Idealist Samsom moet nou resultaten laten zien, zal oude garde hem de ruimte geven?

19 maart 2012 - Diederik Samsom werd veel als drammerig neergezet in de afgelopen dagen. Ten onrechte. Van drammerigheid is de laatste jaren nauwelijks sprake. Samsom zal juist, om te slagen als PVDA-leider veel meer moeten investeren in pogingen om zijn ideeën, of in ieder geval een deel daarvan, uitgevoerd te krijgen. Samsom neemt zichzelf namelijk niet heel serieus.

Ideeën-mens
De nieuwe PVDA-leider is een hoofd vol ideeën maar veel minder iemand die luistert, aanhaakt bij wat anderen vinden en op die manier gedaan weet te krijgen wat hij wil. In het Parlement in de afgelopen jaren heeft hij niet bijster veel bereikt, ondanks zijn enorme kennis. Hij zal in plaats van een ideeën-mens een mensen-mens moeten worden. Dan nog is succes niet verzekerd, want mogelijk krijgt hij de oude garde in de partij niet mee.

Lange voorbereiding
Samsom heeft er had voor gewerkt en heeft heel wat afgetwitterd om de leider van de PVDA te worden (op 15000 tweets staat de teller nu). Hij was zich al lang voor aan het bereiden op de leiderschapsrol. Hij nam afgelopen jaar gematigder standpunten in tijdens overleggen over energie, nam meer afstand tot de materie en speelde de laatste tijd een beetje de nestor van de energie-woordvoerders. 'Waar zijn we nu helemaal mee bezig?' Niets mis mee, het heeft goede inzichten opgeleverd. Hij nodigde de weerspannige VVD constant uit om samen op te trekken in plaats van steeds maar weer dezelfde partij-politieke rituele dans ten tonele te voeren.

Terugtocht
Even leek het alsof Samsom een beetje moe was van het energiedossier, maar dat leek mee te vallen. Maar hij was dus wel zijn blik aan het verruimen. Hij ging meepraten over de financiële problemen in Europa en liep zonder dat iemand het wist mee als straatcoach in Amsterdam-West. Hij werd woordvoerder integratie en droeg het woordvoerderschap energie over aan Sjoera Dikkers, een ferme tante die niet zo makkelijk met zich laat spotten. En hij twitterde wat af. Dat alles moet hem veel goodwill hebben opgeleverd.

Enthousiasme
En natuurlijk het enthousiasme dat hij aan de dag legt en de gretigheid waarmee hij het debat aangaat. Het is al veel gezegd: 'hij is intelligent en goed gebekt.' Hij weet zelfs, zonder enige zichtbare inspanning, om te gaan met de grote plaag van het Binnenhof: Rutger Castricum van Pownews. Hij is de vertegenwoordiger van een nieuwe frisse generatie. Een generatie die meer gedreven wordt door de problemen van nu, zoals die met het milieu, en wat minder door die van het verleden, zoals de klassenstrijd, woningnood en werkloosheid.

Geen drammer
Toch kan het wel eens niet goed aflopen met Diederik Samsom als partijleider van de PVDA. Niet omdat hij drammerig is. In tegenstelling tot wat veel media hebben geschreven is Samsom niet echt een drammer, of in ieder geval niet meer. Hij heeft zijn ideeën en hij komt steeds terug op die ideeën maar niet op een drammerige manier. Meer op een redelijk consistente manier. He voorstel voor het mogelijk maken van saldering voor de meter is nu al een stuk of drie keer ingediend. En hij kan daar ook wel om lachen. Het is eerder zo dat hij te weinig doorzet en dat hij zichzelf niet heel erg serieus neemt. zo heeft hij te weinig moeite gedaan om het CDA echt serieus te overtuigen van het nut van saldering voor de meter, wat had gekund door de economische voordelen meer te benadrukken.

'Mijn ideeën zijn goed en voor de rest bekijk het maar'

Ook heeft hij al herhaaldelijk gedreigd dat hij wisselgeld wil voor steun aan kabinetsbeleid, bijvoorbeeld rondom schaliegaswinning. Maar die eisen lijkt hij dan niet echt door te zetten, tenminste niet voor zover de buitenwacht dat heeft kunnen merken. 'Mijn ideeën zijn gewoon goed, dat ziet toch iedereen, en verder bekijk het maar.' Hij is een idealist. In 2010 hij een toespraak in het Parlement waarin hij naar analogie van Martin Luther King steeds begon met 'Ik heb een droom'. Die toespraak viel nogal dood, onder meer omdat hij moest opschieten van de voorzitter en steeds onderbroken werd door collega's. Eigenlijk zou Samsom ook wel bij Groenlinks thuishoren, maar toch ook weer niet want hij is in zekere zin ook weer een conservatieve socialist. Of misschien heeft hij zich die ideeën eigen gemaakt aangezien hij al zolang in de partij rondloopt.

Ongeduldig
Samsom is ook een ongeduldig mens. Van nature. Dat zal hij niet kunnen veranderen. Het lijkt net alsof hij soms niet doorzet als een soort zelfverdedigingsmechanisme; uit angst om niet te slagen. Hij behoudt zijn ideeën dan wel maar hij denkt te snel: laat maar. Volgende keer beter. Daardoor krijgt hij ook geen ervaring met het voor elkaar krijgen van iets. Het is dit wat hem wellicht in de ogen van de oude garde te licht maakt en waardoor die mogelijk een voorkeur zal blijven houden voor de gestaalde krachten van Lodewijk Asscher. Samsom zal zichzelf dus serieuzer moeten gaan nemen wil hij slagen als partijleider van de PVDA. Hij zal voor die ideeën moeten gaan staan. Samsom is goed gebekt, maar daar blijft het dan vaak bij. Als een keffertje dat wel blaft maar niet bijt. En dat moet dus veranderen.

Zelfs dan is succes niet verzekerd. Mogelijk zal hij teveel op de PVDA-troepen vooruit blijven lopen. Samsom is een ideeën-mens en geen mensen-mens. Die ideeën zijn het resultaat van eigenhandig denkwerk maar daarmee loopt hij vaak wel uit de pas met de ideeën van de rest van de partij. Waarschijnlijk heeft hij zich in de afgelopen jaren flink in moeten houden als het ging om de bouw van een nieuwe kerncentrale in Borssele en de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven, omdat grote delen van de partij hier niet zoveel moeite mee hebben. Het was opvallend hoe Samsom de rol van 'redelijk neutrale' nieuwsdienst op zich nam tijdens de ramp in Fukushima.

Samsom heeft niet overal verstand van maar hij denkt wel overal verstand van te hebben

Hij heeft ook heel wat afgetwitterd in die tijd over die ontplofte kerncentrale. Dat was mooi en waardevol want hij is één van de weinige mensen die verstand heeft van kerncentrales, die kan communiceren en die niet uitgesproken voorstander is van kernenergie. Zijn berichten waren vaak to-the-point. Maar de volger vroeg zich wel af: waar haalt hij de tijd vandaan om dat allemaal te volgen? Hij is toch ook Kamerlid? Is dit het stellen van de juiste prioriteiten? En dan blijkt ook dat hij het regelmatig bij het verkeerde eind had. En dat bleek ook nadien. Hij heeft ook heel veel getwitterd over de financiële problemen in Griekenland. Hij heeft een stellige mening daarover, maar hij is geen econoom en, om eerlijk te zijn, dat zie je er wel aan af. Hij heeft niet overal verstand van, maar hij denkt wel overal verstand van te hebben.

Gedeisd
Hij zal zijn mening meer moeten bijstellen aan de hand van geluiden uit zijn omgeving. Dat zal hem wel lukken; daar is hij al mee bezig. Maar daarmee zal hij nog verder op de troepen in zijn eigen PVDA vooruit gaan lopen. Dat is onvermijdelijk. Hij loopt nu al voorop. En met het bijstellen van de mening op basis van de nieuwste inzichten zal hij niet dichterbij maar juist nog verder van de oude garde binnen de PVDA af komen te staan. De standpunten over integratie en energie en dat soort zaken zullen meer genuanceerd zijn dan wat we van de PVDA gewend zijn. Hij wordt dan echt een man met een moderne visie. De grote vraag is of de oude garde binnen de PVDA hem tegen zal of dat die zich gedeisd zal houden en zal beseffen dat hun tijd voorbij is.

Leden van de oude garde PVDA moeten zich beseffen dan hun tijd voorbij is

Ruimte
De oude garde binnen de VVD gaf Mark Rutte op een gegeven moment de ruimte om leider van de VVD en daarna om premier te worden. Dat was goed en het heeft heel goed uitgepakt. Het is echter de vraag of de fossielen binnen de PVDA dat ook zullen doen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn