Biomassa-focus stelt Zeeland in staat zich te ontworstelen aan kerncentrale en Hedwige-polder

11 juni 2012 - Maandag openden minister Verhagen en de Vlaamse minister-president Kris Peeters twee instituten op het gebied van biomassa in de regio Zeeland/West Vlaanderen. De landen werken al samen in het samenwerkingsverband Biobased Europa.

Proeffabriek
Eerst werd in Gent een proeffabriek voor de verwerking van biomassa geopend: de Bio Base Europe Pilot Plant. In de proeffabriek kunnen bedrijven processen, waarmee in het laboratorium goede resultaten zijn geboekt, opschalen naar semi-industrieel niveau. Later maandag werd een trainingsinstituut in Terneuzen geopend door de heren: het Bio Base Europe Training Center. Hier worden technici en operatoren opgeleid die straks met biomassa-technologie overweg kunnen.

Lokaal draagvlak
Zeeland en West-Vlaanderen lenen zich goed als vestigingsplek voor een opkomende biomassa-industrie, zo is de gedachte, omdat de regio beschikt over water en havens, landbouw-gronden en over chemische industrie die wil overschakelen van olie op biomassa als grondstof. De initiatieven worden dan ook van harte ondersteund door de provinciale bestuurders en de chemische bedrijven: met name Cargill, Taminco, Sioen, DOW, Beaulieu en Cropdesign. Zij hebben ook opties aangedragen om belemmerende wetgeving uit de weg te ruimen, waar de ministers aan willen gaan werken. Het moet makkelijker worden om over de grens te gaan werken en er moeten subsidies binnen geharkt worden van Europa.

The Hedwige-polder and beyond
Met deze focus op de biomassa-economie kan Zeeland zich ontworstelen aan de verlammende werking van al het gedoe rondom de bouw van een kerncentrale en de ontpoldering van de Hedwige-polder. En het kan het herstel van de relatie tussen Vlaanderen en Nederland ten goede komen. "Vlaanderen en Nederland zijn het er niet helemaal over eens welke dijken moeten blijven staan; maar we zijn het er wel over eens dat we over de dijken heen moeten kijken", aldus Verhagen, waarmee hij doelt op de onenigheid rondom de ontpoldering van de Hertogin Hedwige-polder.

Suggestie
De ministers hebben het maandag natuurlijk over de polder gehad. Peeters liet weten dat hij nog steeds vindt dat Nederland het land onder water moet zetten. Een oplossing bedenken voor dit probleempje moet echter toch niet al te moeilijk zijn. Suggestie: bebouw de grond van de Hedwige-polder met biomassa, die als input kan dienen voor de verwerkende bedrijven in de regio en de proeffabriek; dat is goed voor de natuur in de zin dat de verduurzaming er door vooruit wordt geholpen en het is goed voor de economie. Bovendien kan de polder behouden blijven, waarmee recht wordt gedaan aan de mening van de Zeeuwen en die van een meerderheid in het Nederlandse Parlement.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn