Rio+20, II: De jeugd en 'bisnis' zijn de trekkers van duurzaamheid, beleidsmakers hebben afgedaan

Opvallend was dat jongeren zich volop roerden op de conferentie. Eerst in de plenaire zaal waar VN-jongeren vertegenwoordiger Liset Meddens zei, staande naast staatssecretaris Atsma, dat jongeren straks met de scherven zitten die de beleidsmakers van nu veroorzaken. "Jongeren, wees kritisch; stel vragen ook aan mensen die je eigenlijk geen vragen durft te stellen. Wij moeten het straks gaan doen."

Dit artikel is een vervolg van: Rio+20: Obama misleidt omdat hij geen succes Rio kan gebruiken in verkiezingstijd

Slangenkuil
Later waren de jongeren prominent vertegenwoordigt tijdens het Lagerhuis-debat. De een na de andere leerling stond op om het woord te nemen. Ze waren niet bevreesd om de duurzaamheidsgoeroes als Jan Rotmans, lokale politici als Alexandra van Huffelen en Kamerleden als René Leegte (VVD), Sjoera Dikkers en Kathleen Ferrier (CDA) van repliek te dienen, om niet te zeggen de mond te snoeren. Later bleek dat een hele klas in het kader van lessen 'debatteren' naar deze bijeenkomst was afgereisd. Dat nam niet weg dat hun opmerkingen zinvol waren en dat sommige ouderen gedacht moeten hebben: 'wat zijn we blasé geworden en wat laten we ons beperken door bestaande structuren en ideeën.' Atsma merkte trouwens nog op dat Nederland fietspaden aan gaat leggen in Rio de Janeiro, of zoiets. Erg duidelijk was hij niet.

Onmisbare schakel
Bij een lagerhuisdebat zitten voor- en tegenstanders tegenover elkaar. In dit geval moesten voorstanders van stellingen steeds aan de ene kant gaan zitten, en tegenstanders aan de andere kant. Mensen die zich lieten overtuigen konden wisselen. Grappig was ook dat de laatste die opstond het woord kreeg. Het ging tijdens dat debat over interessante stellingen als 'Burgerinitiatieven dragen meer bij aan duurzaamheid dan overheidsinitiatieven'. D66- Europarlementariër Gerben Jan Gerbrany merkte op dat de overheid een onmisbare schakel is. Iemand die Climate Studies in Wageningen studeert merkte op dat de basis ligt bij de burgers en de overheid moet faciliteren. Dikkers was het met hem eens: "Van de zonnepanelen op jullie daken moet het komen. Wij maken met zijn allen de wereld een beetje mooier." Jan Rotmans zat in het tegenkamp: "De overheid kan aan tien knoppen draaien."

Dictaat
Interessante discussie was er ook over de vraag of het nu om technische verandering of om sociale verandering gaat. Veel mensen die aanwezig waren zijn het er over eens dat de technische mogelijkheden er wel zijn. Rotmans: "Alle techniek om Nederland duurzamer te maken is voorhanden. Het ontbreekt aan sociaal vermogen. In tien jaar kunnen alle woningen in Nederland energie-neutraal gemaakt worden". "Het is belangrijk dat de sociale veranderingen er komen", zo vond iemand van Havo 4. Die kreeg te maken met tegenstand van Leegte. "De overheid moet niet gaan dicteren", zo vond het VVD-Kamerlid. Er is nu ook een dictaat, zo vond Marco Witsche van Nederland krijgt nieuwe energie. "Het anti-duurzaamheidsbeleid is ook een dictaat". Een architect had wellicht nog wel het meest genuanceerde antwoord: "Het gaat om technische en sociale veranderingen", zo zei ze.

Cynisme
Kathleen Ferier: "Wat is het toch triest dat mensen ten gronde gaan aan cynisme. Waarom ze negatief?", zo vroeg ze zich af naar aanleiding van de stelling: "Wereldconferenties veranderen de wereld". De meeste mensen waren het daar niet mee eens. "Tragisch dat zelfs de PVDA zich laat meeslepen door cynisme. Het is belangrijk dat mensen bij elkaar komen." "Misschien zijn we niet cynisch, maar zijn we realistisch", zo merkte een Havo-4 leerling op. "Kopenhagen is een flop gebleken." "Als je drie keer een blauwtje loopt bij een meisje geef je het dan ook op", zo vroeg de presentator gevat. "Nee, maar dan zou ik van tactiek veranderen".
Opvallend was trouwens het enthousiasme van Kathleen Ferrier, die om het hardst zat mee te roepen en klappen en ook goede voordrachten hield. Als we haar vaker zo gezien hadden was ze vast niet zo onpopulair geweest als ze nu is. Wellicht is ze ook wel bevrijd, nu ze weet dat ze straks de slangenkuil die Tweede Kamer heet kan gaan verlaten.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn