Energie 2012, 3: Fittie in de woningsector: wie moet er zorgen voor duurzame woningen?

12 oktober 2012 - Een ander interessant debat in het energietheater tijdens Energie 2012 werd gevoerd tussen vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties en bouw-ondernemingen. Beide verwijten elkaar dat ze te weinig vernieuwend zijn, zo bleek tijdens het debat. Vertegenwoordigers van de bouwers, Bam en Volker Wessels, kregen er flink van langs. Zo had iemand van Bam uitgebreid verteld over een renovatie-project in de Kruidenbuurt in Eindhoven. Jan Willem van de Groep (Platform 31 en Energiesprong) vond het ronduit teleurstellend dat er slechts een 'labelstap' van D naar C werd gemaakt. "Bam blijft een productiemachine die slechts uitvoert wat de corporaties willen."

Stappen
Vraag is wie het initiatief moet nemen om grotere stappen te maken. De woningbouwcorporaties wijzen naar de bouwers. Van de Groep vindt dat de bouwers de boer op moeten met wat er allemaal mogelijk is, om woningbouwcorporaties die grote stappen willen maken over de streep te trekken. "Ik merk bij bouwers dat ze onvoldoende geprikkeld zijn om te innoveren. Ik moet de prikkel geven om met iets nieuws te komen, maar die prikkel zou van de bouwwereld moeten komen." Er was veel kritiek op de uitvraag van de bouwers. "Er moet een betere uitvraag komen. Ze zijn lui geworden. Nu komen ze weer een beetje los", zo zei Van de Groep. De bouwers hoorden de kritiek gelaten aan.

Inlevingsvermogen
Nina Viegers van Wonen Breburg had bouwers uitgenodigd om bij de presentatie van plannen inlevingsvermogen te tonen. Er waren er maar een paar die daar iets mee had gedaan, zo zei ze. Die wisten wat het voor bewoners betekent als de voor- en achtergevel eruit ligt en ook nog de keuken. Vliegers: "Een van hen heeft dus ook de opdracht gekregen." De meesten lieten bij een bijeenkomst met bewoners de directeur opdraven, die vervolgens het standaardverhaaltje afraffelde.

Welles-nietes
"Er is veel meer mogelijk dan de corporaties weten dat er mogelijk is". Daarom moet de bouwwereld met al die vernieuwingen op de proppen komen, zo vond Viegers. Van de Groep: "Leg een prestatie-eis bij de bouwers neer. Zij moeten vervolgens met de oplossingen komen. De bouwers worden de kennisdragers. Toepassing van nieuwe duurzame technieken wordt onderdeel van jullie aanbod. Jullie moeten het aanbieden", zo zegt Van de Groep. Toch kunnen hier wel vraagtekens bij gezet worden. Het is volgens mij in eerste instantie aan de opdrachtgever om aan te geven wat hij wil hebben. Als die te weinig kennis heeft over nieuwe materialen en technieken moet hij zorgen dat hij die kennis in huis haalt. Maar de bouwers zouden natuurlijk wel met allerlei suggesties kunnen komen.

Comfortzone
De woningbouwcorporaties gaven toe dat bij hen ook nog wel het één en ander verbeterd kan worden. "Iedereen moet uit zijn comfortzone komen. Niet iedereen in onze organisaties is in staat om met ons mee te denken. Soms wordt er zelfs door collega's tegen ons gezegd: je zit aan onze stoelpoten te zagen", zo zei Nico van Ginkel van woningbouwvereniging Portaal. "We moeten ook veranderen. Wij denken te vaak dat we weten hoe het moet. We zeggen al gauw: we doen het altijd zo dus doen we het nu ook zo", zo zei Viegers.

Horizon
Woningbouwcorporaties gaan altijd uit van een periode van zo'n tien jaar bij het maken van financiële berekeningen. De woningen kunnen met die renovatie weer tien jaar lmee, zo lees je dan vaak in de krant.  Maar het is beter om uit te gaan van langere periodes, zo zei Viegers. Huizen gaan gemiddeld zo'n 120 jaar mee en dan maak je hele andere afwegingen. Vaak wordt gezegd dat corporaties het geld niet hebben om te investeren in duurzame huizen. Maar ze hebben het geld best. Ze durven het echter vaak niet te investeren, omdat ze zo'n korte horizon hebben. En bovendien gaan de meerkosten van het bouwen van duurzame huizen sterk omlaag. Een passieve woning bouwen kost volgens Van de Groep nog maar zo'n 15.000 euro extra. "Waar praten we over?"

Geheimzinnigheid
De bouwers verweten de corporaties op hun beurt dat ze niets wilden laten zien. Geef ons de energielabels van al jullie gebouwen en we stellen een strategie op om die labels te verbeteren", zo zei de man van Volker Wessels. Maar daar zijn de corporaties dan weer huiverig voor. "Ze willen dat we dan allerlei geheimhoudingsstukken tekenen."

 

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn