Reconstructie financiële geschiedenis AVR/Van Gansewinkel

15 mei 2012 - De vier fondsen CVC, KKR, Oranje-Nassau Groep en Intermediate Capital Group namen de Rotterdamse Afvalverwerker AVR begin 2006 voor zo'n 1,4 miljard euro over van de gemeente Rotterdam. Er werden tegelijkertijd leningen ingebracht van 1,3 miljard, verstrekt door ABN-Amro, BNP Paribas, CIBC en Lehman Bank (800 miljoen euro) en deels door de aandeelhouders zelf (500 miljoen euro). Het eigen vermogen van 377 miljoen euro werd ontmanteld. De balans explodeerde van 788 miljoen naar 1,56 miljard euro.

Hogere boekhoudkunde
Dus, zoals we het lezen: Er werd 800 miljoen euro aan leningen ingebracht door de banken. Dat komt dan in eerste instantie in de kas (het komt op de bankrekening zeg maar). Die werd dus (even) 800 miljoen euro. Vervolgens werden activa hergewaardeerd, met zo'n 700 miljoen euro, als we de verslagen goed lezen. Het eigen vermogen stijgt hierdoor van zo'n 400 miljoen euro naar 1,1 miljard euro. De gemeente loste oude schulden af. Het eigen vermogen nam daarmee toe met 200 miljoen (naar 1,3 miljard). Vervolgens hebben de aandeelhouders zichzelf beloond met een superdividend van 800 miljoen euro.  De kas daalt naar nul en het eigen vermogen naar 500 miljoen. Die laatste is omgezet in een lening. Je kunt daardoor ook zeggen dat het superdividend niet 800 miljoen euro was, maar 1,3 miljard euro. Ze kregen 800 miljoen uit het bedrijf, dus ze moesten nog 600 miljoen euro bijleggen om de overname te financieren.

En verder
Tot zover AVR. Dan Van Gansewinkel. Dat werd in 2007 gekocht voor ongeveer 900 miljoen euro. Dezelfde truc als bij AVR werd toegepast. Nieuwe leningen werden ingebracht, activa en eigen vermogen werden opgewaardeerd, een superdividend werd uitgekeerd, zodat het eigen vermogen en de kas weer ineen krompen, de passiva-kant van de balans uit louter leningen ging bestaan en de omvang van immateriële activa en goodwill tot astronomische hoogte toenam.

Zelfde verhaal
Het lijkt erop dat er 900 miljoen euro aan nieuwe leningen is ingebracht, gelijk aan het aankoopbedrag dus. De kas stijgt met 900 miljoen euro. De totale activa die door Van Gansewinkel werden ingebracht plus die van AVR werden geherwaardeerd tot ongeveer 2,3 miljard euro. De activa van AVR waren 1,1 miljard; dus die van Van Gansewinkel moeten op zo'n 1,2 miljard zijn gewaardeerd (vóór de afschrijving over 2007). Dat was in 2006 nog 333 miljoen; een opwaardering met ongeveer 900 miljoen euro. Dan kan het eigen vermogen ook opgehoogd worden met 900 miljoen euro. Er is vervolgens zo'n 900 miljoen aan superdividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Precies genoeg voor de overname. In feite is die 900 miljoen van de banken dus via de aandeelhouders naar de verkoper Leo van Gansewinkel gegaan.

Totaalplaatje
Het aankoopbedrag voor Van Gansewinkel was dus 900 miljoen euro. Ze hebben dus 2,3 miljard voor beide bedrijven betaald. De banken hebben er in totaal 1,7 miljard in gestopt. De aandeelhouders hebben zichzelf een superdividend van 2,2 miljard betaald, waarvan 500 miljoen in het bedrijf is gestoken. Ze moesten dus nog 600 miljoen (2,3 - 1,7 miljard) bij elkaar krijgen om de bedrijven te kopen. De aandeelhouders hebben dus ook geen geld overgehouden aan de transacties. De superdividenden zijn minder geweest dan de aankoopbedragen. Wel moet bedacht worden dat ze veel rente-inkomsten uit het bedrijf hebben getrokken, vanwege die lening van 500 miljoen euro, die eigenlijk eigen vermogen was.

En verder
Door verliezen van de afgelopen jaren is het eigen vermogen van 500 miljoen euro weer weggevaagd. Het eigen vermogen is eind 2011 weer gekrompen naar zo'n 150 miljoen euro, ondanks een storting van de aandeelhouders die te maken had met de overname van Veolia België in 2011. Van Gansewinkel stelt in een recent persbericht dat de (langlopende) bankschuld is teruggebracht naar 1,5 miljard euro. Dat klopt op zich, min of meer: de schuld is nu 1,55 miljard euro. Gezien de verliezen moet dat echter door andere schuld vervangen zijn. Kortlopende schulden zijn toegenomen met zo'n 200 miljoen.

Toekomst
De problemen zijn derhalve nog steeds groot. Want Van Gansewinkel is niet goed meer in staat om winst te maken, zelfs zonder dat het afschrijft op goodwill en immateriële activa. Het bedrijf maakt nog wel een operationele winst, maar door hoge financieringslasten verdampt die in het geheel. Die financieringslasten lijken nu geheel te bestaan uit rente voor banken, nu die 500 miljoen aan leningen van de aandeelhouders is omgezet in eigen vermogen. Daar kan dus niet makkelijk op bezuinigd worden. Een bedrijf dat geen winst maakt kan ook geen schulden aflossen. Die schuld zal dus als een molensteen om de nek van het bedrijf blijven hangen.  Het eigen vermogen zal weer tot onder het nulpunt dalen, waarna de aandeelhouders mogelijk moeten bijstorten. Ook een beursgang wordt dan zo goed als onmogelijk. Beleggers zullen niet stappen in een bedrijf dat nooit en te nimmer in staat zal zijn om de schulden af te lossen. Sterker nog, als Van Ganswinkel naar verwachting een steeds groter negatief eigen vermogen krijgt zullen beleggers geld bijgestort moeten krijgen bij de verwerving van aandelen in het bedrijf.

Activa
Daar komt bij dat Van Gansewinkel mogelijk meer moet afschrijven dan het nu doet. Het lijkt erop dat het in de afgelopen jaren niets, of nauwelijks iets, heeft afgeschreven op goodwill en immateriële activa. Vraag is of dat mag onder het boekhoudstelsel IFRS. Want er moeten zogenaamde impairment testen gedaan worden en als die aangeven dat de activa voor teveel geld in de boeken staan dan moet daar op opgeschreven worden, ten koste van de winst of direct van het eigen vermogen. Het is nu, in deze moeilijke afvalmarkt, niet meer goed te verkopen dat er voor meer dan een miljard aan goodwill en immateriële activa op de balans staat. Als er op die activa zou worden afgeschreven zou het eigen vermogen natuurlijk nog sneller dalen dan het al daalt. Vraag is dan ook hoe negatief het eigen vermogen mag worden.

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn