Congres: 'Ik was lid van Greenpeace maar dit geeft meer voldoening'

24 maart 2012 - Hoe mensen te overtuigen dat ze lid worden van een duurzame coöperatie en dat ze aan de slag moeten gaan met duurzame energie? Dat waren toch wel de centrale vragen tijdens het congres 'Lokale duurzame energiebedrijven' dat woensdag en donderdag in Bunnik plaatsvond. Er werd zelfs over een 'heilige graal' gesproken. Wat duidelijk werd is dat iets van een dorps- of wijkgevoel wel noodzakelijk is om lokale initiatieven te laten slagen. Het meest overtuigende verhaal was dan ook van Timo Veen van Duurzaam Hoonhorst.

Parochiehuis
Hoonhorst is een dorpje in Overijssel, dat ligt ten oosten van Zwolle. Er zijn een aantal publieke gebouwen zoals een café, een cultuurhuis, een molen, een school, een kerk en een parochiehuis. Die kunnen aangesloten worden op een warmtenet, zo vertelde Veen. De warmte kan worden gegenereerd met een ketel die draait op snoeihout uit de omgeving. Degene die het inzamelt mag de helft zelf houden en de helft gaat naar het dorp. Ook wordt gedacht aan de bouw van een mestvergister, samen met boeren uit de omgeving. Het zou aantrekkelijk zijn om te gaan raffineren, zodat de fosfaten uit de mest kunnen worden gehaald. Het probleem is dat hiervoor geen SDE-subsidie beschikbaar is. Voor co-vergisting met mais wel, maar dit vindt Veen dan weer niet zo'n goed idee.

Niet elitair
Een derde spoor is de plaatsing van zonnepanelen. Er liggen nu zonnepanelen op beide scholen en ook veel daken van huizen zijn er mee uitgerust. Mensen kunnen ze kopen maar ook huren, als ze het investeringsbedrag niet op kunnen brengen. Aan de buitenkant is natuurlijk niet te zien of ze gehuurd zijn of gekocht. "We hebben ervoor gezorgd dat het niet elitair is", zo zegt Veen. "Mensen willen wat en ze willen het nu. Je bent samen enthousiast". Het dorp heeft 1,5 miljoen euro gekregen van de provincie. Dat geld moet binnen drie jaar uitgegeven zijn. "Dat willen we uitgeven en we willen iedereen recht in de ogen kunnen blijven kijken".

Spookdorp
Waarom leeft duurzaamheid zo in Hoonhorst? Omdat mensen bezorgd zijn over de leefbaarheid van het dorp. Er waren al geen winkels, maar nu komt ook de SRV-wagen niet meer. De sportvereniging heeft te weinig leden en er zijn steeds minder kerkgangers. Huizen worden gekocht door Randstedelingen die zich dan niet laten zien in het dorp. Hoonhorst dreigt een spookdorp te worden. Daarnaast is er bezorgdheid over de energierekening, die alsmaar omhoog gaat, en over het tempo waarmee de CO2-uitstoot naar beneden wordt gebracht. "Het is te gek voor woorden dat ze in de Eemshaven een kolencentrale aan het bouwen zijn."

Cryptisch
Om een lokaal duurzaam energiebedrijf op te kunnen richten moet echter aan een aantal voorwaarden voldaan worden, zo zegt Veen. Er moeten meer dan 5000 klanten zijn, het moet een compleet bedrijf zijn dat zowel inkoopt als verkoopt en dat een eigen klantensysteem heeft, het moet lokaal verankerd zijn en de energie moet komen uit het gebied rondom het dorp of stad, binnen een straal van zeg 30 kilometer. Opvallend genoeg maakt dat dus dat Hoonhorst met zo'n 600 inwoners geen eigen energiebedrijf zou moeten hebben, maar toch komt er een DLEB Hoonhorst, zo zegt Veen enigszins cryptisch. Dat bedrijf richt zich trouwens ook op zorg voor ouderen. Die worden aangesloten op een een glasvezelnet zodat ze makkelijk anderen kunnen waarschuwen als er wat is.

Volharding
Hij geeft ook een inkijkje in de organisatie. Het is een vrijwilligersorganisatie, waar zo'n 70 mensen actief zijn, maar toch houden ze sollicitatie-gesprekken als er nieuwe krachten nodig zijn. Dat is wel eens moeilijk want mensen die afgewezen zijn komt Veen daarna weer tegen op het voetbalveld. Die inzet van vrijwilligers is ook cruciaal voor het slagen van lokale energieprojecten. Iemand van Buurt Energie Zwolle vroeg hier aandacht voor. "De volharding die nodig is om het vol te houden is fnuikend voor veel initiatieven", zo zei hij. Voor Veen loont het wel. "Ik was lid van Greenpeace en WNF maar dit geeft meer voldoening", zo zegt hij.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn