Sunday 2012 II, zonnig huren, weer een nieuw stadhuis, praatangst ministerie, laf scenario-denken en fabeltjes ontrafeld

9 november 2012 - Het doel is dus 4 GW aan zonnestroom-capaciteit in 2020. Dat levert jaarlijks 11 PJ aan duurzame energie. Het totale Nederlandse jaarverbruik is ongeveer 2200 PJ. Als 16% daarvan duurzaam moet zijn in 2020 dan zou dus zo'n 350 PJ aan stroom- en warmte-verbruik verduurzaamd moeten worden, zo rekenden ijverige congresdeelnemers ter plekke uit.

Vervolg van: Sunday 2012: Ieder huis heeft straks gewoon standaard zonnepanelen

Grote slagen
Da vergt wellicht wat grote projecten. Grote slagen kunnen gemaakt worden als woningbouwcorporaties zonne-energie gaan omarmen. Dat lijkt nu ook te gaan gebeuren. Onder het kopje 'Zonnig huren' heeft vereniging van woningbouwcorporaties Aedes het initiatief genomen om zonnepanelen te leggen op de daken van 10.000 woningen en 200 flats. Maarten Corpeleijn van Zonnig huren timmert hard aan de weg om woningbouwcorporaties zo ver te krijgen zonnepanelen te installeren op daken van eensgezinswoningen en flats. "Niemand binnen zo'n club komt zelf op het idee om het initiatief, maar als je zegt dat je er over wil praten dan willen ze dat wel", zo zei hij.

Creabea
De duurzame goegemeente is in de veronderstelling dat saldering alleen toegestaan is als dat achter de meter gebeurt. Dit zou dan saldering door leden van een VVE, die zonnepanelen op het dak van een appartementencomplex leggen, onmogelijk maken. Creativiteit kent echter geen grenzen en daarom zijn allerlei methoden verzonnen om deze leden toch te kunnen laten salderen. Zo kan het dak worden opgedeeld en toegewezen worden aan de onroerende zaken van de bewoners. Ook is er inmiddels 'Herman', een apparaatje dat de stroom van een gezamenlijke installatie achtereenvolgens naar verschillende huishoudens stuurt, zodat er op enig moment nooit twee huishoudens tegelijkertijd stroom van die installatie afnemen. Hiermee zou saldering dan wel toegestaan zijn. Een beetje gefreubel allemaal.

Angsthazen
In Nijmegen is een experiment (Zonnepark Nijmegen) waarbij de gemeente garant staat voor betaling van de energiebelasting, mocht de fiscus die toch nog gaan innen. In Amsterdam betaalt de gemeente voor leden van drie VVE's die een installatie van 82,5 kWp hebben gebouwd de energiebelasting, die ze dan op een later tijdstip hoopt terug te krijgen (ha, ha).

Afleiding
Het ministerie van Economische Zaken is ondertussen bezig met de vervolmaking van de Stroom-wetgeving. Een van de zaken waarmee het ministerie naar eigen zeggen mee worstelt is de definitie van decentrale energie. Ook in de linked-in groep 'Stroom' is de discussie hierover aangezwengeld. Je kan daar heel lang over praten maar het doet natuurlijk niet echt ter zake. Wie kan het wat schelen hoe decentrale energie is gedefinieerd? Relevant is alleen aan wie je straks nu precies de verlaagde energiebelasting gaat geven, maar deze voorwaarden kunnen in een vloek en een zucht worden opgesteld. Heel de discussie moet daarom vooral als een afleidingsmanoeuvre worden gezien voor de zaken waar het ministerie nu echt mee bezig is en die er wel echt toe doen en dat is mogelijk een volledige afschaffing van saldering.

Praatangst
Het ministerie wilde weer eens niet zelf komen opdraven. Er stond een lezing van ene Streefkerk aangekondigd, maar die durfde op het laatste moment niet te komen of hij mocht niet van zijn baas, mogelijk omdat er journalisten in de zaal zouden zitten. Ze zijn daar tegenwoordig als de dood dat iemand ook daadwerkelijk opschrijft wat ze zeggen. Het is de standaard-reactie. 'We zijn zo bang dat we domme dingen zeggen dat we maar helemaal niets meer zeggen.' Terwijl juist het gebrek aan contact met de maatschappij er voor zorgt dat ambtenaren zo vaak zo'n domme dingen zeggen en blijven zeggen, zoals toen.

Scenario-denken
Iemand van AgentschapNL hield daarom zogenaamd de lezing van Streefkerk. Het ministerie gaat onderzoeken hoe groot eigen opwek gaat worden in Nederland. Weer zo'n zouteloos lijdzaam scenario-onderzoek à la Shell. Hoe groot het aandeel duurzame energie wordt hangt onder meer af van wat het ministerie daar zelf aan doet en de ambtenarij zou die stappen moeten nemen om dat aandeel zo snel mogelijk te vergroten. Het ministerie moet dus samen met ons de toekomst vorm geven en niet voorspellen, zo hebben we al eerder betoogd. Er komt  tegen het einde van het jaar verder een AMVB waarmee het doen van experimenten mogelijk wordt gemaakt, in lijn met de aangenomen experimenteermotie van het CDA.

Zoveelste nieuwe stadhuis
Fred Jonker van de gemeente Venlo vertelde over de inspanningen van deze gemeente op het gebied van verduurzaming. De drie principes van de gemeente zijn: 1) afval = voedsel, 2) gebruik energie van de zon en 3) geniet van diversiteit. "Zorg dat je niet met eenheidsworsten te maken krijgt". En weer werd een foto van een mooi nieuw stadhuis getoond. Het gebouw heeft een groene gevel en op het dak komt 1000 vierkante meter aan zonnepanelen. Dat kan meer worden. Burgers kunnen later zelf het initiatief nemen tot het plaatsen van panelen op een deel van het gebouw. "Waarom zouden wij zelf investeren in zonnepanelen en die installeren?", zo vroeg Jonker zich af. Dat laatste lijkt dan weer een beetje tegenstrijdig met een andere stelling die hij poneerde: "We doen alle investeringen die zich terugverdienen in de loop van het project."

Meer is minder
Door nu drie miljoen euro extra te investeren in het stadskantoor bespaart de gemeente volgens Jonker in de loop van de jaren 17 miljoen aan onderhoudskosten. Het voorstel voor die extra drie miljoen werd dan ook aan de wethouder van Financiën gepresenteerd als een bezuinigingsvoorstel, waarna de wethouder akkoord ging. "Dat willen we nu altijd zo doen". Volgens Jonker heeft Venlo het principe van cradle-to-cradle hoog in het vaandel staan. "Waarom investeert u dan in een nieuw stadhuis, en gebruikt u geen bestaand gebouw?", zo vroeg iemand scherp. Het antwoord was nogal vaag. Jonker meldde verder eerlijk dat het de gemeente niet gelukt is om een eigen energiebedrijf op te zetten en om het bedrijfsleven warm te maken voor verduurzamingsprojecten. Belangrijk is dat het geld voor verduurzaming in de eigen gemeente en de eigen regio geïnvesteerd wordt, en dat lijkt volgens Jonker ook echt te gebeuren.

Fabeltje
Zonne-energie gedijt dus goed in Nederland, zelfs in Venlo. Het idee dat zonne-energie het beste in landen waar de zon veel schijnt (Zuid-Europese landen dus) kan worden geïnstalleerd is onzin, zo had Frauke Thies van 'Connecting the sun' gezegd tijdens de ochtendsessie. Ze vergeleek twee scenario's. Een evenwichtige verdeling over heel Europa is beter dan een verdeling waarbij met name in Zuid-Europa wordt geïnvesteerd, omdat het net het anders niet aankan. Door de extra capaciteit die nodig is bij een evenwichtige verdeling zijn de kosten weliswaar 10% hoger, maar als zonne-energie alleen in Zuid-Europese landen wordt aangelegd stijgen de netwerkkosten met 75%. Zo, is dat fabeltje, waar met name ambtenaren en ministers van het ministerie van Economische Zaken lang in geloofd hebben, ook weer uit de wereld.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn