Het hagelt, het hagelt..., een beetje minder windmolens op land dan gepland

20 juni 2012 - Minister Verhagen stelde dinsdag tijdens een overleg in de Kamer voor om windmolenparken die buiten de zogenaamde zoekgebieden van de provincies liggen on hold te zetten. Hiermee probeert hij het conflict met de provincies over waar die parken moeten komen op te lossen. Het zal de komende jaren windmolens regenen boven het Nederlandse landschap.

Heel veel molens
De regering is nog steeds van plan om vergunningen af te geven voor de bouw van maar liefst zo'n 6000 MW aan windmolens op land. Dat zijn heel veel molens: zo'n 2000. Er woedt al lange tijd een felle strijd met de provincies. Die provincies willen zelf bepalen waar die molens komen, en het liefst een beetje minder dan die 2000. Ze hebben daartoe zoekgebieden aangewezen. Er is echter de Rijkscoördinatenregeling. Initiatiefnemers van parken die groter zijn dan 100 MW kunnen de provincies passeren en direct naar het Rijk stappen. En dat doen ze ook massaal. Sterker nog: ze bundelen hun parken om maar boven die 100MW uit te komen. "Oneigenlijk gebruik" van de regeling, zo vindt SP-Kamerlid Jansen en de minister was het met hem eens.

On hold
Een deel van die mega-parken waarvoor nu een vergunning is aangevraagd ligt buiten de zoekgebieden van de provincies. De minister zegde dinsdag in de Kamer toe om de vergunningsaanvragen voor deze parken niet in behandeling te nemen voordat er een Structuurvisie Wind op land van het Rijk op tafel ligt. Die had er al lang moeten zijn, maar nu is de planning dat die begin 2013 het licht zal zien, zo zei Verhagen. Stientje van Veldhoven van D66 vroeg zich af waarom dat zo lang moet duren, en of die structuurvisie niet voor eind van dit jaar af kan zijn. De reden is dat er nog niet voldoende plek is gevonden, binnen die zoekgebieden, voor de bouw van 6000 MW aan windmolenparken. Er is nu plek gevonden voor 5000 MW. Dat betekent dat er dus nog voor 1000 MW ruimte moet worden gezocht.

Verzet
De provincies zouden hebben toegezegd met een voorstel te komen. Als de provincies er voor begin 2013 niet uit zijn dan zal het ministerie alsnog zelf de gebieden voor grote windmolenparken aanwijzen, zo dreigde Verhagen. De weerzin van de provincies is begrijpelijk. De bouw van grote windmolenparken roept namelijk veel verzet op, met name in de noordelijke provincies Groningen en Drenthe. Vandaar dat vertegenwoordigers van deze provincies dinsdagavond massaal aanwezig waren. Gedeputeerde William Moorlag van Groningen zei tegen Energieenwater.net dat actiegroepen tegen windmolens in Groningen meer mensen op de been weten te brengen dan actiegroepen tegen de kolencentrale die nu in de Eemshaven wordt gebouwd, waarvoor deze week toevallig weer een nieuwe vergunning is afgegeven. Bewoners zijn bang dat hun huizen minder waard worden en ze vrezen ook voor de gevolgen voor het toerisme in het gebied.

Hagelslag-model
Hoewel Moorlag voor de komst van een kolencentrale was hoopt hij nu dat die snel wordt weggeconcurreerd door meer duurzame vormen van energieopwekking. Maar de gedeputeerde wil voorkomen dat het 'hagelslag-model' in zijn provincie wordt toegepast: grote gebieden die volgebouwd worden met windmolens. Ook in Drenthe is het verzet enorm. Daar zijn de plannen al in een vergevorderd stadium. Voor Drenthe is nu afgesproken dat de MER van de windmolenparken die daar gepland zijn nog wel wordt afgemaakt, maar dat daarin expliciet de alternatieven van de provincies voor de huidige plannen worden meegenomen. Het ministerie zal voorlopig geen inpassingsplannen voor die grote projecten opstellen, aldus Verhagen. Hij zocht telkens naar het hoofd van gedeputeerde Tanja Klip van de provincie Drenthe op de publieke tribune om bevestiging te krijgen voor zijn uitleg van de afspraken.

Claimcultuur
Probleem is dan echter weer dat de initiatiefnemers van die grote parken mogelijk schade lijden. Er zijn al bepaalde verwachtingen gewekt door het ministerie van Economische Zaken. Er was discussie in de Kamer over de vraag of dat tot schadeclaims zal gaan lijden. De provincies hebben zelf een onderzoek laten doen door Pels Rijcken, die stelt wordt dat er geen grond is voor een schadeclaim. Verhagen gaf eerlijk toe dat de juristen van de ministeries ELI en I&M en de Rijksadvocaat op dit punt van mening verschillen. Dat wordt dus nog uitgezocht. Relevante vraag daarbij lijkt te zijn of de procedures voor de parken alleen on hold worden gezet of dat die parken definitief niet doorgaan.

Draai van de PVDA
Opvallend was trouwens de draai van de PVDA. Was de PVDA, toen Diederik Samsom woordvoerder energie was, nog groot voorstander van de bouw van zoveel mogelijk windmolens in een zo snel mogelijk tempo, dinsdag riep de nieuwe woordvoerder Sjoera Dikkers op tot een moratorium van een half jaar om alle zaken eens op een rijtje te zetten. Het heeft ongetwijfeld met verkiezingstijd te maken, en met het feit dat de PVDA Oost-Groningen heeft herondekt als gebied waar de stemmen vandaan moeten komen. De minister voelde niets voor een moratorium. 'U moet kiezen: 14% duurzame energie in 2020 of een moratorium.' Verhagen haalde ook nog even fijntjes aan dat bij de komst van de Rijkscoördinatenregeling voor wind op land alle partijen in de Kamer, van links tot rechts, hier warm voorstander van waren. Overigens is het niet duidelijk waarom zo massaal wordt ingezet op de bouw van windmolens op land terwijl er een grote zee naast ons drukbevolkte landje ligt die nog zo goed als leeg is. Geen bewaren daar, behalve van de vissen, en bovendien waait het harder daar. Toegegeven, wind op zee is duurder, maar toch.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn