Onderzoek naar terugkeer gulden kan verstandig beleid zijn

8 mei 2010 - Regeren is alle opties openhouden. Kamerlid Rita Verdonk wil daarom dat de regering gaat onderzoeken of het mogelijk is uit de Europese monetaire unie te treden en de gulden weer in te voeren. Ook opperde ze het idee van een muntunie met Duitsland, in plaats van de huidig unie van Euro-landen. Ze diende daarvoor twee moties in, vrijdag tijdens het debat over steun aan Griekenland. Ook de PVV pleitte gisteren voor terugkeer van de gulden.

Flauwe reactie
Minister De Jager van Financiën reageerde in eerste instantie een beetje flauw. Ik heb het onderzoek zojuist gedaan en het is geen goede optie, zo zei hij tijdens het debat. Hij deed de motie af als nostalgie naar vroeger. Later echter ging hij er echter wel dieper op in. Een terugkeer naar de gulden zou heel schadelijk zijn voor de economie, zo zei hij. Kijk maar eens naar de omvang van de export naar andere eurolanden, zo zei hij. Ja, maar die export stopt niet bij herinvoering van de gulden, zo zei Verdonk, die eraan toevoegde dat ze ook niet precies de consequenties kon overzien en dat ze daarom pleitte voor een onderzoek.

Geen taboe op onderwerp
De motie werd natuurlijk niet gesteund door het Parlement. Toch is het goed dat deze twee partijen de optie naar voren hebben gebracht. Het lijkt namelijk niet onverstandig te zijn om te gaan kijken wat er moet gebeuren om weer een nationale munt in te voeren. Dit als de Europese monetaire unie straks echt klapt. Dat zou kunnen als de begrotingsproblemen echt onbeheersbaar blijken te zijn, bijvoorbeeld als de economie weer instort. Je weet maar nooit. Hoogleraar Arjo Klamer zei vrijdag op RTLZ dat de Monetaire Unie wel uit elkaar moet klappen omdat deze monetaire eenwording niet gepaard is gegaan met politieke eenwording. Met andere woorden: landen als Duitsland en Nederland zullen de Grieken en Portugezen nooit kunnen dwingen om hun begroting op orde te houden.

Politieke eenwording
Misschien hebben het ministerie van Financiën en DNB ook al wel draaiboeken klaar liggen. Je weet het niet. En waarschijnlijk kunnen die ook in de kast blijven liggen, want ook bij het argument van Klamer kunnen ook weer vraagtekens gezet worden. Want er is wel degelijk sprake van meer en meer politieke eenwording in Europa. De Europese landen zijn Griekenland immers, samen met het IMF, te hulp geschoten en ze hebben het land zo ver gekregen dat het nu echt gaan bezuinigen. De eenwording is natuurlijk niet zo ver doorgevoerd als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, met een Europese Raad van Ministers die veel macht heeft. Maar ook politieke unies bestaan vaak uit vertegenwoordigers van regio's die op het hoogste niveau zaken met elkaar proberen te doen. Het is alleen maar goed als belangen van alle regio's daarbij in overweging worden genomen.

En waarschijnlijk zal het proces naar meer politieke eenwording flink gestimuleerd worden door dit soort crisis.  De leiders van de lidstaten zitten dit weekeinde al weer bij elkaar.

Jurgen Sweegers
Kenniscentrum Geldengroen.net

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn