Rio+20: Obama misleidt omdat hij geen succes in Rio kan gebruiken in verkiezingstijd

1 juni 2012 -'Wereldconferenties veranderen de wereld', zo was één van de stellingen tijdens een Lagerhuisdebat op het congres Rio aan de Maas, dat woensdag in Rotterdam werd gehouden. Degene die het er mee eens waren moesten links gaan zitten; degene die het er mee oneens waren rechts. Het werd tamelijk leeg aan de linkerkant. Wel opvallend is dan dat er zoveel mensen afkomen op een conferentie die geheel in het teken staat van de komende wereldconferentie Rio+20, die over drie weken in Rio de Janeiro plaatsvindt.

Long time ago
Die conferentie over duurzame ontwikkeling vindt 20 jaar plaats na de eerste conferentie in die stad, de zogenaamde Earth Summit. Ruud Lubbers, Jan Pronk en Hans Alders waren erbij destijds, zo vertelde iemand, die er toen als ambtenaar ook bij was. De Nederlandse delegatie bestond uit zo'n 75 mensen. "We waren teleurgesteld. Brazilië gaf geen enkele leiding. We hadden het standpunt dat ontwikkelingshulp naar 0,7% van het BNP zou kunnen gaan, maar dan moesten de ontwikkelingslanden ook iets doen. Er lag een uitgekleed klimaatverdrag zonder veel inhoud. Tot onze verbazing werd het drie jaar later wel geratificeerd".

Dalai Lama
Ook rabijn Soetendorp was er toen bij. Hij was getroffen door de reactie van één van de delegatieleden: "Blijf ons aanspreken op onze verantwoordelijkheid", zo had die gezegd. Het congres vond plaats op een militair terrein en de officiële delegaties waren strikt afgeschermd van de belangengroepen, die 35 kilometer verderop zaten. Alleen op het laatst was er even contact geweest. Soetendorp, betrokken bij een forum van spirituele en politieke leiders, wapperde woensdag met een verklaring, die ondertekend zou zijn door onder meer de Dalai Lama en de leider van de Indiase moslims Ilyasi; toch zo'n 200 miljoen mensen. Die wil hij tijdens de komende conferentie gaan aanbieden.

Vorige eeuw
Projectleider Hugo von Meijenfeldt van het ministerie van I&M gaf uitleg over de komende conferentie. Het is ontzettend versnipperd. Er zijn allerlei verdragjes de gesloten worden door allerlei organisaties. In de slotverklaring moet alles bijeenkomen. Maar daar zal ook iets in komen te staan over bijvoorbeeld de bezette gebieden in Palestina. Het is aan ons om er zoveel mogelijk uit te houden, zo zei Von Meijenfeldt. "Het is een spel uit de vorige eeuw. Een landje als Liechtenstein heeft een stem die even groot is als die van China. We willen direct zaken gaan doen met Brazilië. We willen commitments aangaan. Die zijn weliswaar vrijwillig maar niet vrijblijvend. Dat willen we waarmaken met PPP, wat nu eens niet staat voor people, planet en profit maar voor private publieke partnerschappen."

De bedoeling is dat er afspraken worden gemaakt op een vijftal terreinen:
1) duurzame economie
2) waterschaarste
3) het leegvissen van de oceanen
4) bodem en ecosystemen
5) grondstoffenschaarste

De nadruk ligt op energy efficency en resource efficency. De EU wil tot afspraken komen die niet bindend zijn. Deze conferentie gaat nadrukkelijk niet over reductie van CO2-uitstoot, zo zegt hij tegen Energieenwater.net. Er vinden trouwens zo'n 18.000 site-events plaats, die door 75000 mensen bezocht worden, zo zei voormalige TNT-directeur Peter Bakker, die de laatste tijd op de duurzame toer is.

Richtingaanwijzer
Europarlementariër voor D66 Gert Jan Gerbrandy vindt dat een richtingaanwijzer aangezet moet worden in Rio. Het zou mooi zijn als we ook nog een stukje de bocht om kunnen slaan maar "bewustwording" is het belangrijkste. Nederland heeft tot nog toe een remmende invloed gehad op de standpuntbepaling in Europees verband, zo merkt Gerbrandy op. Zijn boodschap is dat natuurherstel iets is dat gaat beyond geopolitics. Er zou volgens hem ook een internationaal milieu-gerechtshof moeten komen. "Vrijhandel vinden we blijkbaar belangrijker dan ons milieu, want daarvoor hebben we wel een scheidsgerecht, bij de vrijhandelsorganisatie WTO." Een van de belangrijkste vragen daarbij is hoe we de burger bij het proces blijven betrekken, zo beaamde hij in antwoord op een vraag van iemand, die ook wil dat er een recht komt voor kinderen op natuur.

Sneaky Obama
Afrika begint zich steeds meer te beseffen dat duurzaamheid ook in het eigen belang is, zo zegt Gerbrandy, maar Brazilië is volledig afwezig, net als twintig jaar geleden. Dat land wil op het laatste moment een tekst uit de hoge hoed gaan toveren, zogenaamd om de conferentie te redden. Ze willen ook niet belemmerd worden in het gebruik van hun natuurlijke hulpbronnen. De VS is ook een remmende kracht. Obama kan geen succes in Rio gebruiken want dat moet hij dan gaan verdedigen in het Congres en daar wordt hij dan volledig afgeslacht, zo zegt Gerbrandy. Obama probeert nu op een kwalijke rol ontwikkelingslanden ervan te doordringen dat een groene economie niet nodig is voor het redden van de wereld maar vooral in het belang is van de Westerse landen.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn