Sunday 2012 IV: Verwarring over saldering, staat nu ook saldering achter de meter ter discussie?

13 november 2012 - Ook bleek dat er heel veel onduidelijkheid is over hoe de salderingsregeling nu precies in elkaar steekt. Eigenlijk is er niemand die het weet. AgentschapNL-adviseur Wido van Heemstram probeerde het uit te leggen, maar hij slaagde daar niet in.

Dit artikel is een vervolg van: Sunday 2012 III: Wat verwacht u van ons? En de psychologie van het bewerken van woningbouwcorporaties

Uitleg
Volgens Van Heemstra heeft het salderingsartikel in de Electriciteitswet alleen maar betrekking op de kale prijs van stroom, zoals die door de energiebedrijven in rekening wordt gebracht. De wet op milieubelastingen zou dan alleen betrekking hebben op het belastingdeel. Dit lijkt me onzin. In de E-wet staat duidelijk dat energiebedrijven bij het opmaken van de rekening de opgewekte stroom moeten aftrekken van de verbruikte stroom; dus dat betekent dat dan ook de energiebelasting (en de BTW) wegvalt. En zo hebben de indieners van het amendement, wat dit artikel is, het ook zeker bedoeld.

Voor of achter de meter
Van Heemstra kon ook niet goed antwoord geven op de vraag waar nu geregeld is dat alleen saldering achter de meter is toegestaan en niet voor de meter. In de Elektriciteitswet staat daar immers niets over in, zo hadden we al eerder geconstateerd. Van Heemstra verwees, zoals anderen vaak doen, naar het begrip aansluiting. Als er bijvoorbeeld in de voortuin wordt ingevoed is er niet meer sprake van een kleine aansluiting waarmee ingevoed wordt. Dan wordt er via een andere aansluiting ingevoed, zo zei Van Heemstra het. Het artikel (31C) zou betrekking hebben op mensen met een kleine aansluiting, en daaruit zou volgen dat ze alleen mogen ze salderen als ze achter die aansluiting invoeden, zo is de gedachte.

Zand in ogen
Het tweede volgt echter volgens mij niet uit het eerste. Het artikel heeft betrekking op mensen met een kleine aansluiting, maar dat betekent niet dat die mensen alleen mogen salderen als ze via diezelfde kleine aansluiting invoeden. Het artikel zegt iets over de 'doelgroep' van het artikel, niet over hoe die doelgroep dan precies te werk moet gaan. Het lijkt erop dat de overheidsdienaren bezig zijn om de wetgeving zo uit te leggen dat de salderingsregel niet al te veel schade voor de schatkist oplevert en dat ze dus eigenlijk mensen zand in de ogen aan het strooien zijn. Het is eigenlijk tijd voor een paar rechtszaken, iets waar windcoöperatie Windvogel al lang op aan het wachten is.

Saldering
Van Heemstra zei verder dat de politiek af wil van de salderingsregel. Hij leek hier zijn mond voorbij te praten. Op mijn vraag of dat betekent dat de politiek ook af wil van saldering achter de meter zei hij; "Daar kan ik niets over zeggen", als een volleerd politicus. "Omdat ik er niets over weet", zo voegde hij nog snel toe. Het lijkt ons echter heel waarschijnlijk dat die salderingsregel op de helling gaat. De grote energiebedrijven zijn tegen en die hebben, zoals bekend, een machtige lobby in Den Haag, met de grote viespeuk Hans Alders als boegbeeld.

Maximum is geen maximum
Ook is het volgens mij niet waar dat bedrijven meer dan 5000 euro mogen salderen, iets wat zelfs de belastingdienst nu lijkt te geloven. Want er staat in de wet simpelweg dat ze tot een maximum van 5000 kWh mogen salderen. Een maximum is een maximum, lijkt me. Als de uitleg van Van Heemstra en andere juist is had er moeten staan: de energiebedrijven moeten 'in ieder geval'  de opwek salderen als dat minder is dan 5000 kWh.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn