Energiebedrijven zoals Eneco ruimen kleine warmtenetten op, richten zich op grote lucratieve stadsnetten

6 december 2012 - De grote energiebedrijven Nuon, Essent en Eneco zijn bezig hun kleine warmtenetten af te stoten. Kopende partij is onder meer Eteck, geleid door Jaap van Eck. Begonnen als bouwer van kleine systemen is hij nu een van de grootste, of wellicht zelf de grootste exploitant. Dit jaar komt hij op 5.000 aansluitingen en volgend jaar op zo'n 10.000, zo verwacht hij.

Samenwerking
Eneco en Eteck hebben in het verleden gesprekken gevoerd over een intensieve samenwerking. Maar die werden afgebroken. Ze kwamen tot de conclusie dat ze beter kunnen stoppen met praten en met elkaar kunnen handelen waar dat kan en anders niet. Eneco wilde dat Eteck alleen voor Eneco zou gaan werken, maar dat zou betekenen dat Eteck praktisch zou worden overgenomen. Daar bedankte Van Eck voor. Van Eck had ook niet de overtuiging dat Eneco veel projecten in de wacht zou slepen.

Exploitatie-manager
Eneco is bezig met het opruimen van alle kleine netten. Van Eck begrijpt wel dat de grote energiebedrijven van de kleine warmtenetten af willen. Ze kunnen de netten zelf niet aanleggen want daar missen ze de kennis en kunde voor. Daar moeten ze een bedrijf voor in de arm nemen, zoals Eteck. En vervolgens moeten ze ook de exploitatie en het onderhoud ervan uitbesteden. Gedurende de uitvoering verandert het project nog twee of drie keer. Er is een exploitatie-manager nodig en zo stijgen de kosten zomaar met 20, 30 of 40%, zonder dat ze waarde toevoegen.

Imago
De grote jongens missen kortom de "kennis, slagvaardigheid en de flexibiliteit" die nodig is om te netten te kunnen aanleggen en exploiteren, zo zegt Van Eck. "Daarmee prijzen ze zichzelf uit de markt." Van Eck: "Ze kunnen er geen geld aan verdienen. Een paar jaar geleden was dat nog niet zo erg. Het kwam het groene imago ten goede. Maar nu, in deze markt, letten de bedrijven scherper op het rendement." Ook woningbouwcorporaties als Vestia bieden hun warmtenetten aan. Elke week wordt Van Eck wel benaderd met de vraag of hij een warmtenet wil overnemen.

Warmtewet
Een voordeel is dat Eteck veel technische kennis in huis heeft. Dat stelt het bedrijf in staat om projecten op waarde te schatten. Hij heeft het boorbedrijf, voor de aanleg van warmte/koude-installaties, verkocht om zo op de markt de benodigde techniek zo voordelig mogelijk in te kunnen kopen. Een mogelijk knelpunt wordt wel het verkrijgen van voldoende financiering. Er wordt gedacht aan de oprichting van een fonds, hiervoor. De mogelijke komst van de Warmtewet is niet echt een probleem. Van Eck zorgt ervoor dat hij marktconforme tarieven (die dus in overeenstemming zij met die wet) kan bieden aan de klanten. De aankoopprijs wordt daarop afgestemd. Dat is ook noodzakelijk om nieuwe projecten in de wacht te slepen. Want de project-ontwikkelaar moet mogelijke kopers wel over weten te halen om de nieuwe woningen te kopen.

Plukjes
Projecten die Eteck nu in eigendom en beheer heeft zijn onder meer de verwarming van vier kantoren aan de Waalhaven in Rotterdam, het warmtenet Blaricummermeent dat het bedrijf van Eneco heeft overgenomen (Blaricum, 800 woningen) en een stadsverwarmingsnet in Goes, overgenomen van Essent. Bij dat laatste ligt de installatie aan gort. Met de garantie van een contractverlenging legt Van Eck een nieuwe installatie aan. Van Essent is in totaal een pluk van tien netten met 1.100 aansluitingen overgenomen. Van Eck schat dat hij zo'n 10% van de markt in handen heeft en dat hij inmiddels groter is geworden dan Eneco. Hij is in gesprek met Eneco over andere projecten, zoals een project in de regio Utrecht. Ook is Van Eck mogelijk in de race om een stadsverwarmingsnet van Nuon over te nemen. Hij wil daar nog niets over zeggen.

Projecten
De grote stadsnetten willen de energiebedrijven wel behouden. Die zijn lucratief. De onrendabele hoofdleiding ligt er al, en is vaak met subsidie neergelegd. Vervolgens is het interessant om het net te gaan verdichten. Dat levert goud geld op. Zo gaat Eneco vier flats in Nieuwegein aansluiten op het warmtenet van Utrecht, zo werd recentelijk bekend. Ook wil dit bedrijf de stadsverwarming in de Haagse nieuwbouwwijk Ypenburg gaan uitbreiden. Niet duidelijk is waarom. Mogelijk wordt het net in Ypenburg in de toekomst verbonden met het warmtenet in de rest van de stad. Duurzame mensen in Den Haag zijn fel tegen de uitbreiding want het betekent dat er ook in de toekomst gewoon met gas verwarmd zal gaan worden.

No comment
Eneco wil er niets over kwijt. Sterker nog, PR-dame Saskia Streekstra zegt dat er geen netten in de verkoop staan. Ook zegt Streekstra dat er geen uitbreiding gepland is voor de centrale in Ypenburg. Daarvoor loopt echter een bestemmingsplanprocedure.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn