Iedereen: 'Sta saldering buitenshuis toe', ook bedrijven moeten kunnen salderen

21 augustus 2012 - Een verbond van milieuclubs, belangenorganisaties en groene energiebedrijven heeft een brief geschreven aan minister Verhagen, om te pleiten voor ruimere salderingsmogelijkheden. Zelfs werkgeversorganisaties schaarden zich achter de brief. Niet alleen huishoudens zouden moeten kunnen salderen, maar ook bedrijven. Verder moet saldering ook mogelijk gemaakt worden als de energie niet in huis, maar buitenshuis wordt opgewekt, met een groep mensen.

Geen interesse
De initiatiefnemers haken in op een bekende motie van Van der Werf (CDA) en Wiegman (CU), waarin de regering gevraagd wordt om zelfopwekking door groepen burgers te stimuleren. Hoewel de motie is aangenomen door de Kamer heeft de regering er nog niet veel mee gedaan. Een aantal partijen heeft hulp aangeboden, maar daar is geen gebruik van gemaakt. VNG heeft verder aangeboden om samen met het ministerie een kostenbaten-analyse van decentrale energie op te stellen, maar hier was ook geen behoefte aan. Wel heeft het ministerie een notitie opgesteld: 'Wat is de visie van EL&I? '

Actie
De opstellers van de brief willen meer actie. 'Stel decentraal centraal', zo is de slogan. Decentrale energie is volgens hen belangrijk om drie redenen: 1) het is goed als burgers en bedrijven verantwoordelijkheid nemen over hun eigen energievoorziening, 2) het is een elementair onderdeel van een transitie naar een duurzame samenleving en 3) het helpt om de energievoorziening op lange termijn betaalbaar en betrouwbaar te houden. Die laatste stelling is tegengesteld aan de woorden van de ongelukkige bestuursvoorzitter van Essent die zei dat veel duurzame energie juist tot een hogere energierekening zal leiden.

Crowd funding
De partijen willen onder meer dat saldering voor iedereen mogelijk wordt, niet alleen bij de productie van stroom maar ook bij die van warmte, koude en groen gas. (Bij salderen wordt de eigen opwek afgetrokken van het eigen verbruik, voordat de rekening wordt opgemaakt). Daarnaast moet het speelveld voor decentrale en centrale energie-opwekking gelijk worden getrokken, moet de energiebelasting op gas en kolen verhoogd worden (zoals in het Kunduz-akkoord is afgesproken) en moet het makkelijker worden om bij het publiek geld op te halen voor duurzame initiatieven (crowd funding).

Geen standaardprofiel
Saldering van productie die door een groep buitenshuis, 'in de buurt', wordt opgewekt moet worden toegestaan. Dit stelt mensen die toevalliger wijze niet in staat zijn thuis energie op te wekken in staat om ook mee te doen. De eisen die aan de leveringsvergunning worden gesteld, die zo'n groep dan mogelijk nodig heeft, moeten versoepeld worden. De vergunning kan vervangen worden door een meldingsplicht. Ook zou afgeweken moeten kunnen worden van het 'standaardprofiel voor kleinverbruikers'. Dit betekent zoveel als dat de duurzame producenten niet hoeven te zorgen dat hun productie gedurende de dag min of meer gelijk loopt met het verbruik van huishoudens.

Scheepsrecht
Het is de zoveelste poging om te zorgen dat wet- en regelgeving wat vriendelijker wordt voor kleinschalige duurzame energie. Tot nog toe ketsten die pogingen af op de stoïcijnse onwil van het ministerie van Financiën, die bang is om maar een cent energiebelasting mis te lopen. Hopelijk gaat het deze keer beter. In ieder geval is de timing goed en is de coalitie er breed genoeg voor. Wie wil eigenlijk niet dat saldering buitenshuis wordt toegestaan, behalve dan die paar ambtenaren op het ministerie? In het Kunduz-akkoord is  afgesproken dat er experimenten komen met saldering buitenshuis. De partijen die de brief schreven willen meehelpen om die experimenten van de grond te krijgen.

Het verzoekschrift is ondertekend door:
Vereniging Federatie e-Decentraal, VNG, Klimaatverbond, Bestuurdersnetwerk Duurzaamheid, Aedes vereniging van woningcorporaties, LTO Nederland, Natuur en Milieu, Nederlandse Woonbond, Greentech Alliantie (Uneto-VNI, Duurzame Energie Koepel, FME-CWM), Natuur en Milieufederaties, Vereniging Eigen Huis, HIER Klimaatcampagne, Greenchoice en Eneco

 Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn