Grabbelton-akkoord II: SDE opgepoetst, energiebelasting voor eigen opwek omlaag en Essent spekkoper

30 oktober 2012 - De SDE-regeling is weer opgepoetst, zo blijkt uit het nieuwe regeerakkoord van VVD en PVDA. Een paar jaar geleden was die ineens uit de gratie, want we zouden innovatie moeten gaan stimuleren in plaats van exploitatie, zo vond de goegemeente op een gegeven moment, maar nu is de regeling weer helemaal terug. Het budget voor de SDE wordt verhoogd. Dat zullen we zelf moeten betalen, want de SDE wordt vanaf 2013 betaald met een opslag op de energierekening. Die laatste rekening gaat trouwens ook omhoog omdat de energiebelasting voor de meeste mensen omhoog gaat.

Betalen
Zoals ik het regeerakkoord lees zal er in 2015 20 miljoen euro extra worden uitgetrokken voor de SDE, in 2016 80 miljoen en in 2017 400 miljoen. Structureel wordt er daarna in totaal 2,4 miljard per jaar uitgetrokken voor het stimuleren van de opwek van duurzame energie, dat is volgens mij 700 miljoen euro meer dan het bedrag dat de huidige minister Verhagen voor ogen had. Deze kosten zullen geheel voor rekening komen van ons, als energie-afnemers. De opslag op de energierekening, die al was ingesteld voor 2013 en later, zal verhoogd worden. De reden voor het extra budget is duidelijk. Er vallen doelen te halen en dat doel is door PVDA en VVD nog wel verhoogd van 14% naar 16% duurzame energie in 2020.

Grote energiebedrijf spekkopers
Probleem is echter dat er niet voldoende projecten zullen zijn. Dus of het bedrag van 2,4 miljard zal niet uitgegeven gaan worden, of een groot deel van het geld zal gaan naar de bijstook van biomassa in kolencentrales. Dat laatste zal het wel worden want dat staat met zoveel woorden in het regeerakkoord. Er komen "middelen beschikbaar voor het stimuleren van bij- en meestook van biomassa in kolen- en gascentrales." (Dat laatste lijkt me technisch lastig, maar dat terzijde). Het is een goedkope manier om de doelen te halen en eentje die niet veel met verduurzaming van de economie te maken heeft. Het is niet echt duurzaam om nieuw hout in grote schepen aan te laten voeren vanuit Canada of de Verenigde staten om dat hier in de kachel te gooien, zoals Essent doet.

Lobby-isten
In andere woorden: bedrijven als RWE/Essent, Eon en Electrabel die nieuwe kolencentrales aan het bouwen zijn zullen flink profiteren. Niet gek ook met al die Essent-mensen in de PVDA-gelederen. Campagne-leider voor Diederik Samsom tijdens zijn verkiezing tot lijsttrekker was Simon den Haak, voormalig lobbyist voor RWE/Essent en de nieuwe wethouder voor duurzaamheid in Groningen voor de PVDA Dig Istha is ook al een voormalig RWE-lobby-ist.

Druk
Positief voor de verduurzaming in Nederland is dat de energiebelasting verlaagd wordt voor mensen die lid zijn van een coöperatie die zelf stroom opwekt. Volledige saldering zat er niet in in dit kneuterland, waar nog makkelijker een paar miljard naar Griekenland wordt overgemaakt dan dat er een paar miljoen aan de eigen burgers wordt teruggegeven, maar een lager tarief is wel mogelijk gebleken. Waarschijnlijk is die maatregel er gekomen door de enorme druk die op Samsom is uitgeoefend, door mensen als Marjan Minnesma, nadat bleek dat duurzaamheidsmaatregelen uit het Kunduz-akkoord zouden sneuvelen. Er worden voorwaarden wel gesteld aan het lager tarief voor stroom die door eigen opwekkers verbruikt wordt. Er mag geen andere subsidie ontvangen worden, de energie moet zijn opgewekt door coöperaties van kleinverbruikers, en in hun eigen omgeving zijn opgewekt.

Kosten
Grote vraag is echter hoeveel lager het tarief zal worden. Als het tarief slechts licht lager wordt zet de maatregel natuurlijk geen zoden aan de dijk. Er zullen dan niet veel duurzame energie-projecten rendabel worden als gevolg hiervan. Het ergste val te vrezen. De kosten van de regeling zullen namelijk betaald worden uit een verhoging van de normale tarieven voor kleinverbruikers, zo staat ook te lezen in het regeerakkoord. Er zal ongetwijfeld een lobby op gang komen, onder meer vanuit het ministerie van financiën zelf, om die laatste kostenverhoging zo laag mogelijk te houden, waarmee de verlaging voor zelf-owekkers waarschijnlijk ook minimaal wordt. De energiebelasting ging trouwens toch al omhoog als gevolg van de maatregelen die in het Kunduz-akkoord zijn genomen. Opvallend is dat het bedrijfsleven gecompenseerd wordt voor die verhoging van het normale tarief, en de burgers niet. Bernard Wientjes heeft zich weer van zijn taak gekweten, in andere woorden.

Compensatie
Voor die compensatie voor het bedrijfsleven wordt in totaal 375 miljoen euro uitgetrokken. Het lijkt er derhalve op dat bij de onderhandelaars wel al zo'n beetje bekend is hoe hoog die nieuwe tarieven zullen worden, anders zouden ze mogelijk niet tot zo'n concreet bedrag aan compensatie gekomen zijn. Het geld dat in het Kunduz-akkoord nog uitgetrokken werd voor andere maatregelen op het gebied van duurzaamheid is voor het grootste deel (155 miljoen in 2013 en 163 miljoen daarna) al weer wegbezuinigd zoals al eerder bekend werd. Er blijft dan nog 20 miljoen in 2013 over en 12 miljoen in de jaren daarna. Op twitter wordt gezegd dat de subsidie voor zonnepanelen voor 2013 blijft bestaan. Er staat niets over in het regeerakkoord. Wel heeft Diederik Samsom getwitterd dat deze subsidie, waarvoor in 2013 een bedrag van 30 miljoen beschikbaar is, blijft bestaan.

De andere maatregelen die genoemd worden in het akkoord hebben allemaal niet zo veel om het lijf.

Copyright © Energieenwater.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn