Links en rechts werken samen aan duurzaamheid in de stad Den Haag

18 april 2012 - Actieve leden van politieke partijen en buurtorganisaties hebben dinsdag in Den Haag het rapport 'Den Haag krijgt nieuwe energie' overhandigd aan de wethouder duurzaamheid Rabin Baldewsingh. Ook prins Carlos de Bourbon de Parme, voorzitter van de stichting 'Nederland krijgt nieuwe energie', was daarbij aanwezig. Met het rapport willen de initiatiefnemers, verenigd in de werkgroep 'Nieuwe Energie', laten zien dat er breed draagvlak is in de stad voor het nemen van verdergaande maatregelen op het gebied van duurzaamheid.

CO2-gat
Den Haag wil in 2020 de CO2-uitstoot verminderd hebben met 30% ten opzichte van die in 1990 en in 2040 zelfs een klimaatneutrale stad zijn. Dat laatste betekent bijvoorbeeld dat niemand nog een gasgestookte ketel op zolder heeft hangen. De warmte in huizen wordt dan op andere, meer duurzame, manieren opgewekt. Er moet daarvoor dus heel veel gebeuren. De huidige coalitiepartijen, CDA, VVD, PVDA en D66, hebben al het één en ander in gang gezet, maar dat is nog niet genoeg om het CO2-gat (het verschil tussen de ambitie en te verwachten uitstoot) te dichten. De werkgroep Nieuwe Energie draagt in het rapport manieren aan om dit gat op te vullen.

Duurzaamheid is a-politiek
De leden van de werkgroep zijn actief in verschillende politieke partijen. Zo waren mensen van PVDA, CDA, Groenlinks, de Haagse Stadspartij, VVD en D66 vertegenwoordigd. Twee van hen zitten inmiddels in de gemeenteraad. Ook buurtorganisaties, zoals Vogelwijk Energie(k), namen deel aan het initiatief. Het initiatief toont aan dat het heel goed mogelijk is dat verschillende politieke partijen gezamenlijk werken aan verduurzaming van de eigen stad. De voorgestelde maatregelen liggen vooral op het gebied van warmte, duurzame opwekking van stroom en mobiliteit.

Warmtepijpen
Prins Carlos hecht veel belang aan consistent beleid van de lokale en landelijke overheden, zo zei hij in zijn speech. Hij heeft het rapport 'Nederland krijgt nieuwe energie' in 2010 aangeboden aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Nadien is er een stichting opgericht die probeert om duurzame projecten van de grond te krijgen door mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen. Wethouder Baldewsingh van duurzaamheid benadrukte, bij het in ontvangst nemen van het rapport, dat hij al veel doet om de stad het duurzame pad op te krijgen. Zo zijn er subsidie-regelingen voor zonne-energie en isolatie van daken en vloeren. Het water van zwembad Overbosch wordt verwarmd met warmte-pijpen op het dak. Een harde dobber wordt het verduurzamen van de mobiliteit, zo zei hij.

Faciliterende regelgeving
Soms is bestaande regelgeving al voldoende om verduurzaming af te dwingen, zo merkte directeur Marco Witsche van de stichting op. Zo schrijft de Wet Milieubeheer al voor dat bedrijven díe energie-besparende maatregelen moeten doorvoeren die zich binnen vijf jaar terug verdienen. Het enige dat overheden dan nog hoeven te doen is handhaving. Bestuurders in Rotterdam hebben dit inmiddels opgepakt, en ook in Den Haag wordt er over nagedacht, zo merkte een ambtenaar op. Die ondernemingen zelf willen ook wel, zo zei Witsche. Er kwamen veel reacties vanuit de zaal. Het gaat niet alleen om wat de wethouder in het stadhuis bedenkt, maar juist ook om wat de bestuurders samen met burgers en bedrijven voor elkaar kunnen krijgen, zo zei iemand. Wat dat betreft wordt door de politiek wel eens onderschat hoeveel mensen en bedrijven zich inmiddels met duurzaamheid bezighouden. Avonden over duurzame energie in de verschillende wijken van Den Haag worden vaak door honderden mensen bezocht.

Voor iedereen wat wils
Drie ambitieuze studenten van de Haagse Hogeschool presenteerden een plan om een wijk in de stad, het Schipperskwartier, te verduurzamen. Vervolgens kwamen de fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen aan het woord om een reactie te geven. Zij hadden vriendelijke woorden over voor het initiatief. Ook de VVD schaarde zich achter het rapport. In eerste instantie was er nog enige scepsis geweest bij de gemeenteraadsfractie van deze partij. Duurzaamheid bij de VVD is niet in het verdomhoekje geraakt, zoals soms wel verondersteld wordt, zo stelde fractievoorzitter Ibo Gülsen. Duidelijk werd waarom duurzaamheid een partij-overstijgend thema is. Linkse partijen gaat het vooral om de reductie van de CO2-uitstoot, waarmee mogelijke klimaatverandering wordt tegengegaan, terwijl het rechtse partijen vooral te doen is om de voordelen voor de lokale economie en de verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, die niet zelden geleverd worden door boevenstaten.

Aan de slag
"We hebben vanmiddag gehoord dat ondernemingen hun beste beentje voor willen zetten en dat de burgers van Den Haag staan te popelen om met duurzame energie aan de slag te gaan. De gemeente moet nog oppassen dat ze niet achterop raakt", zo zei de dagvoorzitter aan het einde van de middag. "Dat zal nooit gebeuren", zo zei Baldewsingh. "Daar houden we u aan.", aldus de dagvoorzitter, verslaggever dezes.

Jurgen Sweegers

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn