Europa 2: Schuldreductie is het enige waar politici zich mee bezig hoeven te houden

Vervolg van: Europa I: Weg met de 'we zijn een grote gezellige Eurofamilie-gedachte'

Bezweringsformule
Een ander onzin-argument dat je steeds hoort is dat de politici de onrust op de financiële markten moeten beteugelen. Als politici iets niet moeten doen is het dat. Ze kunnen de financiële markten niet beteugelen en het is ook beter dat ze geen poging ondernemen om dat te gaan doen. Laat de financiële markten lekker onrustig zijn. Dat zijn ze nu, dat waren ze vroeger en dat zullen ze altijd zijn. Dat is inherent aan de financiële markten. Het heeft onder meer te maken met het feit dat iedereen elkaar daar achterna loopt. Maar er zit altijd wel een zekere ratio achter. En zo gauw politici maatregelen gaan nemen om de markten in het gareel te krijgen verstoren ze de rationaliteit achter die processen. En trouwens, wat is onrustig. De financiële markten zijn eigenlijk helemaal niet onrustig.

Gekrakeel
Daarbij komt dat de toppen de zogenaamde onrust alleen maar aanwakkeren. Verwachtingen worden opgeklopt, met name door partijen die er belang bij hebben dat verwachtingen niet uitkomen. Sommige journalisten hebben dat niet door. 'Europa kan nu nooit eens met één mond spreken' wordt er dan gezegd door journa-economen als Mathijs Bouman. Nee, natuurlijk niet, het zijn 17 totaal verschillende landen die het ergens over eens moeten worden, en dat kost tijd. En ze hoeven het ook helemaal niet op stel en sprong over van alles eens te worden. Instant-oplossingen zijn er niet, dus als ze daartoe wel besluiten dan zijn het per definitie de verkeerde. Maar de woorden van Bouwman en andere blaters hebben wel effect. Want iedereen schreeuwt weer moord en brand over de zogenaamde verdeeldheid binnen Europa en de koersen gaan op en neer. En laat dat nu ook juist de bedoeling zijn geweest van partijen in de financiële markten die heel veel geld verdienen aan deze onrust, en die toevallig een paar dagen voor de top de kredietwaardigheid van Griekenland met een notch hadden verlaagd.

Probleemschulden
Politici moeten zich niets van de financiële markten aantrekken en gewoon hun ding doen. Er zijn geen instant-oplossingen, maar er is wel iets dat ze wel kunnen doen en dat is tegelijkertijd ook het enige dat zin heeft. En dat is het terugdringen van de schulden. Want die schulden zijn wel degelijk een probleem, niet alleen in Griekenland, Spanje en Italië maar ook in Nederland en andere landen. Als de staatsschuld te hoog wordt en de economie niet navenant groeit zoals in veel Europese landen nu, dan voelt iedereen op zijn klompen aan dat die schulden niet houdbaar zijn, ofwel: dat er een kans is dat het land die schulden in de toekomst niet gaat terug betalen. Dat is precies wat er gebeurd is en waarom de rente van probleemlanden omhoog ging. Aanpakken dus die schulden en een rap een beetje.

Obesitas
Daarnaast is het zo dat een te grote overheidssector sowieso funest is voor elke economie en dat het ook om die reden goed is om overheidsschulden aan te pakken. Niet door de belastingen te verhogen dus, maar door uitgaven te verminderen. Absurd welke taken de overheden allemaal op zich hebben genomen de laatste decennia, van het volschrijven van huis-aan-huis bladen, het regelen van huizen voor asociale gezinnen, het opzetten van allerlei kunstprojecten, tot het redden van voetbalclubs en het onderhouden van de nieuwsvoorziening (NOS). Dat kost niet alleen veel geld dat drukt elk particulier initiatief de kop in. Daarnaast zorgt het ervoor dat ambtenaren keuzes maken aangaande wat er geproduceerd wordt en wat niet, en dit is niet wat mensen willen. Als mensen het geld mogen houden besteden ze het op een manier die wel in overeentemming is met hun wensen. En de ondernemers bieden wat de klant wil. Ofwel: bij een privaat TV-station zou Mart Smeets al lang wegbezuinigd zijn, net als Huisman bij RTL4 tien jaar geleden. Er is trouwens ook geen enkele reden voor de overheid om te betalen voor het uitzenden van voetbalwedstrijden.

Jengelend kind
Kortom, er kan flink gesneden worden in overheidsuitgaven zonder dat veel mensen er last van hebben. En dit levert op zichzelf al een boost op voor de economie. Als politici zich louter concentreren op het terugbrengen van schulden en de financiële markten in hun eigen sop gaar laten koken, dan komen die markten vanzelf tot bedaren. Iedere ouder weet dat je een jengelend kind af en toe moet negeren en als de financiële markten ergens meer vergeleken kunnen worden dan is het met een jengelend kind. Als ze zien dat niet alleen Nederland en Duitsland maar ook Griekenland en Spanje serieus werk maken van het terugbrengen van de schulden, dan zal het vertrouwen toenemen en zullen de rentes voor die landen dalen. Wat ook bankiers en andere financiële mensen zeggen. En het gaat er echt niet om dat het begrotingstekort volgend jaar al nul is. Maar er moet wel een geloofwaardig plan zijn.

Indianenverhalen
Maar nogmaals, als dat er niet is en de rentes blijven hoog dan is dat geen reden voor Nederlandse politici en journalisten om in paniek te raken. Gewoon lekker hoog laten zijn. De opmerking, ook veelvuldig op RTLZ en dergelijke media te horen, dat een rente hoger dan 7% niet houdbaar is ('volgens economen' wordt er dan altijd bijgezegd) is ook onzin. Of een land een rente van 7% kan ophoesten hangt af van heel veel factoren. Natuurlijk, het wordt lastiger voor overheden om de rentebetalingen op te hoesten naarmate die rente hoger is. Maar dat wil niet zeggen dat er een grens is. Er is geen grens, en als er die is ligt die niet bij 7%. Ook in Nederland is de rente in het verleden vaak 7% of meer geweest. De rente is zo hoog als die moet zijn. Als het goed is neemt een land maatregelen als de rente zo hoog is. En als het dat niet doet dan niet. Dan moet de rente zo hoog liggen.

Kappen
Dat laatste is het geval. Het lijkt er op dat Griekenland geen orde op zaken weet te stellen. Niet gek. Het is toch een ander slag mensen dat daar woont. Er is helaas geen andere manier. Pogingen van ons om Griekenland te redden zullen vruchteloos blijken te zijn. Het geld dat we daarheen sturen krijgen we niet meer terug. Kappen dus daarmee, minister de Jager of nieuwe minister van Financiën. De Jager en zijn ambtenaren op het ministerie van Financiën hebben altijd gedacht: we moeten de euro redden, daarvoor moet Griekenland op de been worden gehouden; het gaat erom dat we dat doen op een manier die voor Nederland het minst schadelijk zal zijn. Die laatste vraag had eerst gesteld moeten worden. Vragen zijn:

-  Kan Griekenland op de been worden gehouden? (nee)
- Wat is in het belang van Nederland:  het op de been houden van Griekenland of niet?
- Is het de moeite waard om de euro te behouden?
- En is daarvoor het op de been houden van Griekenland nodig of maakt dit de redding van de euro juist zo goed als onmogelijk?

Olijven en feta
Waarschijnlijk hadden we nu veel minder problemen gehad als we van begin af aan niets hadden gedaan, zoals SP en PVV altijd hebben betoogd. Lekker in hun vet laten gaarkoken, die nep-Turken. We zien wel wat er gebeurt. Het kan voor de Grieken interessant zijn om uit de euro-zone te stappen. Ze kunnen dan hun munt devalueren, waardoor hun producten weer aantrekkelijker worden voor het buitenland, hoewel ze behalve olijven en feta het westen waarschijnlijk niet veel te bieden hebben. Als de munt maar genoeg devalueert kan het voor Unilever interessant zijn een fabriek daar te openen en kan dat de economie een zetje in de goede richting geven. Dit is echter aan hen. Het is niet aan ons. Wij hoeven alleen maar te stoppen met helpen.

Vervolg hier

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn