Wie-o-wie gaat er voor zorgen dat we aan de douche-warmtewisselaars gaan?

26 juni 2012 - Het ligt zo voor de hand: gebruik het warme water dat wegloopt uit de douche voor het opwarmen van het water voor de CV-ketel, waar het warme douchewater vandaan komt. Een andere optie is om het water dat wegloopt na zo'n twee minuten douchen (als al het vuil wel van het lichaam is) simpelweg weer naar de douchekop te leiden, waarbij het nog een beetje opgewarmd wordt.

 Rol
Toch komt het er niet echt van. Drinkwaterbedrijven als Vitens doen er onderzoek naar, maar nog niet zo goed voor zich wat hun rol kan zijn, zo zei Mathijs Bonte van KWR op het congres 'Energie en water schrijven toekomst', vorige week in Nieuwegein. Het is niet hun taak om te gaan hakken en slopen bij mensen thuis.

Geen kruissubsidie
Drinkwaterbedrijven mogen in principe commerciële activiteiten ondernemen, zolang ze die onderbrengen in aparte dochterondernemingen. Zo is Evides erg actief op het gebied van het bouwen van zuiveringsinstallaties voor de industrie en timmert Brabant Water aan de weg met Hydreco, dat WKO-installaties en warmtepompen aanlegt en nu de mogelijkheden van geothermie onderzoekt. Wel moet er een strikte scheiding zijn tussen de commerciële activiteiten en de drinkwater-productie en levering en mag er geen kruissubsidiëring plaatsvinden.

Verliezen
Een van de overwegingen van Hydreco daarbij is dat als het drinkwaterbedrijf dit soort dingen doet de gevolgen voor het grondwater, de bron van drinkwater, meteen kunnen worden meegenomen. Toch is het de vraag wat er gebeurt als er flinke verliezen zijn bij die dochterondernemingen. Uiteindelijk zal dat toch bij het moederbedrijf terecht komen, en zullen óf de drinkwatertarieven omhoog moeten, óf de aandeelhouders (gemeenten en provincies) zullen genoegen moeten nemen met minder dividend. Dat laatste is de juiste weg, maar vraag is of hier ook voor gekozen wordt. Lokale overheden hebben immers ook altijd geld tekort.

Miskleunen
Tegenvallers zijn er al geweest. Zo is de installatie van warmtepompen door Vitens in De Teuge in Zutphen "verschrikkelijk misgelopen". De bewoners smeken daar om een ouderwetse CV-ketel, nadat vier van de vijf bronnen waar het warme water uit gehaald wordt zijn 'ingestort' en nooit meer zijn te gebruiken. Dat doet Vitens dus ook niet meer, zo vertelde Matthijs Bonte van KWR. Ook de installatie van waterloze toiletpotten ging niet zo gemakkelijk als gedacht. Die voldoen niet aan de Nen-norm. Toch kan een drinkwaterbedrijf een interessante partij zijn volgens hem omdat het een lange-termijn blik heeft en niet snel wegloopt als het mis gaat.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn