Aantal Certiq-aanmeldingen stijgt, pogingen om vergroeningssysteem te verbeteren

25 april 2012 - Ruim 10.000 eigenaren van duurzame energie-installaties hadden zich eind 2011 aangemeld bij Certiq. Dat is een stijging van 36% in vergelijking met het jaar daarvoor. Vooral particulieren met nieuwe zonnepanelen op het dak hebben zich gemeld, zo stelt Tennet, moeder van Certiq. Willen zij in aanmerking komen voor subsidie dan moeten ze daar zijn aangemeld. Er worden pogingen ondernomen om het bureaucratische registratie-systeem te verbeteren.

Niet veel zeggend
Tegenwoordig is er niet veel subsidie meer te krijgen voor zonne-energie. Mensen die de laatste tijd panelen kopen zullen zich derhalve niet meer laten registreren bij Certiq. En ze zullen dat dan ook niet meer doen want het kost geld en er is een hoop administratieve rompslomp mee gemoeid. De cijfers van deze organisatie zeggen daarom niet zo veel meer over het totaal aantal mensen dat duurzame energie opwekt. Schattingen zijn dat meer dan de helft van de particulieren met zonnepanelen zich niet aangemeld heeft bij Certiq.

Vergroening
Certiq geeft ook zogenaamde groencertificaten, of garanties van oorsprong, uit. Mensen of bedrijven die duurzame energie opwekken krijgen deze certificaten, die verhandelbaar zijn. Energieleveranciers die groene stroom leveren omdat klanten daar om vragen, kunnen met de aankoop van deze certificaten hun stroom vergroenen. In 2011 zijn er 11,1 miljoen certificaten door Certiq uitgegeven, tegen 10,7 vorig jaar. Het grootste deel hiervan is gegaan naar producenten van stroom uit biomassa, zoals Essent.

Subsidie
Er is dus in Nederland voor ruim 11 TWh aan duurzame stroom geproduceerd, die in aanmerking kwam voor subsidie (zie tabel onder). Dat is ongeveer 10% van het totaal. De hoeveelheid duurzaam geproduceerde zonnestroom met subsidie is slechts 22 GWh.

Niet veel zeggend
De totale vraag naar groene stroom in Nederland is veel groter dan deze hoeveelheden. Een groot deel van de garanties van oorsprong wordt uit het buitenland geïmporteerd. Dit is veelal stroom die met waterkrachtcentrales in Noorwegen wordt opgewekt. De aankoop van deze certificaten door bedrijven als Oxxio en Greenchoice om de stroom  te vergroenen leidt derhalve niet tot verdere verduurzaming van de energie opwekking, en heeft dus eigenlijk geen zin (want de waterkrachtcentrales stonden er al lang voordat de term groene stroom bestond). Ook de zogenaamde stroometiketten die energiebedrijven elk jaar moeten opstellen en die op deze certificaten gebaseerd zijn, zijn een wassen neus. Bedrijven kunnen voor een appel en een ei hun stroom vergroenen op deze manier.

Keuze
Van de geïmporteerde certificaten komt 67% uit Noorwegen, 13% uit Zweden, 7% uit Finland en 8% uit Denemarken, zo meldt Tennet. Die laatste certificaten, uit Denemarken, zijn waarschijnlijk vooral afkomstig van windturbines. In de toekomst kunnen afnemers kiezen welke certificaten ze kunnen kopen, zo meldt Tennet. Niet duidelijk is of ze dan alleen het land kunnen kiezen, of ook echt de installatie. Het ministerie van Economische Zaken heeft Certiq verder gevraagd om ook duurzame warmte te gaan certificieren.

Uitgegeven garanties van oorsprong (per MWh)
 

2011

2010

Biomassa

6.420.707

6.499.822

Wind

4.621.012

4.086.331

Water

63.560

104.437

Zon

22.141

10.704

Totaal

11.127.420

10.701.294

 

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn