Nu al gemorrel aan duurzaam doel van 16%, groeiende weerzin tegen subsidie voor kolencentrales

29 november 2012 - De wet opslag Duurzame Energie is zoals verwacht donderdag aangenomen door de Tweede Kamer. De wet houdt in dat er een opslag op de energierekening komt, waarmee subsidies voor duurzame energie betaald worden. De eerste jaren zal deze opslag nog gering zijn, maar daarna loopt die snel op, naar schatting naar zo'n 200 euro per huishouden per jaar, of meer.

Budgetten
Dat laatste heeft te maken met de snel stijgende budgetten voor de SDE+-regeling, de regeling die het kader vormt voor het uitkeren van de subsidie. De nieuwe minister Henk Kamp deed woensdag in een debatje een poging een overzicht te geven van de bedragen die gemoeid zijn met het subsidiëren van duurzame energie, inclusief die van de voorgaande subsidieregelingen MEP en SDE. Dat lukte niet echt.  Zie dit staatje (totaal duurzaam zijn alle uitgaven in het kader van MEP, SDE en SDE+). Niet duidelijk werd in welke kolom de onderste drie bedragen thuishoren.

Subsidie voor duurzame energie*
    Totaal duurzaam waarvan SDE+
2013  900 100
2017  1800 875
2018 1600
2019 2400
2020 3000

* Alle bedragen in miljoenen euro's

Totale kosten
De helft moet worden opgebracht door huishoudens (zie onder). Als we uitgaan van die drie miljard per jaar dan is dat dus zo'n 1,5 miljard dat moet worden opgebracht door 7 miljoen huishoudens. Dit is dus ruim 200 euro per jaar. De voor-voor-vorige minister van Economische Zaken Van der Hoeven stelde nog dat andere belastingen als gevolg van deze extra heffing omlaag zouden gaan. We wachten nog steeds op voorstellen hieromtrent.

Het was een wonderlijk debat, woensdagavond. Hier een aantal opmerkelijke zaken.

1) Al weer gemorrel aan de doelstelling
De belangrijkste politieke constatering was dat volgens de VVD het doel van 16% duurzame energie, zoals neergelegd in het regeerakkoord, voorwaardelijk is. In 2016 vindt er een evaluatie plaats van de werking van de SDE+ en als die teveel negatieve effecten met zich meebrengt dan kan het doel alsnog naar beneden bijgesteld worden. Kamp gaf min of meer toe dat een neerwaartse bijstelling tot de opties behoort, hoewel hij er alles wil doen om dat te voorkomen, zo zei hij. De PVDA zal het hier mogelijk niet mee eens zijn. Woensdag was ook al door advocaat Weero Koster op het Nationaal Energieforum betoogd dat PVDA en VVD de summiere tekst in het regeerakkoord ieder op een heel eigen manier uitleggen.

2) Groeiende weerzin tegen gecontroleerde bosbrand
Ten tweede viel op dat er toenemende weerzin is tegen de grote bedragen die straks worden uitgekeerd aan eigenaren van kolencentrales om de bijstook van biomassa te stimuleren. Vooral Kamerlid Dik-Faber van de CU was hier fel op. Zij zag het als een subsidiëring van vervuilers, die bovendien via de nieuwe opslag ook nog eens onder meer opgebracht wordt door mensen met zonnepalen op het dak. Daarbij is het zo dat de bijstook van biomassa niet beklijft. Zo gauw de eigenaren van kolencentrales stoppen met de bijstook zakt het duurzame energie-percentage als een plumpudding in elkaar. Woordvoerders van andere partijen (zoals de SP) sloten zich bij het betoog van Dik-Faber aan.

Kamp verdedigde de komende subsidie-drain door te stellen dat het bijstoken van biomassa één van de manieren is om de doelstelling van 2020 te gaan halen. Bovendien is het een methode die door Europa geoorloofd is, een nogal zwakke verdediging. Het staat ons vrij onze eigen methoden te kiezen, zo zei Dik-Faber. Kamp gaf impliciet aan dat hij het eens is met Dik-Faber. "Ik denk dat ik daar hetzelfde over denk als mevrouw Dik-Faber, maar dit past wel in het systeem." Kamp ziet dus eigenlijk ook niets in biomassa-bijstook.
Opvallend waren opmerkingen van VVD-woordvoerder Leegte in deze. Hij beaamde dat hij de bijstook van biomassa eerder een 'gecontroleerde bosbrand' heeft genoemd en dat hij er ook niet zo'n voorstander van is. Wat hem betreft wordt het middel zo laat mogelijk ingezet, en dan alleen om die doelstelling te halen. Dus een beetje kwaadaardig gedacht zegt Leegte in feite dat we niets hoeven te doen voor 2020, dan in 2020 een jaar flink veel biomassa bijstoken om het doel te halen, en vervolgens alles weer laten inzakken.

3) D66 wil gelijkschakeling tarieven
Ten derde was opvallend het amendement dat door D66 werd ingediend en dat als doel had om de tarieven voor alle soorten verbruikers gelijk te maken. Nu is dit tarief sterk degressief, waardoor grootverbruiker per kWh of kubieke meter veel minder betalen dan kleinverbruikers. Dit is in overeenstemming met de systematiek van de energiebelasting. Gelijkschakeling, ofwel de introductie van een vlaktaks, zou betekenen dat grote bedrijven veel meer gaan betalen. Kleine bedrijven en particulieren zouden profiteren. Op zich is het nog niet zo'n gekke gedachte; alleen was het nogal opmerkelijk dat D66 kwam met zo'n onrealistisch voorstel. Het amendement is zoals verwacht niet aangenomen. De reden van partijen die tegen stemden is ongetwijfeld geweest dat het een extra kostenpost voor grote, energie-slurpende bedrijven zou zijn in een tijd dat die bedrijven het toch al niet zo makkelijk hebben.

4) Verdeling van kosten
Verder was er discussie over de verdeling van de kosten over klein- en grootverbruikers. Die verdeling is 50%/50%, terwijl de kleinverbruikers veel minder dan de helft van het stroom- en gasverbruik voor hun rekening nemen. Niet eerlijk dus. Daarnaast zal die verdeling nog veel ongunstiger voor kleinverbruikers (wij dus) gaan uitpakken omdat het bedrijfsleven gecompenseerd wordt stijgende energiebelasting en kleinverbruikers niet.

5) Geld voor pensioenen
Omdat er te weinig levensvatbare projecten zijn, zijn budgetten in de afgelopen jaren onderbenut gebleven. Verschillende woordvoerders merkten op dat dit geld benut is voor toerisme en voor de pensioenen van ambtenaren. Linkse partijen en D66 willen de garantie dat onbenut geld van het ene jaar in een volgend jaar toegevoegd wordt aan het budget. Het probleem dat er te weinig levensvatbare projecten zijn los je daarmee echter niet op. Kamp wilde wel toezeggen dat hij er naar zou kijken maar hij bediende ook zijn partij-genoot Leegte door te zeggen dat verlaging van de tarieven in zo'n volgend jaar ook een optie is. Bijzonder is dat het budget voor die SDE de komende jaren nog eens flink wordt verhoogd, dus die onderuitputting zal alleen maar groter worden.

6) Zonnepanelen-subsidie.
De BTW-subsidie voor zonnepanelen blijft in 2013 bestaan, zoals de bedoeling was. Dit zei Kamp. Hij nodigde Leegte uit een motie in te dienen als hij er vanaf wilde, maar die bedankte daarvoor. Met als argument dat hij de rust in de sector wil  bewaren en dat hij wil zorgen voor een betrouwbare overheid, zo zegt de man die tijdens elk debat met allerlei nieuwe, fancy ideeën op de proppen komt.

7) Altijd lachen met Leegte
Leegte betoogde dat Duitsland de zieke man van Europa is, en dat het dat geworden is door het vele geld dat het heeft besteed aan de subsidiëring van duurzame energie. Altijd lachen met die Leegte. Duitsland houdt zo'n beetje in zijn eentje de rest van Europa op de been.

8) Fouten
Ten slotte was opmerkelijk het betoog van PVV-Kamerlid Reinette Klever. Daar zaten werkelijk heel veel onjuistheden in. Ze is nieuw en de energiemarkt is een ingewikkelde markt, dus het zij haar vergeven. Haar betoog sneed wel hout, was consequent en doorwrocht. Maar ze kan toch wel ten minste zorgen dat ze de naam van de wet die behandeld wordt een beetje goed heeft. Ze had het consequent over de Opslag zonne-energie in plaats van de Opslag duurzame energie.

 Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn