Afvalbeleid ligt na twee jaar Atsma volledig in puin

16 juli 2012 -  Zie hier de resultaten van twee jaar Atsma-beleid:

 - Statiegeld afschaft. De Tweede Kamer heeft er nog voor gezorgd dat het in twee etappen gebeurt. In 2014 komt er een ijk-moment. Overigens zijn gemeenten nog niet akkoord met het afschaffen van statiegeld voor Pet-flessen. Hier wordt nog over gesproken in het kader van het sluiten van een akkoord tussen overheid, de verpakkingssector en gemeenten, dus er is nog een kleine kans dat de afschaffing wordt teruggedraaid. Dat zou dan helemaal aan het gezonde verstand van gemeenten te danken zijn, die natuurlijk bang zijn dat straks overal Pet-flessen opduiken in hun bosjes. Paulus Jansen van de SP merkte tijdens een recent debat op dat het te verwachten is dat binnenkort ook het statiegeld op bierflesjes wordt afgeschaft.

- Stortbelasting afgeschaft, waardoor het storten op vuilnisbelten weer aan het toenemen is. Dit laatste werd door enkele Kamerleden ter sprake gebracht tijdens een recent debat over afval, en hoewel Atsma het in eerste instantie ontkende, leugenachtig als hij is, moest hij later toegeven dat de Kamerleden gelijk hadden.

- Verpakkingenbelasting afgeschaft, waardoor gemeenten niet zeker meer zijn over de financiering van de inzameling van afval. Voorheen kwam een deel van die belasting in het Afvalfonds, waarmee de inzameling van plastic, glas, papier, karton, metaal en hout betaald werd. De verpakkings-industrie moet gemeenten nu direct gaan betalen voor de inzameling van de rotzooi, maar er is nog veel onduidelijkheid over de vraag hoe dat dan gaat gebeuren. Terwijl er dus een goed werkend systeem was. Atsma beweert steeds dat die financiering in orde is maar hij gaf tijdens het recente debat consequent geen antwoord op vragen of er volgend jaar evenveel geld voor de inzameling van plastic voorhanden is dan vorig jaar en ook niet op de vraag, verschillende keren gesteld, of de gemeenten net als nu 495 euro per ton ingezameld plastic krijgen, zoals nu.

- De start van de import van grote hoeveelheden afval uit Engeland en Italië, dat vervolgens hier verbrand wordt. Niemand weet wat de samenstelling is van dat afval, (oftewel: hoe goor het is), waarbij er dus wel vanuit mag gaan dát het goor is. Ook is niet duidelijk in hoeverre de Nederlandse afvalbedrijven zaken doen met de maffia, die de afvalmarkt in Zuid-Italië, waar het afval vandaan komt, stevig in handen schijnt te hebben. Het schandaal komt waarschijnlijk over een paar jaar aan het licht.

- Onwil van Atsma en zijn ambtenaren om elektronica-zaken aan te zetten tot de inzameling van de elektronische spullen die ze zelf verkopen.

- Een persistente weigering van Atsma om tegemoet te komen aan een wens van de meerderheid van de Tweede Kamer om het verplichte aandeel biobrandstoffen iets te verhogen ten opzichte van de lage percentages die het ministerie ooit eerder vast stelde. De extra biobrandstoffen zouden van de tweede generatie moeten zijn, dat wil zeggen: niet ten koste van de teelt van voedsel. Volgens Atsma mag die eis niet gesteld worden 'van Europa'. Ook volgens de landsadvocaat zou het niet kunnen, zo zegt Atsma dan. Volgens de Kamer kan het wel en ook andere landen stellen ook allerlei aanvullende eisen, dus het kan wel. Opvallend genoeg was VVD-er René Leegte steeds de trekker van deze pogingen. Een lobby van Shell en Unilever (die een tekort aan palmolie vreest) zou aan deze weigering ten grondslag liggen.

- Milieu-straten mogen hun restafval weer naar de verbrandings-ovens brengen, om het daar te laten verbranden, in plaats van dat eerst gekeken wordt of niet iets kan worden hergebruikt.

- Afzwakking van milieu-maatregelen die door Europa zijn voorgesteld. Zo verzette Nederland zich tegen de invoering van CO2-uitstootrechten in de luchtvaart (waartoe overigens al lang besloten was) , tegen het opnemen van strenge eisen voor scheepsbrandstoffen, tegen maatregelen die duidelijk maken hoe vuil teerzand-olie uit Canada is (onder meer door Shell geproduceerd), en tegen de inzameling van elektronisch afval door detaillisten.

- Er komen 3200 (!) plastic inzamelbakken voor PET-flessen in Nederland. De hoeveelheid plastic die opgaat aan de productie van die bakken is waarschijnlijk meer is dan er ooit aan plastic flessen zal worden ingezameld, nog even afgezien van de lelijkheid van al die afvalbakken in het straatbeeld die, god verhoedde het, waarschijnlijk ook nog oranje zullen zijn ook.

Zie ook: Afvalbeleid, hoe verder? Politiek moet touwtjes stevig in handen nemen

Copyright © Geldengroen.net
 

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn