Koudewinning van Nuon leidt tot slechte kwaliteit Amsterdamse meren

27 juni 2012 - Water uit meren kan worden aangewend voor koeling. Bekende projecten zijn de koel-installaties van Nuon in Amsterdam, waarvoor water uit de Nieuwe meer en de Ouderkerkerplas wordt gebruikt. De installaties leiden tot problemen met de kwaliteit van het water, zo vertelt Pascal Boderie, tijdens het congres 'Energie en water schrijven toekomst'.

Algenkwaal
Onttrekking van koud water voor de koeling van gebouwen in Amsterdam-Zuidoost en het terug pompen van het opgewarmde water leidt natuurlijk tot een langzame opwarming van het water in het meer. Dit werkt de groei van algen in de hand. Het water in de Nieuwe Meer had van oudsher al een slechte kwaliteit, en dat is nu nog erger geworden.

Bellenscherm
Hoogheemraadschap Rijnland heeft nu een 'bellenscherm' in het water geplaatst. Door de zuurstof die in het meer wordt geblazen gaat het water stromen en dit vinden algen niet leuk. Ze komen dan namelijk ook in de onderste, koude lagen. Het nadeel hiervan voor Nuon is dat de 'stratificatie' in de plas, met de koude laag water onder, is verdwenen. Rijnland had trouwens als voorwaarde gesteld dat het water op een bepaald punt in de plas niet meer dan een halve graad zou mogen stijgen, maar dit blijkt niet te meten te zijn. Nu wordt er steeds een warmte-koude-kaart gemaakt en die wordt vergeleken met die van eerdere jaren.

Spagaat
De kwaliteit van de Ouderkerkerplas (een stukje zuidelijker) is beter omdat de plas dieper is (40 meter). Toch zijn ook daar problemen. Er ligt veel ijzerfosfaat op de bodem en dit komt vrij door de stroming die het gevolg is van de koude-winning. Dit bevordert algengroei. Nuon en Rijnland kwamen tot tot het compromis om zuurstof in te brengen in de plas, waarmee het ijzer gebonden wordt. Het warme water wordt niet helemaal aan de oppervlakte teruggebracht maar een stuk daaronder. "Er is een spagaat tussen de winning van koude en de kwaliteit van het water", zo merkt Boderie op. Hoe dieper het warme water wordt geloosd, hoe beter het is voor de kwaliteit maar hoe slechter voor de koude-winning.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn