Reddingspoging Helianthos mislukt, gelukkig maar

19 maart 2012 - De poging van een stel particulieren om het zonne-energie project Helianthos nieuw leven in te blazen is mislukt. Dat blijkt uit een bericht op de site van het burgerinitiatief, dat een initiatief is van onder meer de Amsterdamse hoogleraar Matthijs Hisschemöller. "Het burgerinitiatief staakt haar pogingen om de veiling die voor april gepland staat af te wenden', zo staat te lezen op de website. De restanten van Helianthos worden in april door eigenaar Nuon geveild. "Het is onmogelijk om tijdig voldoende investeerders te vinden."

Beeldvorming
Maar elders blijkt dat de initiatiefnemers de hoop nog niet helemaal hebben opgegeven, want dan staat er weer dat het initiatief 'dreigt'  te stranden op 5 miljoen. "Het is nodig dat er één investeerder naar voren stapt die 5 miljoen euro in het project stopt. Maar die partij stapt niet naar voren." Dat laatste zou dan te wijten zijn aan de "uiterst negatieve beeldvorming die zo overheersend is dat een discussie over de feiten niet mogelijk is". Tsja, dan heeft de beeldvorming het weer gedaan. Wellicht wordt onder meer onze beeldvorming bedoeld.

Geld kwijt
De kans is groot dat met de veiling van Nuon de technologie naar het buitenland verdwijnt. Hisschemöller had de techniek voor Nederland willen behouden en hier een fabriek voor de productie van dunne-film zonnecellen willen opbouwen. Daar heeft hij dan 25 miljoen euro voor nodig. Op zich niets mis mee. Probleem was wel dat de initiatiefnemers geld inzamelden bij particulieren en daarbij een spruitjes-achtig sentiment creëerden dat er op neer kwam dat waardevolle Nederlandse duurzame technologie verloren dreigt te gaan, door het gewetenloze energiebeleid van deze regering. Veel mensen met duurzame idealen zouden er wellicht zijn ingetrapt, waarna ze hun inleg (minstens 1000 euro) vrijwel zeker zouden kwijt zijn geweest.

Misleiding
Volgens Hisschemöller ligt er een ondernemingsplan met een aantrekkelijk rendement. Elders op de site durft hij zelfs te stellen dat er sprake is van "een zeer hoog rendement met een beperkt risico". "Binnen een periode van 5 jaar kan de inleg tien keer worden terugverdiend." Pure misleiding. Want de kans dat het initiatief zou slagen was zo goed als nul. Er vindt momenteel een grote shake-out plaats in de zonne-energie sector. Daarnaast is het niet te verwachten dat een professor ineens een fabriek uit de grond kan stampen. Nuon had weliswaar al wel een proeffabriek gebouwd, maar de echte fabriek moest nog gebouwd worden. En als die fabriek er al ooit van zou komen was de kans dat die zou overleven zo goed als nul.

Probleem
Hisschemöller c.s geven op de site allemaal argumenten waarom het initiatief wel had kunnen slagen. Zo zou het product van Helianthos kunnen concurreren met goedkope Chinese panelen omdat het bedrijf zich met de flexibele folie richt op een ander marktsegment; dat van daken die niet veel gewicht kunnen dragen. Enige concurrentie zal er van de Chinezen echter wel degelijk uitgaan en wie weet komen ze binnenkort ook zelf wel met flexibele zonnecelfolie op de markt. Als er vraag naar is zal dat zeker gaan gebeuren. Het is inderdaad goed mogelijk dat er een markt is voor dunne zonnecel-folie, maar dat is hier de vraag niet. De vraag in dit geval is of deze specifieke mensen er in slagen met deze technologie in het dure Nederland een levensvatbare fabriek op te zetten, waarbij met enige zekerheid kan worden gesteld dat goedwillende burgers hun ingelegde geld terugkrijgen.

Niet gelukt
Het antwoord is drie keer nee. Niet duidelijk is daarbij of die technologie voldoende uitontwikkeld is. En het is ook niet voor niets dat zoveel partijen er geen brood inzagen. Eerst verkocht Akzo het project aan Nuon, een kapitaalkrachtige onderneming met veel kennis over zonne-energie. Die ging op zoek naar een mede-investeerder. Naar het schijnt zijn 150 partijen langs geweest. En geen van die partijen hapte toe. Dat wil toch wel iets zeggen. Als er kwade bedoelingen achter zitten (een lobby tegen het bedrijf of zo), zoals Hisschemöller suggereerde, dan zal die lobby niet ophouden op het moment dat het bedrijf in handen van deze particulieren is gekomen. Daarbij is het trouwens helemaal niet erg als technologie naar het buitenland verdwijnt. Dat gebeurt zo vaak. Als Arabieren, of wie dan ook, er wel in slagen een rendabele fabriek op te zetten: des te beter.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn