Energie 2012, 2: Nu in dit theater: the battle of currents revisited, salderingsissues en WKO-toestanden!

11 oktober 2012 - In het 'energietheater', een tentje midden op de beurs, vonden ook veel interessante lezingen plaats. Zo probeerde Harry Stockman van de Stichting gelijkspanning zijn publiek ervan te overtuigen dat het goed zou zijn als de wereld over schakelt naar gelijkstroom. Dat lukte maar met mate. Hij kreeg flink veel tegenstand voornamelijk van wat oudere energie-technici. Eentje werd er zelfs kwaad, om al de naïviteit die Stokman volgens hem tentoonspreidde.

Moeilijk, moeilijk, moeilijk
Het lijkt inderdaad nog niet zo simpel te zijn om zomaar over te schakelen. Zo zouden er enorme dikke kabels nodig zijn om een wasmachine te laten draaien op de stroom van zonnepanelen en is het lastiger bij gelijkstroom dan bij wisselstroom om van voltage te wisselen, zoals gebeurt bij de schakelingen tussen hoog, midden en wisselspanningen. Ook zijn er veiligheidsissues. Volgens iemand van AgentschapNL is een voordeel van gelijkstroom wel dat opslag makkelijker wordt. Stokman verdedigde zijn zaak met verve. Het is logisch dat wisselstroom de battle of currents van eind 19de eeuw gewonnen heeft, maar nadien is er veel gebeurd, zo zegt hij. De uitvinding van de transistor in de jaren veertig van de vorige eeuw maakte dat veel apparaten op gelijkstroom zijn gaan werken.

Strijd van de stromen
Stokman kon zich vinden in de opmerking dat het vooralsnog beter is om uit te gaan van de aanleg van eilandjes van gelijkstroom in die grote oceaan van wisselstroom. Die eilandjes worden nu ook al gerealiseerd. Zo is er het project in een tuinbouwgebied in de Haarlemmermeer, gaat Joulz een 'DC room' in het pand in de Houtlaan in Rotterdam aanleggen, komt er een bedrijventerrein Omala in Lelystad met gelijkstroom en wordt er over gedacht om gelijkstroom aan te gaan leggen in een containerpark van de TU Delft, waar studenten wonen. Zelfs Schiphol denkt er volgens Stokman over om het vliegveld op gelijkstroom te laten draaien.

Geld terug
Stokman maakte de aanwezigen verder attent op een probleem met saldering. Mensen die zelf stroom opwekken mogen salderen en betalen daarom over de door henzelf geproduceerde en afgenomen stroom geen energiebelasting. Dat was bekend. Maar minder goed doorgedrongen tot de goegemeente is dat deze mensen wel een flink bedrag aan energiebelasting terug krijgen: 379 euro per jaar. Dat lijkt inderdaad niet zo eerlijk. Als je geen energiebelasting betaalt, of weinig, zou je ook niet zoveel terug moeten krijgen. Aan de andere kant: het gaat nog steeds om peanuts als we kijken naar het bedrag dat de staat misloopt.

Onbalans
Het argument, ook veel gebruikt door tegenstanders van saldering, dat deze mensen niet betalen voor de onbalans die ze veroorzaken lijkt me nog steeds een beetje onzin. Ze betalen een vast bedrag aan transportkosten waarin een vergoeding zit voor netbeheerders en voor landelijk netbeheerder Tennet om de balans op het net te handhaven. Ook het argument dat mensen met zonnepanelen noodzakelijkerwijs meer onbalans veroorzaken dan mensen zonder panelen gaat er bij mij niet zonder meer in. Mogelijk dat de netbeheerders iets moeten doen om te zorgen dat het allemaal goed gaat in de haarvaten van het net, maar dat is gewoon de geest van de tijd en evengoed kan gezegd worden dat, als ze dat gedaan hebben, lokale duurzame productie juist zorgt voor een stabieler net (omdat de stroom daar wordt afgenomen waar die wordt gemaakt). Producenten van duurzame energie zorgen dat er minder transport nodig is en zouden daarom in aanmerking moeten komen voor een korting op de transportkosten. Wordt vervolgd.

WKO
Een interessante constatering tijdens een ander debat was dat de branche er goed aan doen om WKO voorlopig maar niet aan te gaan leggen voor particulieren. De problemen zijn hier te groot en voor particuliere huiseigenaren zijn deze installaties te ingewikkeld. Een nadeel van de aanleg van een WKO voor grootschalige woningbouw (dus bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten) is dat er veel transportverliezen zijn. In de utiliteitsbouw en in de tuinbouw is WKO wel rendabel. De teneur van het debat kwam dus wel overeen met die van dit artikel. Iemand van technisch dienstverlener Unica wierp zich op als vraagbaken.

Lussen
Er komt in 2013 een erkenningsregeling. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen dan nog de installaties aanleggen. De normen zoals het ministerie van Economische Zaken die voorstaat zullen de problemen met particulieren echter niet op gaan lossen. Het probleem zit hem bij het kennisniveau, zo zei iemand. De overheid moet volgens hem niet met aanvullende eisen gaan komen. De aanwezige ambtenaar riep de sector op om zich dan ook niet in te laten met het aanleggen van lussen (de leidingen in de grond) bij particulieren. Bij WKO wordt trouwens gedacht aan alle systemen die gebruik maken van grondwarmte, dus ook de gesloten systemen. Warmtepompen die gebruik maken van lucht zijn mogelijk wel interessant voor particulieren. Iemand zei verder dat het vaak handiger is om te gaan isoleren; dan is koeling in de zomer niet meer zo nodig en vervalt dat argument voor de aanleg van een WKO-installatie.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn