Sunday 2012 V: Verduurzaming: luister vooral niet naar de energiebobo's maar doe!

13 november 2012 - Professor Wim Sinke van de universiteit van Utrecht hield een heel verhaal dat er op neerkomt dat het heel belangrijk is om wel belasting te gaan innen bij mensen die zelf energie opwekken. Zoals gewoonlijk konden er bij zijn betoog weer vele vraagtekens worden gezet.

Dit artikel is een vervolg van: Sunday 2012 IV: Verwarring over saldering, staat nu ook saldering achter de meter ter discussie?

Geld
Het extra belasginggeld zou nodig zijn voor het doorvoeren van netaanpassingen, die weer nodig zouden zijn áls mensen zelf meer energie op gaan wekken. Dan is er bijvoorbeeld meer balancering nodig in de wijken zelf, omdat de productie van zonne- en wind-energie nogal kan fluctueren, zo redeneert Sinke. Dat laatste is wellicht waar, maar om dan te zeggen dat zelf-opwekkers energiebelasting moeten gaan betalen net als andere afnemers is onzin, om vier redenen.

1) Energiebelasting gaat naar de schatkist. Netten worden echter onderhouden door netbeheerders en worden betaald uit transportkosten. Die transportkosten, een vast bedrag per jaar, worden al door iedereen opgebracht, ook door mensen die zelf stroom opwekken en dat salderen. Zij betalen dus al mee aan het onderhoud van het net.

2) Er zijn weliswaar mogelijk aanpassingen nodig in het net, in die wijken waar de duurzame opwek een hoge vlucht neemt. Dit zal echter voorlopig nog in bijna geen enkele wijk in Nederland het geval zijn. Alleen in die wijken die expliciet worden gebouwd als duurzame energiewijk zal er sprake moeten zijn van aanpassingen in het net, zoals bijvoorbeeld in de Stad van de Zon in Heerhugowaard. Geen reden dus om nu al iedereen extra belasting te laten betalen.

3) Een flinke toename aan zelf-opwek in een wijk maakt het wellicht nodig om netaanpassingen door te voeren, maar dat wil nog niet zeggen dat deze zelfopwekkers per saldo tot hogere kosten voor netbeheerders leiden. Ze maken ook dat die netbeheerders kosten kunnen uitsparen. Omdat stroom meer dan voorheen wordt opgewekt daar waar het wordt verbruikt hoeft er in de toekomst minder geïnvesteerd te worden in de aanleg van hoogspannings en middenspanningskabels die over lange afstanden stroom van daar naar hier brengen. Dat netwerkbedrijven als Tennet toch als gekken aan het investeren zijn in de aanleg van hoogspanningskabels is hun verantwoordelijkheid, maar daar hoeft de decentrale opwekker niet voor te gaan bloeden.

4) Het is een expliciete wens van de politiek om eigen opwek te stimuleren en dat gebeurt dus nu door zelfopwekkers vrij te stellen van het betalen van energiebelasting.

Misleiding
Eerder hield Sinke, tevens baas van de sectie zonne-energie binnen de 'topsector Energie' van de regering, een heel betoog over de zogenaamde noodzaak om te onderzoeken hoe zonnepanelen het beste 'ingepast' kunnen worden in de gebouwde omgeving. Dat is volgens hem heel belangrijk. Er is echter niemand in Nederland die zich stoort aan panelen, al liggen ze bij wijze van spreken midden op straat.

Lulkoek
Het blijft me fascineren hoe mensen met goedbetaalde banen op allerlei instituten jarenlang de grootste onzin kunnen blijven uitkramen, zich overal mee kunnen blijven bemoeien, overal voor gevraagd worden en ook nog dat gezag op één of andere manier kunnen blijven behouden. Het lijkt allemaal heel rationeel wat ze zeggen, en de niet-goed ingevoerde luisteraars (waaronder journalisten en politici) denken dat het allemaal hout snijdt wat ze zeggen, maar ze zitten er een beetje naast en daarom zitten er met hun betoog helemaal naast en brengen ze veel schade toe aan het debat en aan wat er daadwerkelijk gebeurt. Ergens aan het begin van hun betoog hebben ze de verkeerde veronderstellingen gemaakt, waarmee hun hele betoog meteen nergens meer op slaat.

Afscheid
Echt, geloof me, mensen als 'professor' Sinke kunnen zich, als ze de duurzame energietransitie een warm hart toedragen, het beste de rest van hun leven afzijdig houden van dit onderwerp, of een keertje zelf het dak op klimmen om zonnepanelen te gaan installeren. Verduurzaming is een kwestie van doen en niet een kwestie van een hoop gelul. Gewoon op het dak leggen die panelen en salderen maar. Luister niet naar mensen waarvan u denkt dat ze onzin uitkramen, ook niet uit welwillendheid. Het kan uw beeld van de werkelijkheid echt schaden, wat kan leiden tot verkeerde beslissingen die u veel geld kunnen kosten.

Slot

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn