Energie 2012: Druk, veel zonnepanelen, strijd voor warmte uit koeienmest waar vroeger in koeien gehandeld werd

11 oktober 2012 - Het leek drukker dan ooit op de energiebeurs, die dezer dagen in de Brabanthallen plaatsvindt. Ik kan me in ieder geval niet herinneren dat ik ooit in de file stond, op weg er naar toe. Het lijkt er echt op dat energie en alles wat daarmee samenhangt veel meer is gaan leven de laatste jaren. Een ander verschil met voorgaande jaren was dat de zonnepanelen en duurzame auto's prominent aanwezig waren; in veel standjes werden ze tentoongesteld en er was een baan waar elektrische voertuigen getest konden worden.

Flessenhals
Tegelijkertijd met de beurs vonden er een aantal congressen en bijeenkomsten plaats. Zo was er de jaarlijkse bijeenkomst van het Warmtenetwerk. Daar werden onder meer prijzen uitgereikt voor het meest veelbelovende warmte-project en voor het project dat in de praktijk de beste resultaten heeft geboekt. Het meest veelbelovende project, volgens de jury onder leiding van Teus van Eck, was een product van Thermaflex. Het zijn flexibele, voorgefabriceerde leidingen voor koude- en warmtenetten. Volgens Van Eck zijn de leidingen vaak een bottleneck bij warmtenetten, omdat de aanleg ervan zo duur is. Alles wat dat goedkoper en makkelijker maakt, vergroot de slagingskans van veel projecten aanzienlijk.

Prijzen
De prijs bij de al gerealiseerde projecten ging naar Westpoort Warmte, het warmtenet dat ontspringt bij de afvalenergie-centrale in Amsterdam. Andere bronnen voor de warmte zijn tegenwoordig de waterzuiveringsinstallatie en een vergistingsinstallatie van Orgaworld. De publieksprijs ging naar de boer in Zeewolde die een nieuwe woonwijk daar van energie is gaan voorzien. Hij heeft inmiddels een nieuwe vergistingsinstallatie overgenomen en de lengte van het netwerk is verdubbeld naar 10 kilometer, waarmee de capaciteit ook verdubbeld is. Er zouden nog veel meer nieuwbouwwoningen moeten komen, daar in het bruisende Zeewolde.

Andere markt
Voorzitter Gijs de Man van de stichting merkte op dat de aanleg van warmtenetten voor nieuwbouw verleden tijd is en dat de markt er een wordt voor warmtenetten voor oudbouw, met name bij renovatieprojecten. Hij gaf een beeld van wat er gebeurt is het afgelopen jaar. Er wordt nog steeds gestreden om een aansluiting op een warmtenet mee te laten tellen bij het vaststellen van de EPC. Een teleurstelling voor de sector is dat de mogelijkheid om CO2-rechten te krijgen bij energiebesparing in huis, zogenaamde domestic offsets, niet door gaat. Er is een rapport van Ecofys verschenen. Het zou allemaal veel te ingewikkeld worden, te weinig zoden aan de dijk zetten, etc. Het is niet zinvol daar tegen in te gaan want het rapport is "in beton gegoten", zo vindt De Man. Positief voor de sector is dat warmte is opgenomen in de SDE. De stichting heeft een uitgebreid bedankbriefje aan minister Verhagen gestuurd.

Aansluitvrijwilligheid
Verder woedt er een discussie over aansluitplicht. Het nieuwe bouwbesluit laat ruimte aan huiseigenaren om zich niet te laten aansluiten als er in het gebied een warmtenet wordt aangelegd, zo zegt De Man. De sector gaat daar flink tegen tekeer. Er is nu iets uit de discussie gekomen: gemeenten gaan warmteplannen ontwikkelen, waarin warmtegebieden worden aangewezen. Niet duidelijk is of huiseigenaren nu nog steeds mogen weigeren om mee te doen. Wij schreven eerder dat huiseigenaren de mogelijkheid hebben om onder de verplichte aansluiting uit te komen als ze een beter, duurzamer, alternatief hebben.

Regelgevingsdiarree
Ten slotte zal nog dit jaar, zo'n tien jaar na indiening van de eerste versie, de Warmtewet worden aangenomen, zo voorspelt De Man, hoewel... je weet het natuurlijk nooit zeker. Maar hij schijnt vorige week al weer eventjes op de agenda te hebben gestaan. Ondertussen probeert de stichting via Europa ('de achterdeur') te regelen dat wat via het Nederlandse Parlement niet lukt. Wat natuurlijk al die lobbyclubs doen, wat de reden is van al die diarree aan regelgeving die steeds maar weer uit Brussel komt. Sorry Gijs, hadden we al gezegd dat warmtenetten voor woningbouw sowieso verleden tijd zijn? Ja dat hadden we al gezegd.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn