Einde oefening PVV, nieuwe kans voor duurzaamheid, maar... financiële crisis

23 april 2012 - De rol van de PVV is zeer waarschijnlijk uitgespeeld. De partij zal niet deelnemen aan een volgend kabinet en de kans is groot dat de partij ineen schrompelt, net als de LPF destijds. Wilders zal waarschijnlijk in toenemende mate de schuld krijgen van de ellende die nu op ons afkomt, waaronder een afwaardering door de kredietwaardigheidsinstellingen, wat leidt tot een hogere rente en een nog hogere staatsschuld. De meest waarschijnlijke coalitie die zich na verkiezingen in het najaar zal gaan vormen is PVDA, CDA en VVD.

Ruk naar duurzaamheid
Dit betekent nieuwe kansen voor duurzaamheid. De VVD hoeft geen rekening meer te houden met kiezers die vanwege een grondige afkeer van het klimaatdenken anders naar de PVV zullen overstappen. Dat doen ze nu wel en dit is waarschijnlijk de reden geweest dat duurzaamheid zo in het verdomhoekje in geraakt bij deze partij op landelijk niveau. In de rank and files echter is duurzaamheid inmiddels behoorlijk diep doorgedrongen, juist ook bij alle ondernemers binnen de partij, die vérder willen en die willen overleven op lange termijn. Het is te verwachten daarom dat de partij een ruk naar duurzaamheid zal maken en dat alle duurzame liberalen weer onder hun schulp vandaan zullen kruipen, waaronder wellicht Mark Rutte himself.

Stabiele factor
Verder is de kans groot natuurlijk dat de PVDA in de regering komt. Een coalitie van PVDA, CDA en VVD is nu het meest waarschijnlijk, ook al zal het CDA het met een stuk minder zetels moeten doen dan nu. De partij is echter wel een stabiele partij en met name de VVD zal het belangrijk vinden dat het CDA weer meedoet de volgende keer. En het vertrek van Job Cohen als leider heeft de kans groter gemaakt dat VVD en CDA het weer met deze partij willen proberen. Vraag is wel of deze coalitie voldoende zetels zal halen. Wellicht zal die daarom aangevuld moeten worden met D66. De kans dat de SP in de regering komt lijkt niet bijster groot, ondanks de grote winst die deze partij zal gaan halen. PVDA en SP, dat lijkt toch een beetje water en vuur te zijn.

Idealen
PVDA heeft natuurlijk van oudsher een uitgebreide duurzaamheidsagenda, hoewel het geloof in een duurzame samenleving lang niet zo diep zit als bij Groenlinks. Maar met oud-Greenpeace activist Diederik Samsom aan het roer kan verwacht worden dat de partij werk zal gaan maken van enkele maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Zo zal saldering achter de meter weer prominent op de agenda komen te staan. Samsom heeft als woordvoerder duurzaamheid al niet voor niets al drie pogingen gedaan om dit er door te krijgen. En ook mag verwacht worden dat de bouw van windmolenparken niet alleen op land, maar ook op zee weer gestimuleerd zal gaan worden. Samsom heeft niet voor niets al een 'coalitie' gesloten met Essent, dat op het vinkentouw zit om aan de slag te gaan.

Rentmeesterschap
Ook binnen het CDA begint duurzaamheid steeds meer gemeengoed te worden, nu er overal werkgroepen duurzaamheid binnen deze partij opgericht worden. De partij heeft het oude begrip rentmeesterschap, een van de vier uitgangspunten, weer ontdekt en is er achter gekomen dat de betekenis hiervan verdacht veel lijkt op die van duurzaamheid. Waarschijnlijk ook zullen 'rechtse' CDA-ers als Maxime Verhagen het veld ruimen en zullen meer linkse CDA-ers als Ernst Hirsch Ballin hun plek weer op gaan eisen. Dat zijn mensen die meer gevoel hebben met duurzaamheid, waardoor de ingeboren sceptisch die er nu heerst bij de leiding van de partij wat minder zal worden, hoewel wel gezegd moet worden dat ook Maxime Verhagen de laatste tijd wat meer zijn best doet om duurzaamheid handen en voeten te geven.

Geen geld
Er is echter een grote maar, en dat is de economische crisis en de financiële problemen. Die gaat er mogelijk heel hard inhakken, en dat zal betekenen dat er nog meer bezuinigd moet worden dan de huidige coalitiepartijen nu van plan waren. De rente op Nederlandse staatsleningen zal zeker oplopen; deze maandagochtend is daar al een begin van te zien, waardoor de rentelasten van de overheid stijgen en het begrotingstekort nog groter zal worden dan als Wilders de stekker niet uit de huidige coalitie had getrokken. Daarnaast zal het komende jaren mogelijk ook nog snel afwaarts gaan met de economie, waardoor belastinginkomsten tegen zullen vallen en uitgaven aan onder meer uitkeringen omhoog zullen moeten. Er zal dus mogelijk kortom de komende tijd helemaal geen geld meer zijn voor duurzaamheid.

Nu of nooit
Dus: niet zo'n slimme actie van Wilders. In tegenstelling tot wat alle media schreven heeft die actie niet veel te maken met de inhoud van het akkoord dat op tafel lag. Wilders zal de populariteit van zijn PVV afnemen, door allerlei incidenten. Hij dacht: nu of nooit; als ik nu de stekker er nu niet uittrek zijn we straks gedecimeerd. Bovendien geeft hem dit de gelegenheid om nieuwe mensen te zoeken voor zijn partij. Waarschijnlijk heeft hij echter te vroeg gejuicht. De PVV zal in toenemende mate de schuld krijgen van de ellende waar we nu mee te maken gaan krijgen. Maar toch staat de actie van de PVV niet op  zichzelf. Het is ook een teken van de ontevredenheid van een groot deel van het volk over hoe het land bestuurd is in de afgelopen jaren. De winsten gingen naar de happy few, maar de massa moest bloeden. Die massa heeft vervolgens de stem gegeven aan opportunisten als Geert Wilders.

Volgende in de rij
De economische basis is heel zwak geworden door dit nepotisme en zwakke bestuur, in tegenstelling tot die van bijvoorbeeld Duitsland. Het heeft er ook voor gezorgd dat slecht presterende bedrijven overeind blijven en dat nieuwe ondernemingen te weinig kans krijgen.En daarmee is Nederland nu gewoon het volgende land dat omgevallen is, na Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje. Zie daar maar eens uit te komen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn