'Eerste Kamerlid Joyce Sylvester is gefêteerd tijdens splitsingsgevecht '

10 oktober 2011 - De energiesector heeft Eerste Kamerlid voor de PVDA Joyce Sylvester ten tijde van de splitsingsdiscussie gefêteerd zodat zij een anti-splitsingsstandpunt zou gaan nemen. Dat zegt voormalig voorzitter van Eneco Wim Naeije. Sylvester keerde zich destijds inderdaad tegen de splitsing en dat was opmerkelijk want haar partij de PVDA zelf was altijd groot voorstander geweest van de splitsing. Sylvester, nu burgemeester van Naarden, zou een toezichthoudend baantje aangeboden hebben gekregen. Niet duidelijk is of ze dat aangenomen heeft.

Poetin
In de Tweede Kamer was het altijd het CDA geweest die had geaarzeld. Dat was een 'natuurlijke aarzeling', want de partij voelde zich verbonden met de energiesector, die sterk tegen was. De houding van de PVDA in de Eerste Kamer was minder goed te verklaren. De PVDA was altijd sterk voorstander van splitsing geweest. Sterker nog: Ferd Crone, nu burgemeester van Leeuwarden, was in de politiek de eerste en meest overtuigende pleitbezorger van de splitsing. Sylvester nam een radicaal ander standpunt in. Ze deed het in de Eerste Kamer voorkomen alsof Poetin de macht zou grijpen zo gauw de splitsing een feit was. Terwijl de splitsing juist bedoeld was om in ieder geval de cruciale Nederlandse energie-infrastructuur uit handen van mensen als Poetin te houden. (En dat dat zinvol is geweest blijkt wel uit het feit dat Gazprom nu staat te rammelen aan de poorten van de Nederlandse energie-infrastructuur.)

Geen zinnig woord
Sylvester wekte destijds niet de indruk veel van het splitsingsvraagstuk te begrijpen. "Er kwam gedurende de twee dagen dat het debat duurde geen zinnig woord uit. Keer op keer lieten de senatoren Niek Ketting (VVD) en Gerard Schouw (D66), maar ook de toenmalige minister Joop Wijn, haar alle hoeken van de Kamer zien. Zo hield Sylvester een lang pleidooi tegen een privatisering van de landelijke netbeheerder Tennet, terwijl er in de Kamer noch in de regering ooit iemand heeft voorgesteld om daartoe over te gaan", zo schreef ondergetekende destijds in een opinie-stuk uit november 2006 naar aanleiding van het debat in de Kamer. Joop Wijn was de tijdelijke opvolger van Laurens Jan Brinkhorst, nadat die eerder dat jaar uit het kabinet stapte vanwege het gedoe rond een paspoort.

Beschamend
De PVDA in de Eerste Kamer diende een motie in die bepaalde dat de splitsing alleen onder bepaalde gevallen mocht worden ingevoerd, zoals bij "verstoring van evenwichtige marktverhoudingen". De motie was duidelijk bedoeld om de splitsing van tafel te krijgen. In feite was ze een wetswijziging, terwijl de Eerste Kamer geen recht van amendement heeft. De motie werd aangenomen, en zelfs de partijen die zich tot dan toe groot voorstander hadden getoond van de splitsing stemden voor, waarschijnlijk om de schijn van een unanieme Eerste Kamer op te houden. Het was beschamend om te zien hoe senators als Niek Ketting en Gerard Schouw aan het einde van het debat de motie verdedigden terwijl ze eerder op de dag nog precies het tegenovergestelde hadden beweerd. Minister Van der Hoeven maakte niet lang daarna echter korte metten met de weerstand van de sector en de Eerste Kamer en ze voerde de splitsing alsnog door.

Korte metten
De lobby van de energiesector was fel geweest. Brinkhorst werd voor rotte vis uitgemaakt op de voorpagina van de Telegraaf. De ondernemersraad van Essent voerde fel campagne tegen de splitsing, op instigatie van, en ook betaald door, de directie van Essent, onder leiding van Michiel Boersma. De bestuursvoorzitters van Essent, Nuon en Eneco zorgden verder voor veel onrust in de maatschappij en in de Tweede Kamer door te stellen dat de splitsing tot miljoenenclaims zou leiden van Amerikaanse investeerders die de netten hebben geleasd, iets waar later niets van waar bleek te zijn. Ook de nationalistische troef werd gespeeld. De Nederlandse energiebedrijven zouden na de splitsing worden opgeslokt door gewetenloze buitenlandse bedrijven. Uiteindelijk hebben de bestuursvoorzitters van Nuon en Essent de bedrijven later zelf verpatst aan de hoogste buitenlandse bieder.

Geld
Dat er destijds schemerige dingen gebeurd zijn is zeker. Wouter van Dieren, tot dan toe een gerespecteerd milieu-activist en lid van de Club van Rome, liet zich voor 1,7 miljoen euro inhuren door de energiesector en publiceerde vervolgens onderzoeken waaruit zou blijken dat de splitsing slecht was voor de transitie naar een duurzame economie. In het programma Nova verspreidde hij allerlei leugens over Brinkhorst. Naar verluidt heeft deze Van Dieren anderen volop mee laten delen in zijn nieuw verworven welvaart. En ook Joyce Sylvester zou gefêteerd zijn. Ze zou een toezichthoudend baantje aangeboden gekregen hebben. Niet duidelijk is of ze dat ook aanvaard heeft. Sylvester heeft veel toezichthoudende baantjes, gehad en nu nog steeds, zoals vanaf 2008 lid van de Delta Llyod Groep Adviescollege, om maar wat te noemen.

Geen commentaar
Grootste tegenstander van de splitsing was Ronald Blom, destijds bestuursvoorzitter van Eneco. Opvolger Jeroen de Haas heeft uitgezocht hoe het precies gelopen is met die splitsing en de lobby van de energiebedrijven, zo heeft Energieenwater.net begrepen. We hebben Eneco gevraagd om een reactie. Eneco wil niet bevestigen dat er onderzoek is gedaan en dus ook niet dat daar uit naar voren is gekomen dat er sprake is geweest van beloningen voor Joyce Sylvester.

Jurgen Sweegers

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn