Pharmafilter, over twintig jaar waarschijnlijk gemeengoed in alle ziekenhuizen

12 april 2012 - De Rabobank zal in de toekomst bij financiering van ziekenhuizen mogelijk gaan eisen dat het Pharmafilter wordt toegepast. Dat zei directeur publieke sector Michel van Schaik van Rabobank Nederland woensdag tijdens een symposium, bij de opening van het Pharmafilter in Delft. Over twintig jaar zullen vrijwel alle ziekenhuizen ermee werken, zo zei TU-professor Mark van Loosdrecht.

In de maling
Voorafgaande aan de opening door prins Willem-Alexander vond een klein symposium plaats. Tijdens dit symposium, dat bijgewoond werd door zo'n honderd mensen, beantwoordden drie mensen op het podium, waaronder Van Schaik en Van Loosdrecht, vragen van het publiek en van dagvoorzitter Charles Groenhuijsen. Ook kwam een verpleegster die al 37 jaar in het ziekenhuis werkt aan het woord. Zij vertelde over de eerste ervaringen het werken met het nieuwe concept.  De bedenker van het concept Eduardo van den Berg zat op de voorste rij, samen met een aantal hoogwaardigheidsbekleders als directeur Jaap van de Heuvel van het ziekenhuis en dijkgraaf van Haersma Buma van Hoogheemraadschap Delfland.

Herrie
De verpleegster dacht dat ze in de maling werd genomen toen ze voor het eerst hoorde van het Pharmafilter. Ze was er nu wel positief over, terwijl ze niet eens betaald werd door Pharmafilter, zo merkte Groenhuijsen op. Ze kan nog steeds niet geloven dat de nieuwe bedpan, als ze die in de vermaler heeft gestopt en op het pedaal heeft gedrukt gewoon weg is. Een nadeel is wel dat de vermalers, die op de kamers van de patiënten staan, veel herrie. Daar schijnt aan gewerkt te worden.

Eerste gedachte
Groenhuijsen vroeg aan iedereen wat zijn of haar eerste gedachte was bij het horen van het idee. Veel mensen antwoordde iets in de trant dat ze meteen zagen dat dit een veelbelovend concept is. "Dat is een decentraal project dat gaat werken", zo dacht Van Loosdrecht. "Dit moeten we proberen", dacht Bart Hellings van het koplopersloket van het ministerie van ELI. Als grote bedrijven als Philips of Akzo Nobel met een uitvinding aankloppen staan er meerdere ambtenaren voor ze klaar, maar niet als 'no-names' als Pharmafilter met een goed idee komen aanzetten, zo zei hij. Van Schaik dacht: "Dit is zo mooi, dit komt in aanmerking voor de Herman Wijffels prijs. Toen bleek dat Pharmafilter die prijs al gewonnen had, net als vele andere prijzen".

Consumenten weten niet wat ze willen
Het systeem gaat in tegen de intuïtie omdat we de laatste jaren zijn gewend aan het scheiden van afval. Bij Pharmafilter wordt juist zoveel mogelijk afval  bij elkaar gegooid, om vermalen te worden. Het is juist dit 'out of the box' denken dat zo kenmerkend is voor echt vernieuwende ideeën, zo vond Groenhuijsen. Je moet ook niet vragen wat mensen willen, zo was de les van wijlen Steve Jobs van Apple volgens hem. Toen hem gevraagd werd waarom hij nooit product-onderzoek deed om te kijken wat consumenten willen had hij geantwoord dat consumenten niet weten wat ze willen. En met wat voor product zou Henry Ford op de proppen zijn gekomen als hij aan mensen had gevraagd wat ze wilden. Waarschijnlijk niet met de T-ford.

Conservatisme
Belangrijk is dat het conservatisme in de zorgsector wordt overwonnen, zo zei Van Schaik. Door dat conservatisme kunnen nieuwe bedrijfjes al weer het loodje hebben gelegd voordat een innovatie tot wasdom is gekomen. "We hebben veel bedrijfjes die zich in de zorg positioneren. Of de sector accepteert het niet, of de regelgeving veranderd weer. Het is des te meer bewonderenswaardig dat bedrijven als Pharmafilter hun nek uitsteken." Een applaus viel de twee directeuren van Pharmafilter ten deel. Een veelgehoorde klacht is dat wet- en regelgeving een belemmering is voor de doorbraak van nieuwe innovaties. "Het is niet zo zwart-wit", vond Hellings. Vaak is er wel ruimte voor toepassing van innovaties, maar zijn het juist de uitvoerende instanties als gemeenten en waterschappen die dwars liggen. Maar zij moeten ook "het lef hebben om ruimte te laten voor de innovatie en om daar in te gaan investeren".

Rendement
Maar er is wel weer het een en ander veranderd. "Als Pharmafilter er nu mee was gekomen hadden ze het veel moeilijker gehad door de financiële situatie", zo zei iemand van Syntens, de overheids-organisatie die als doel heeft innoverende bedrijven te helpen. "Zou u nu nog in zee gaan met Pharmafilter?", zo vroeg de Delftse wethouder Saskia Bolten aan Van Schaik. "Ja, het voordeel is dat deze investering rendement oplevert." De stelling dat banken op een andere manier moeten gaan werken is terecht. In het verleden hadden we te weinig oog voor innovaties die pas op lange termijn geld opleveren, zo zei Van Schaik. "Wat overigens niet wil zeggen dat dit een risicoloos project is", zo voegde hij er nog aan toe.

Voor
Iedereen in de zaal was natuurlijk lovend over het nieuwe concept. Iemand die verantwoordelijk is voor een vergelijkbaar project in de Isala-klinieken in Zwolle zei dat het kán en dat het geld kost. Het project in Delft gaat echter nog veel verder dan dat in Zwolle, waar alleen de urine ingezameld en gezuiverd wordt. Daar weten we nu welke medicijnen er met de urine van mensen in het afvalwater terecht komen en hoe we het er uit moeten halen. Er zat ook iemand van bijvoorbeeld  het Erasmus medisch centrum, en die was ook bijzonder geïnteresseerd.

Applaus
In hoeverre zal het concept aanslaan?, zo wilde Groenhuijsen weten. Iedereen denkt dat een groot deel van de ziekenhuizen het concept zullen omarmen. "Vrijwel allemaal", zo denkt Van Loosdrecht. En Van Schaik zei dus dat de Rabobank het als eis gaat stellen bij het beschikbaar stellen van financiering. Hij kreeg een groot applaus en hij maakte zich hiermee meteen erg populair, maar hij leek het wel echt te menen, zo bleek na doorvragen van Groenhuijsen. "Als een bedrijf niet voldoen aan onze duurzaamheidseisen dan krijgt het geen financiering, of het bedrijf betaalkt hogere kosten dan de voorlopers", zo vulde hij aan.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn