Alternatieve stemwijzer, wat vinden partijen over energie en duurzaamheid?

14 augustus 2012 - Het is weer de tijd van de stemwijzers. Dat moet simpeler kunnen. Hier een alternatieve stemwijzer, voor als je wilt stemmen op basis van je opvattingen over de energievoorziening.

Opvatting: Stem:
Je denkt dat de klimaatopwarming een grote hoax is, je bent voor orde en netheid, ook in de natuur. Je draagt dieren een warm hart toe. PVV
Je bent voor duurzaamheid en duurzame energie. Je vindt duurzaamheid het allerbelangrijkste wat er is want klimaatverandering bedreigt het leven op aarde. Je bent bereid daar veel geld voor uit te trekken. Groenlinks
Je bent voor duurzaamheid maar ook voor een radicale transformatie van de maatschappij, naar een soort oersamenleving waarin geen vlees wordt gegeten en soberheid troef is. Dierenpartij
Je geeft niet veel om natuur, je hebt je twijfels over de klimaattheorie, je hebt geen moeite met kolen- en kerncentrales en je vindt duurzaamheid vooral van belang voor zover het ons minder afhankelijk maakt van schurkenstaten. VVD
Je houdt van natuur, draagt boeren een warm hart toe, je hebt niet veel moeite met kern- en kolencentrales en je ziet duurzaamheid vooral als een kans voor het Nederlandse bedrijfsleven en als middel om mensen bijl elkaar te brengen. CDA
Je bent voor duurzaamheid, maar het mag niet teveel kosten. Maatregelen moeten uitvoerbaar zijn en in overeenstemming zijn met Europese wetgeving. Duurzaamheid is hip en jong en dynamisch. D66
Je vindt dat de aarde gods schepping is en dat we er om die reden zuinig mee om moeten gaan. Je vindt dat verduurzaming en vergroening daar logischerwijs bij horen. Je bent niet bang voor verandering. CU
Je vindt dat de aarde gods schepping is en dat we er om die reden zuinig mee om moeten gaan. Duurzaamheid betekent vooral bewaren en niet zozeer veranderen. De overheid mag zich er niet teveel mee bemoeien. SGP
Je bent voor (de terugkeer van) een sterke sturende hand van de overheid in de energievoorziening, duurzaamheid is goed want het betekent efficiëntie, onafhankelijkheid en power to the people. Het kostenplaatje is van belang. SP

Je bent tegen kernenergie, voor duurzame energie, je vindt dat natuur dicht bij de mensen moet zijn en je ziet duurzaamheid in het licht van wat goed is voor de jeugd (kleinkinderen).

50+

Je bent voor decentralisering van energievoorziening, tegen patenten, tegen subsidie technologieën. Je bent niet tegen kernenergie. Technocratische inslag.

Piratenpartij

Je bent voor grootschalige projecten, sturing van de overheid en voor een duurzame economie en samenleving. Duurzaamheid is goed voor werkgelegenheid en voor verheffing van het volk. Iedereen heeft recht op een gezond leefklimaat.

PVDA

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn