Euro green bonds van ABN Amro zijn eigenlijk gewoon obligaties voor financiering van nieuwbouw

26 september 2015 - Alle grote bedrijven besteden tegenwoordig veel aandacht aan duurzaamheid. De websites hebben steevast een lemma duurzaamheid of sustainability, gevuld met karrenvrachten informatie over hoe goed het bedrijf in kwestie wel bezig is. Vraag is natuurlijk of al die claims wel gerechtvaardigd zijn. Of eigenlijk is wel duidelijk dat die claims lang niet altijd gerechtvaardigd zijn. Toch geloven we wel in de goede intenties van de bedrijven, in ieder geval van het deel dat zich bezighoudt met duurzaamheid. Het is echter wel goed om eens te kijken wat al die duurzaamheidsclaims nu precies inhouden. Deze keer daarom aandacht voor de Euro green bonds van ABN Amro.

Grote belangstelling
ABN Amro is duidelijk het blazoen op aan het poetsen in aanloop naar de gedroomde beursgang. In juni van dit jaar heeft de bank, wellicht in dit kader, zogenaamde Euro green bonds uitgegeven, ofwel: groene obligaties. De belangstelling was enorm, zo stelde de bank. In eerste instantie zou voor 350 miljoen euro aan obligaties worden uitgegeven, dat werd later verhoogd naar 500 miljoen euro. En nog was het aanbod flink overtekend. Dat klinkt mooi. Maar wat doet de bank nu precies met het geld? Waarom heten de obligaties groene obligaties?

Verdeling
De bank wil het geld vooral steken in energiezuinige woningbouw en de bouw van energiezuinige kantoren en andere utiliteitsgebouwen. Een klein deel is voor zogenaamde 'groene leningen' aan particulieren die er zonnepanelen mee op hun dak willen leggen. De verdeling is volgens de stukken van de bank als volgt: maar liefst 407 miljoen van die 500 miljoen is bedoeld voor hypotheekleningen aan particulieren. Dan is er nog 78 miljoen bestemd voor investeringen in utiliteitsbouw. Geld uit dit potje geld kan ook gaan naar nieuwbouwprojecten bestaande uit woningen. Blijft over nog zo'n 15 miljoen voor mensen die zonnepanelen willen gaan installeren.

Label
Veruit het grootste gedeelte gaat dus naar hypotheekleningen voor mensen die eigenaar worden van een energiezuinige woning. Dat zijn heel gewone hypotheekleningen, die de bank versterkt via de eigen kantoren. De vraag die bij mij meteen opkomt is dan: wat is een energiezuinige woning? Daar kan van alles onder verstaan worden. De definitie is dan ook vrij ruim, zo blijkt uit de stukken die de bank bij de uitgifte van de obligatie voegde. De woning moet aan het bouwbesluit van 2012 voldoen. Volgens de bank zelf betekent dat dat de woning 25% energiezuiniger is dan het energielabel A.

Very good
De (bestaande) commerciële gebouwen moeten minimaal een label A hebben. Voor níeuwe commerciële gebouwen en nieuwbouwwijken gelden strengere eisen, zo lijkt het. Die moeten een bepaalde kwalificatie hebben: 'very good' volgens het systeem van BREEAM. Even googlelen leert dat very good de middelste is van vijf oordelen, waarbij de score meer dan 55% is (van het totaal te halen aantal punten). Dat lijkt dus niet heel ambitieus te zijn. Bovendien moet de 'klant' (opdrachtgever van het project), een bepaalde verduurzamingsstrategie voor zijn gebouwen en portfolio hebben.

Middelmatig
Expliciet wordt gesteld dat ABN zelf de criteria opstelt om te beoordelen of een gebouw voldoet aan de eisen of niet. De beslissingen van de bank worden echter beoordeeld door Oekom Research, zo vermeldt de bank uit en te na. Oekom Research is een Duits bedrijf dat blijkbaar een systeem heeft ontwikkeld om de mate van duurzaamheid van dergelijke obligaties te beoordelen. Het is één ding om steeds te vermelden dat de prestaties beoordeeld worden door Oekom, maar het is iets anders om te melden wat dan dat oordeel is. Dat laatste wordt niet een-twee-drie duidelijk. Pas helemaal aan het einde van een presentatie voor investeerders staat dat Oekom de kwaliteit van de Euro green obligaties van ANB Amro en de mate van duurzaamheid van de bezittingen kwalificeert als 'goed'. Het algehele oordeel is een C . Als we gaan zoeken wat die C betekent dat komen we erachter dat de schaal van A tot en met D loopt en dat C dus aardig middelmatig is. of zelfs daaronder.


Niets nieuws
Ofwel: de obligatie lijkt niet echt veel toe te voegen aan verduurzaming van de wereld. Aangezien alle nieuwe woningen aan het bouwbesluit 2012 moeten voldoen en die toch wel op één of andere manier gefinancierd worden, leidt het fonds er niet toe dat de bouw van duurzame huizen gestimuleerd wordt. De bank lijkt simpelweg de hypotheken aan eigenaren van redelijk nieuwe woningen onder te brengen in het fonds. Als het gaat om commerciële nieuwbouw lijken de eisen eveneens niet al te streng te zijn en weinig, of niet, af te wijken van wat de EU al voorschrijft aan nieuwe gebouwen. De EPBD-richtlijn (energy performance of buildings directive) schrijft voor dat nieuwe gebouwen in 2020 min of meer energieneutraal moeten zijn. De eisen worden, als ik het goed begrijp, in de aanloop daartoe ieder jaar strenger. Een label A voor bestaande gebouwen lijkt heel wat, maar niet vergeten moet worden dat er nu al labels A*, A**, A*** en A**** zijn.

Onverdiend
Het beschikbaar stellen van leningen voor de installatie van zonnepanelen is wel fijn en iets extra's in vergelijking met wat er al is. In hoeverre hier echt gebruik van gemaakt wordt en wat de condities zijn is mij onbekend.
Maar al met al is de term 'duurzaam' of groen hier denk ik niet op zijn plaats. Ik zou de term reserveren voor obligaties waarmee echt duurzame of groene zaken worden gefinancierd. Als je met een obligatie het bestaande financiert en dat bestaande 'groen' noemt dan is het een groene obligatie, zou je kunnen zeggen. Maar dit is te makkelijk. Vraag voor mij is verder in hoeverre de obligaties een rol spelen in het op orde brengen van de balans van de bank, nu daar strengere eisen aan worden gesteld dan vroeger.

What's in a name?
Vraag is verder of het überhaupt zinvol is om obligaties 'groen' te noemen. We hebben al ooit vraagtekens gezet bij de term Windcertificaten door Eneco, wat eigenlijk ook gewoon bedrijfsobligaties zijn. Obligaties zelf kunnen niet duurzaam zijn, dus misschien moeten we die dan ook maar niet zo noemen. Al die exotische namen werken vooral versluierend voor potentiële beleggers en het gebruik ervan komt vooral voort uit de marketing-strategie en niet zozeer uit de wil om duurzaam te zijn.

De Euro green bonds zijn genoteerd aan Euronext (ISIS-corde: XS1244060486). De koers ligt nu iets onder 100%.

Jurgen Sweegers

Adviesbureau Geldengroen.net

Copyright © Geldengroen.net

 

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn