidelijk is waarom. De centrale levert warmte voor het net in de Haagse nieuwbouwwijk Ypenburg. Die wijk is zo goed als af, dus daar kan al die warmte niet voor bedoeld zijn.

Extra pijp
De reden zou kunnen zijn dat Eneco in de toekomst met de centrale, die in de oksel van het prins Clausplein ligt, warmte wil gaan leveren aan het warmtenet in de stad. Zo zijn er tekeningen van een pijpleiding die de centrale in Ypenburg verbindt met industrie-terrein Binckhorst, waar een van de vertakkingen van het Haagse stadsverwarmingsnet op uitkomt.

Stuivertje wisselen
Er zijn plannen om het warmtenet in het Haagse uit te breiden, onder meer naar de 'internationale zone', dat is het gebied rondom het congrescentrum World Forum, en naar Scheveningen. Op dit moment wordt de warmte voor het Haagse stadsnet geleverd door de elektriciteitscentrale van Eon midden in de stad. Eneco gaat dan mogelijk op den duur de warmtelevering van Eon overnemen. Vraag is dan of dat met instemming van Eon gebeurt of niet. Mogelijk zijn er plannen om deze oude centrale, uit 1906, te sluiten.

Geen beleid
Maar het is wel gek. Want heel veel mensen zijn hard aan het nadenken over manieren om de energievoorziening in de stad te verduurzamen. Dat sluit aan bij het gemeentebeleid, want de stad wil in 2040 klimaatneutraal zijn. In 2020 moet de CO2-uitstoot al met 30% zijn teruggebracht. De uitbreiding van de gasgestookte centrale in Ypenburg zou al die plannen en goede voornemens in de kiem kunnen smoren. Er is derhalve al protest gerezen tegen de uitbreidingsplannen van Eneco, die nu ter inzage liggen.

Andere bron
Er waren plannen om een nieuwe geothermie-bron te slaan in Binckhorst, van Eneco zelf nota bene. Die zou dan kunnen dienen als duurzame warmte-bron, zodat je die gasgestookte centrale niet nodig hebt. En er is een bestaande geothermie-bron, in Den Haag Zuidwest. Het warme water hiervan gaat waarschijnlijk linea recta weer terug de grond in, want er zijn nauwelijks huizen op aangesloten. Mogelijk staat die installatie wel helemaal uit. De warmte zou ook aan het stadsnet geleverd kunnen worden. Er is al een verbinding met dit net. Wel is de temperatuur iets lager. Woningbouwcorporaties willen trouwens af van het belang in de aardwarmtecentrale omdat ze niet denken dat de geplande huizen er ooit nog zullen komen. Eneco wil hier echter niets van weten.

Kennis
Het bestaande warmtenet wordt gevoed met water met een hoge temperatuur: meer dan 100 graden heen, en ongeveer 90 graden retour. Ook de gascentrale van Eneco levert hoge-temperatuur warmte. De temperatuur van het water van een aardwarmte-bron is afhankelijk van hoe diep je gaat boren. "We zouden eigenlijk over moeten stappen naar een laag-temperatuur-systeem ", zo zegt Louis Kanneworff, van EDO Advies. Dat leent zich beter voor het gebruik van duurzame energie-bronnen, zoals zonneboilers. "Sluit je niet op in een systeem waarmee je niet verder komt", zo zegt hij. Er is volgens Kanneworff, die een mooi boek over de centrale van Eon schreef, tegenwoordig te weinig kennis op het stadhuis om de discussie over verduurzaming van het warmtenet in Den Haag echt verder te brengen.

Gavi kwam er niet
Interessant feitje. De bedoeling was ooit dat in de oksel van het verkeersplein een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie zou komen, een Gavi. Die installatie, ter vervanging van de afgebroken afvalinstallatie die naast de centrale van Eon stond, zou dan een tweede bron voor warmte hebben kunnen zijn. Die installatie is er echter nooit gekomen. Eneco heeft inmiddels de prioriteit verschoven naar Rotterdam, waar een grote pijp van de AVR via Vlaardingen naar Rotterdam-Noord zou moeten worden getrokken. Daarna zou zelfs aan Delft geleverd moeten worden. Kanneworff gelooft niet zo in al dat gesleep met warmte. Het is te duur.

Geheimzinnigheid
Woordvoerder Saskia Streekstra van Eneco ontkende in eerste instantie glashard dat Eneco van plan is om de capaciteit van de centrale uit te breiden. Terwijl de documenten voor een wijziging van het bestemmingsplan die daarvoor nodig is op de site van de gemeente Den Haag staan. Ook is daar informatie te vinden over de aanleg van een nieuwe leiding van Ypenburg naar Binckhorst. Al die geheimzinnigheid versterkt het vermoeden dat de plannen zich moeilijk verdragen met het officiële beleid van de gemeente. Eneco lijkt in het gat te springen dat veroorzaakt wordt door het gebrek aan kennis en de besluiteloosheid (als het gaat om verduurzaming) op het stadhuis.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn