Alle plussen en minnen van het regeerakkoord voor de energierekening

31 oktober 2012 - De energierekening zal stijgen als gevolg van de maatregelen van het kabinet in wording. Dat heeft vier oorzaken. De eerste is dat de energiebelasting op het gebruik van aardgas omhoog gaat. Dat was al aangekondigd in het zogenaamde Kunduz-akkoord, dat vijf partijen eerder dit jaar afsloten nadat het kabinet Rutte was gevallen. Daarnaast gaat de opslag voor duurzame energie omhoog door stijgende SDE-uitgaven en neemt de energiebelasting nog eens extra toe voor mensen die niet zelf energie opwekken. De BTW was al omhoog gegaan.

Stijging 1
De energiebelasting in de eerste schijf (tot 170000 kubieke meter) zou al omhoog gaan van 16,67 cent naar 18,22 cent per kubieke meter (de eerste en tweede schijf zijn samengevoegd), zo was in het Kunduz-akkoord afgesproken. Mogelijk gaat ook het tarief voor elektriciteit ook licht omhoog, maar daar kunnen we niets over terugvinden. Dat laatste tarief is dit jaar 11,40 cent per kWh. Dat zijn bedragen exclusief BTW. Over deze belasting wordt ook BTW geheven. De extra kosten van de stijging van het belastingtarief voor gas zijn voor een gemiddeld huishouden zo'n 30 euro per jaar.

Stijging 2
Ten tweede neemt de energiebelasting nog eens extra toe door het voornemen van het kabinet om zelf-opwek te stimuleren. De energiebelasting voor mensen die zelf, in coöperatieverband energie opwekken daalt, zo staat te lezen in het regeerakkoord. Die verlaging zal betaald worden door een stijging van de belasting voor andere mensen en bedrijven, zo staat ook te lezen. Het is niet duidelijk met hoeveel de tarieven uit elkaar zullen gaan lopen en of dat zowel voor de belasting op het gebruik van gas als die voor elektriciteit geldt. Particulieren wekken echter geen groen gas op, wel stroom. Dus de maatregel zal vooral effect hebben op het tarief voor elektriciteit. Omdat het aantal mensen dat op deze manier zelf energie opwekt voorlopig klein blijft, zal het effect op de tarieven ook beperkt blijven.

Stijging 3
Ten derde wordt er vanaf begin 2013 een opslag ingevoerd om de SDE-regeling te kunnen betalen. Dat was al afgesproken. De gelden beschikbaar voor de SDE, een subsidie voor geproduceerde groene stroom, groen gas en groene warmte, zullen vergroot worden, zo staat in het regeerakkoord, en dat betekent dat ook de hoogte van de opslag omhoog gaat. Dit lijkt echter pas vanaf 2015 effect gaan hebben. In dat jaar worden de uitgaven met 20 miljoen verhoogd, in het jaar daarna met 80 miljoen en in het jaar daarna met 400 miljoen (ten opzichte van de huidige ramingen). Op den duur zouden de uitgaven oplopen naar 2,4 miljard euro per jaar, in plaats van 1,4 miljard euro die eerder in de planning zat, wat later werd verhoogd naar 1,7 miljard.

Betalen
Dat wordt dus allemaal linea recta wordt omgeslagen naar de energierekening. Minister Verhagen rekende ooit uit dat met een totaal bedrag van 1,4 miljard euro de schade voor een huishouden met een gemiddeld gebruik zo'n 120 euro per jaar zou zijn. Nu de SDE-bedragen omhoog gaan naar 2,4 miljard euro per jaar zal dat al gauw in de 200 euro gaan lopen. Dat is waarschijnlijk een onderschatting (want ambtenaren onderschatten altijd de kosten voor de burger van nieuwe maatregelen). Vraag is wel of die 2,4 miljard per jaar gehaald gaat worden. De kans is groot dat er niet genoeg initiatieven zijn om al het geld weg te kunnen zetten. Aan de andere kant moet er wel een doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 gehaald worden en wordt al het geld mogelijk gestopt in de controversiële bijstook van biomassa in kolencentrales.

Stiekem
Overigens zijn de tarieven van die opslag voor de eerste jaren onlangs ook al stiekem verhoogd. Voor gas van 0,2 cent per kubieke meter naar 0,24 cent in 2013, van 0,4 cent naar 0,46 cent in 2014 en van 0,59 naar 0,69 cent in 2015.

ByTheWay
Ten vierde is er dus de BTW-verhoging naar 21%, die vanaf oktober zowel over de kale aardgas- en elektriciteitstarieven wordt geheven, alsmede over de energiebelasting en over de opslag voor de bekostiging van de SDE.

Borst nat maakt
Conclusie: voorlopig zal de stijging nog wel meevallen, maar op den duur kan die gigantisch zijn. Naast de hier gemelde posten zullen de transportkosten waarschijnlijk ook flink gaan stijgen door alle nieuwe centrales die op het net komen (en die Tennet verplicht moet aansluiten) en door alle fancy smart grid-projecten die door netwerkbeheerders worden opgetuigd. Dit staat natuurlijk allemaal los van de veranderingen in de kale stroom- en gasprijzen. Die kunnen flink gaan stijgen, maar ze kunnen ook gaan dalen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn