Sunday 2012 III: Wat verwacht u van ons? En de psychologie van het bewerken van woningbouwcorporaties

9 november 2012 - Een vraag die veelvuldig werd gesteld door sprekers tijdens Sunday 2012 was: wat verwachten jullie van ons? Gemeenten worstelen met de vraag: wat is onze rol? De vraag kwam onder meer aan de orde bij het verhaal van Fred Jonker over Venlo. Sommigen in de zaal hadden daar heel uitgewerkte ideeën over.

Vervolg van: Sunday 2012 II, zonnig huren, weer een nieuw stadhuis, praatangst ministerie, laf scenario-denken en fabeltjes ontrafeld

Bewustwording
Zoals Peter Hopmans, directeur van Gipe. "De gemeente moet mensen die een eigen energiebedrijf willen oprichten faciliteren: vergaderfaciliteiten ter beschikking stellen; informatie geven over welke juridische vorm (stichting of coöperatie) het beste kan worden opgericht en informatie verschaffen. Ook moet de gemeente investeren in bewustwording van consumenten. "Investeer niet alleen in stenen."

Handreiking
Een andere man vond daarentegen dat de gemeente geen rol heeft bij een transitie naar duurzaamheid. "De gemeente loopt constant achter de feiten aan". Die man werd echter tegengesproken door anderen, waaronder Frans Stokman van Grunninger Power. Ondergetekende merkte op dat juist in die gemeente veel gebeurt waar een wethouder vol overtuiging zich inzet voor verduurzaming van zijn gemeente. 'Zet een leergroep aan het werk die tips en tools ontwikkeld voor de gemeenten', zo werd gezegd. De site van AgentschapNL www.lokaleduurzameenergiebedrijven.nl biedt mogelijk een helpende hand voor worstelende gemeenten.

Iemand moet het doen
Maarten Corpeleijn van Atrivé vertelde over zijn inspanningen om het plaatsen van zonne-panelen door woningbouwcorporaties te bevorderen. Hij doet dit voor 'Zonnig huren' een initiatief van de vereniging van woningbouwcorporaties Aedes, dat als doel heeft om de corporaties zo ver te krijgen dat ze in 2013 200 flats en 10.000 woningen beplakken met panelen. Er staat binnen zo'n corporatie niet gauw iemand op die het initiatief neemt, zo zei Corpeleijn, maar medewerkers zijn wel bereid om te gaan praten als iemand aan de deur klopt. "Iemand moest zeggen: laten we er over nadenken en die iemand was ik."

Pull
De corporaties zijn elkaar nu aan het opzoeken. De vraag is of ze tot een tender kunnen komen, waarmee zo'n 1 tot 2 MWp aan panelen besteld wordt. Belangrijk is volgens Corpeleijn dat de corporaties een pull in plaats van een push-strategie volgen. Zet de deur open voor huurders die mee willen werken in plaats van dat je een hele straat verplicht tot het accepteren van de panelen. Maar feitelijk is het wel zo dat als 70% van een blok 'ja' heeft gezegd, de corporatie de plaatsing van panelen bij de rest kan afdwingen, zo antwoordde Corpeleijn op een vraag. De huurder krijgt er een lagere stroomrekening voor terug en betaalt iets meer huur (bij eengezinswoningen) of (voor bewoners van flats) de servicekosten worden iets lager terwijl de woningbouwcorporatie een veel lagere energierekening heeft.

Meedoen
Wat veel woningbouwcorporaties volgens Corpeleijn nog niet beseffen is dat het vaak interessanter kan zijn om zonnepanelen te installeren dan om extra geïsoleerd glas te plaatsen. Vooral voor woningen met een label C is dat een logische stap. Dit zou in tegenspraak zijn met de trias energetica, maar dat terzijde. Wat ook helpt: laten zien dat externe investeerders bereid zijn om te investeren in de plaatsing van zonnepanelen. De mensen van woningbouwcorporaties denken dan: 'Als zij het kunnen, kunnen wij het zelf ook'. Directeuren willen ook nog wel eens een rol van betekenis spelen. Als die lezen over projecten als Zonnig huren vragen ze aan hun medewerkers: 'Daar doen wij toch wel aan mee hè?'

Ongehoorzaam
Corpeleijn werkt niet mee aan constructies die bestaan uit het trekken van draden naar individuele woningen, want volgens hem zou hij daarmee een netwerk aan leggen en dit zou de exclusieve taak van de netbeheerder zijn. Mensen in de zaal betwijfelden dat. Peter Segaar van Polder PV heeft met toestemming van zijn netbeheerder draden getrokken van het dak van zijn appartementencomplex naar zijn woning en saldeert er vrolijk op los. Gewoon doen dus. Corpeleijn vindt echter dat hij het niet kan maken woningbouwcorporaties aan te zetten tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar als de corporaties advies vragen over hoe ze burgerlijk ongehoorzaam kunnen zijn dan wil hij daar wel aan meewerken, zo zei hij ter geruststelling.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn