Energiegeschiedenis: toets of splitsing echt wel nodig is is al uitgebreid gedaan

13 november 2013 - Minister Kamp zei maandagavond tijdens een overleg over energie in de Kamer dat de Hoge Raad snel met een definitieve uitspraak over de splitsingswet komt. Hij wekte de indruk dat die uitspraak positief is voor het Rijk; namelijk dat de splitsingswet OK is. Kamp: "De wet wordt getoetst en als de uitkomst er is, is het uitgangspunt dat je die wet vervolgens gaat toepassen."

Lieden
De  opmerkingen komen vlak nadat het Europese Hof van Justitie zogenaamde prejudiciële vragen van de Hoge Raad heeft beantwoord. Daaruit bleek dat de splitsingswet niet in tegenspraak is met Europese wetgeving. De tegenstanders blijven hoop houden. Lieden komen aan het woord die veel nadruk leggen op uitspraken van het Europese Hof van Justitie als dat de Hoge Raad eerst moet toetsen of splitsing wel echt nodig was om de beoogde doelen van de wet te halen. Ook de gemeente Den Haag antwoordde in deze trant op onze vragen. De antwoorden komen ongetwijfeld bij Eneco-baas Jeroen de Haas vandaan, die al weken voor de uitspraak op 22 oktober liep te leuren met zijn anti-splitsingverhaal bij de Telegraaf en, af te lezen aan de krakkemikkige berichtgeving, bij Energeia.

Gedrocht
Wat deze lieden wellicht over het hoofd hebben gezien is dat deze toets al uitgebreid heeft plaatsgevonden. Het was namelijk iets wat de Eerste Kamer eiste bij de behandeling van de splitsingswet in 2006. De Eerste Kamer stond erg weifelachtig tegenover de splitsingswet. De Kamer eiste dan ook dat de minister de splitsingsartikelen alleen in werking zou stellen als de bestaande wetgeving niet zou voldoen. De Kamer nam daartoe een motie (novelle) aan. De novelle was een staatsrechtelijk gedrocht, want de Eerste Kamer mag eigenlijk alleen wetten aannemen of verwerpen. Maar de novelle bepaalde dat de minister de splitsingsartikelen alleen in werking mocht stellen als de bedrijven zich schuldig zouden maken aan bepaalde gedragingen, waaruit bleek dat ze misbruik maken van de netten. De bedrijven waren toen al in administratieve zin gesplitst.

Respect
Er deden zich veel gebeurtenissen voor waaruit bleek dat de commerciële delen van de bedrijven bleven profiteren van het bezit van de netwerken van de holdings waaronder ze vielen. Toen Delta het Belgische afvalverwerkingsbedrijf Indaver overnam was voor toenmalige minister Van der Hoeven de maat vol. Die oordeelde dat er niets anders opzat dan te splitsen. Ze zette de splitsingsartikelen alsnog in werking. Een nieuw onderzoek door Hoge Raad naar de vraag of splitsing echt nodig is is dus overbodig. Die analyse is al uitgebreid door de politiek gemaakt; niet alleen voorafgaande aan het opstellen van de wet, maar zelfs nog daarna. De wetsartikelen zijn pas in werking gesteld nadat uit en te na gebleken was dat de bestaande wetgeving die de bedrijven in administratieve zin scheidde niet voldeed. De rechter heeft dit weloverwogen oordeel van de politiek te respecteren; het zou hem niet passen nu een andere afweging te maken.

Citaat
Een citaat uit een stuk van mijn hand uit 2006, naar aanleiding van de behandeling van de splitsingswet door de Eerste Kamer:
"Want daar gaan we weer, helemaal van voren af aan. De partijen hebben deze maand pagina's vol met vragen over de wet bij de minister ingediend, net zoals de Tweede Kamer dat eerder deed. 'Is er geen minder ingrijpende oplossing denkbaar?', zo vraagt het ene politieke genie zich af, alsof deze vraag in de afgelopen jaren niet al honderden keren is gesteld. "Is er een dringende noodzaak om het wetsvoorstel nu te behandelen", zo is de vraag van een ander politiek licht."

Conclusie
De betreffende vraag is dus al honderd keer gesteld. En iedereen denkt dat ie daarmee de eerste was. En toen was er het Gerechtshof van Den Haag die deze vraag stelde en toen het Europese Hof van Justitie en nu gaat dan binnenkort de Hoge Raad de vraag beantwoorden. En hopelijk komt die dan eindelijk net als de Kamerleden, de minister en wij bijna tien jaar geleden, tot de enig juiste conclusie: 'Nee, er is naast splitsing op eigendomsniveau geen andere manier om te voorkomen dat er in de energiemarkt een ongelijk speelveld ontstaat waarbij bedrijven met netten voordeel halen uit die netten en daarmee een oneigenlijk concurrentievoordeel hebben ten opzichte van nieuwkomers en andere energiebedrijven zonder netten.'

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn