IJkmoment voor afschaffen statiegeld: stok achter de deur of doekje voor het bloeden?

13 april 2012 - Voordat het statiegeld in 2015 afgeschaft mag worden moet er een ijkmoment komen en de afschaffing moet worden teruggedraaid als de uitkomsten hiervan negatief zijn. Dat stelt een motie van CDA, VVD en D66, die vrijwel zeker zal worden aangenomen. Ondertussen hebben de gemeenten verenigd in de VNG afstand genomen van de plannen van staatssecretaris Atsma. (abonnees)

Lange
Over het ijkmoment, ook wel go/no go-beslissing genoemd, werd al gesproken tijdens het eerste debat over afval en grondstoffen, begin maart. Het idee kwam van CDA-Kamerlid Marieke Van der Werf en lijkt nu een stuk verder te zijn uitgewerkt. Het was dan ook een lange motie die ze donderdag voorlas. En ze heeft inmiddels ook steun van VVD en D66, waarmee de motie vrijwel zeker zal worden aangenomen.

Prestaties
In de motie is een hele trits aan prestatie-garanties opgesomd. Zo moeten bij alle supermarkten inzamelingsbakken komen, moeten nieuwe PET-flessen voor minimaal 25% uit recyclaat bestaan, moet een einde komen aan het gebruik van PVC als verpakkingsmateriaal in supermarkten, zijn gratis plastic tasjes in de supermarkt uit den boze, moeten er pilots met de inzameling van kartonverpakkingen worden opgezet en moet een heus 'verpakkingsinstituut' opgericht en al aan het werk zijn.

Stellig
Niet duidelijk is of nu echt aan al die prestatie-garanties moet zijn voldaan voordat het statiegeld kan worden afgeschaft, of dat het meer aanvullende eisenzijn. Atsma steunde de motie maar zei wel dat hij vond dat het percentage van 25% hergebruik (recyclaat) naar 23% moet. Hij was daar vrij stelling over, hoewel het een verwaarloosbaar verschil is. Van der Werf stemde toe. Waarschijnlijk is dit ook wel afgesproken van te voren.

Doekje voor het bloeden
Daaruit zou blijken dat het echte eisen zijn. Probleem is dat niemand straks echt kan controleren of aan die eisen voldaan is. Zoals bekend deugen cijfers die betrekking hebben op de inzameling van afval niet, omdat die worden aangeleverd door het bedrijfsleven en de overheid, en die doen er alles aan om de indruk te wekken dat de inzameling van allerlei soorten afval een groot succes is, wat het vaak niet is. Dat zullen ze ook straks in 2014 doen en er is niemand die het tegendeel  kan bewijzen. Dus het ijkmoment is meer een doekje voor het bloeden.

Afhankelijk onderzoek
De Kamer beseft dit laatste en probeert het risico hiervan af te vangen. Een motie van PVDA en D66 eist dat het onderzoek ten behoeve van het ijkmoment door een onafhankelijke instelling als de Inspectie voor de leefomgeving wordt uitgevoerd. Vraag is of die inspectie zo onafhankelijk is. Ook moet de verplichting van statiegeld nog in de regelgeving blijven staan. Atsma was niet voor en daarmee zal CDA waarschijnlijk ook niet voor stemmen. Verder is er een motie, van de hand van CDA, PVDA, CU en D66, die ook een hele lijst aan eisen opsomt, waaraan moet worden voldaan. Die staan los van afschaffing van het statiegeld-systeem. Het leek erop dat Stientje van Veldhoven van D66 zich liet overhalen om deze motie in te trekken. Atsma moet weer zo nodig overleggen met het almachtige bedrijfsleven.

Andere moties
Er werden veel moties ingediend naar aanleiding van de debatten over grondstoffen en afval. De meeste daarvan gingen over het statiegeld. Moties die als strekking hebben dat het statiegeld-systeem niet moet worden afgeschaft en dat het zelfs moet worden uitgebreid naar kleine PET-flesjes zullen het niet halen. Van der Werf van het CDA diende ook nog een andere motie in, en die zal het wel halen. Daarin wordt gesteld dat verenigingen, clubs, kerken en dergelijke organisaties beloond (kunnen blijven) worden voor het inzamelen van afval.

Loketambtenaar
Verder wil René Leegte van de VVD dat de vergunningverlening voor ondernemers die een mestvergister willen bouwen gestroomlijnd wordt middels een 'loketregisseur'. In een andere motie die kans van slagen heeft verzoeken VVD en PVDA om betere informatie over de mate waarin afval binnen verschillende afvalstromen wordt gerecycled. Atsma gaf zijn zegen aan beide moties.

Geen akkoord
De VNG heeft donderdag laten weten dat ze niet de handtekening onder het beoogde akkoord over de inzameling van plastic zet als de statiegeldverplichting nu al wordt afgeschaft. De VNG wil dat pas in 2015 wordt beslist of het statiegeld al dan niet wordt afgeschaft en dat moet dan afhankelijk zijn van de voortgang die het bedrijfsleven boekt met de inzameling van plastic afval. Atsma heeft dus inderdaad geen akkoord met de VNG, in tegenstelling tot wat hij eerder beweerde.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn