ASN Aandelenfonds, voor de beginnende duurzame belegger een geschikt beleggingsfonds

13 augustus 2015 - Bij beleggen is spreiding belangrijk, dat verhaal kent u waarschijnlijk. Niet al het geld in één, of in een paar aandelen stoppen, maar het bedrag spreiden over een groot aantal aandelen. 'Niet alle eieren in één mandje stoppen' dus. Die aandelen kunt u zelf kopen maar als het er veel zijn is dat relatief duur. De kosten van aan- en verkoop zijn hoog ten opzichte van het investeringsbedrag als de bedragen per aandeel klein zijn. Beleggen in een beleggingsfonds is dan goedkoper en eenvoudiger.

Milieu- en sociale prestaties
Er zijn natuurlijk duizenden beleggingsfondsen. We kiezen er hier éénte uit: het ASN Duurzaam Aandelenfonds. Voor duurzame mensen is dit een geschikt aandelenfonds. Het belegt alleen in bedrijven die de toets der kritiek van ASN hebben doorstaan. ASN toetst bedrijven op milieu- en sociale prestaties. Een ander pluspunt is dat het ASN Aandelenfonds heel breed belegt, zowel qua sectoren als qua regio. Bedrijven uit heel de wereld komen in aanmerking en bedrijven uit veel verschillende sectoren. Het is wel zo dat relatief veel geld in een beperkt aantal aandelen zit. Zo is 25% belegd in tien bedrijven. Daar zitten de bedrijven Nike en Starbucks tussen.

Er is meer te koop
ASN heeft ook nog andere aandelenfondsen, die veelal minder breed zijn zich op een bepaald thema concentreren, zoals bijvoorbeeld het Milieu- en waterfonds. De kans op grotere uitslagen, zowel naar boven als naar beneden, is groter bij deze fondsen. En natuurlijk zijn de fondsen van ASN niet de enige duurzame fondsen die er te koop zijn. Met name die van de Triodos Bank mogen niet onvermeldt blijven. Klanten van die bank kunnen onder meer beleggen in het Triodos Sustainable Pioneer Fund en het Triodos Renewables Europe Fund, een beleggingsfonds in kleine en middelgrote producenten van schone energie. Ik zou zeggen, uit de losse pols, dat het risico bij Triodos wat groter is en het rendement lager, maar dat de bedrijven die geselecteerd zijn duurzamer zijn dan die van ASN. U moet zich bedenken dat ASN onderdeel is van de SNS bank en dat de banken steeds meer zullen integreren. Dat kan enigszins een verwatering van de idealen tot gevolg hebben, om het zo maar te zeggen.

Open en gesloten
Het ASN Aandelenfonds is een open fonds en een zogenaamd open-end fonds. Open fondsen zijn aan de beurs genoteerd en gesloten fondsen niet. Open-end fondsen kunnen nieuwe aandelen uitgeven, closed-end niet. Die laatste brengen een vast aantal aandelen in omloop, dat niet meer verandert. Het beste is te stappen in een open en een open-end fonds. Omdat zo'n fonds aan de beurs genoteerd is kunt u de stukken makkelijk aan- en verkopen. En door het open-end karakater zal de prijs van een aandeel in het fonds altijd min of meer gelijk zijn aan de waarde van de beleggingen waarin het fonds zelf belegd. Er is geen schaarste en er is geen overaanbod. De uitgevende instelling zal de stukken altijd uitgeven, of van u aankopen tegen de intrinsieke waarde. Bij een gesloten fonds kan de waarde afwijken van de intrinsieke waarde.


Breuken

Als u wilt beleggen in ASN aandelenfonds opent u een beleggersrekening bij deze bank. Daar is verder niets aan. U maakt geld over naar de rekening, waarna u kunt aangeven waarin u wilt beleggen en voor hoeveel. Er wordt dan een aantal aandelen in het beleggingsfonds aangekocht. Dat hoeft geen 'heel' aantal te zijn; het kan een breuk zijn. Bedenk bij u zelf hoe lang u het geld erop wilt laten staan en waar het voor bedoeld is. Als u het geld nodig heeft verkoopt u de aandelen. Het is natuurlijk best wel eng. Want het kan zijn dat de beurzen volgende week instorten, of dat ze het de komende jaren niet bijster goed doen. Het zal moeilijk zijn voor bedrijven uit het 'beleggingsuniversum' van ASN bank om zich daaraan te onttrekken. Zo ben ik ingestapt in 2000 toen de prijs van de aandelen in het beleggingsfonds bijna 100 was (zie grafiek beneden). Het heeft een decennium geduurd voordat die daar weer lag.


Slapen
Daar moet u mee om kunnen gaan. U moet erin stappen voor een groot aantal jaren en zich niet van de wijs laten brengen door een inzinking, die al dan niet tijdelijk kan zijn. Als u denkt, of weet, dat u er niet van kunt slapen, dan moet u niet gaan beleggen. Goed slapen is belangrijker. U moet u ook niet het hoofd op hol laten brengen door een sterke stijging van de waarde van uw aandelen. Het is in principe geen reden om de van te voren uitgedachte strategie te herzien.
Aan de andere kant kan het zijn dat de beurzen gestaag omhoog gaan de komende jaren. Dan profiteert u. Het is trouwens heel waarschijnlijk dat de bedrijven die door ASN geselecteerd zijn het beter doen dan de beurzen in het algemeen. Ze zijn actief ze in de sectoren van de toekomst en doen ze zaken op de manier waarop dat in de toekomst zal gaan.

In ieder geval moet u de waarde van geld enigszins kunnen relativeren. De wereld vergaat niet als u wat geld verliest en u bent niet top of the bill als u veel geld verdient. Uw geluk is niet afhankelijk van wat er precies op de bankrekening staat.

Jurgen Sweegers

Adviesbureau Geldengroen.net

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn