Doel 14% duurzame energie verder buiten bereik nu SDE-budget niet opgaat

15 maart 2012 - Het ministerie van ELI meldde donderdag dat er 489 partijen subsidie in het kader van de SDE+ regeling hebben aangevraagd. De subsidie wordt vooral aangevraagd voor het opzetten van projecten op het gebied van zonne-energie, mestvergisting en aardwarmte. Het beschikbare budget zal echter waarschijnlijk niet op gaan, zo meldt het ministerie, en dat terwijl er sprake is geweest van 'budgetverruiming'.

Doel buiten bereik
Dit laatste betekent dat het aantal aanvragen dus eigenlijk helemaal niet zo hoog is. Als ze allemaal zouden worden toegekend leidt dat tot een beslag van 2 miljard euro, zo schrijft het ministerie.  De minister gaat er dus vanuit dat veel projecten niet in aanmerking komen voor subsidie, mogelijk omdat ze te weinig kansrijk zijn. In ieder geval zal, als niet heel het budget vergeven wordt, de doelstelling om in 2020 14% aan duurzame energie te hebben gerealiseerd nog verder buiten bereik  komen te liggen.

Deuk en pakje boter
En het doel ligt al ver buiten bereik. Het ministerie zette onder druk van de lobby van grote energiebedrijven in 2011 heel sterk in op groen gas, maar voorspeld kan worden dat het aantal projecten dat levensvatbaar is op dit gebied erg klein is en ook erg klein zal blijven. De hoeveelheid groen gas zal de komende jaren in het niet vallen bij de totale vraag naar gas, ondanks alle initiatieven die daartoe zijn genomen. (Of juist daardoor, want een bedrijf als Gasterra heeft niet heel erg veel belang bij het slagen van die initiatieven.

Budgetveruiming
Mogelijk dat in 2012 daarom weer een groter deel van het budget naar andere projecten gaat. Dat budget is verhoogd van 1,5 miljard euro in 2011 naar 1,7 miljard euro. Het ministerie stelt dat de initiatieven goed zijn voor het verbruik van 250.000 huishoudens, dat is dus ongeveer 750.000 MW, ofwel 0,75 TWh. Dat is zo'n 0,6% van het totale energieverbruik, wat dus dit jaar toegevoegd gaat worden aan het duurzame productiepark. Dat wil zeggen: als alle projecten worden gehonoreerd, wat dus niet het geval is.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn