BTW zonnepanelen - Mag iemand aub zelf beslissen of hij al dan niet ondernemer wil worden?

20 november 2013 - Iemand die stroom opwekt kan dat uit commerciële overwegingen doen. Hij kán ondernemer zijn. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die stroom opwekt ondernemer ís. De belastingdienst hanteert zelf een hele set aan criteria als het gaat om de vraag of iemand ondernemer is of niet. Waarom wordt dat dan nu over boord gezet?

Rechtsgevoel
De Belastingdienst ziet iedereen die zelf stroom opwekt ineens als ondernemer. Dat heeft rare gevolgen. Zo moet iemand BTW betalen die hij zelf opgewerkt én verbruikt heeft. Dat laatste druist in tegen het rechtsgevoel. Stroom die je zelf verbruikt wordt niet op het net gezet; de opwekker krijgt er geen vergoeding voor; het is zijn eigen stroom, net als het kropje sla uit de moestuin of het kopje koffie uit het koffiezetapparaat.

Discussie
De stelling van de Belastingdienst volgt echter min of meer logischerwijze uit het startpunt dat iedereen die stroom opwekt ondernemer is. Gegeven dat uitgangspunt produceert de zelfopwekker in principe voor de markt, zo redeneert de Belastingdienst. En als hij dan wat van zijn eigen, zelfgeproduceerde goederen (stroom in dit geval) gebruikt dan moet hij daar BTW over betalen. De fiscus vindt dat vergelijkbaar met kopen in de winkel van iemand anders. Over de vraag of dat laatste terecht -gegeven het feit dat de persoon ondernemer is- is kun je discussiëren en dat zal ongetwijfeld al heel veel gedaan zijn.

Niet echt
Maar het echte probleem zit in dus de stelling dat iedereen die zelf stroom opwekt ondernemer is. Dat is gewoon niet zo, wat ook Europese rechters zeggen. De opwekker is in de meeste gevallen geen echte ondernemer; geen ondernemer in de letterlijke - en de normale-  zin van het woord. Iemand die zonnepanelen op zijn dak schroeft doet dat gewoon omdat hij bij wil dragen aan een beter klimaat of omdat hij er geld mee kan besparen of omdat hij onafhankelijk wil zijn van de grote machtige bedrijven. Hij voorziet in zijn eigen persoonlijke behoefte aan energie, op een andere manier dan dat hij dat voorheen deed. Net zoals hij in zijn behoefte voorziet door warmte te maken met een gasketel en door koffie te maken met zijn koffiezetapparaat.

Uitleg
Iemand is pas ondernemer als hij daar bewust voor kiest: als hij zijn geld wil verdienen met het leveren van producten of diensten en daarbij risico wil lopen. De Belastingdienst zelf hanteert altijd een heel setje criteria om te bepalen om iemand ondernemer is. Ik kan me nog goed een bijeenkomst herinneren bij de Kamer van Koophandel waar iemand van de Belastingdienst uitleg gaf over wat een ondernemer is en wat niet. Op de site zegt de dienst over de vraag wanneer iemand ondernemer is: "Wij kijken daarbij naar winstgevendheid, zelfstandigheid, kapitaal, omvang in tijd en geld, klanten, ondernemersrisico en aansprakelijkheid."

Of neem deze:
"Als uw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als u winst kunt verwachten, is er sprake van een bron van inkomen en bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer, bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting." Voor de meesten zelfopwkkers. zal het laatste gelden.

Vrijheid
Het is dus onterecht om iedere zonnestroom-opwekker maar als ondernemer te zien. Nu stelt de Belastingdienst, als ik het goed begrepen heb, dat je je niet hoeft aan te melden als ondernemer. In dat geval wordt er vanuit gegaan dat je ontheffing hebt aangevraagd voor het doen van aangifte. hoef je geen BTW-aanslagen in te vullen; je kunt dan geen BTW terugvragen en ook geen BTW in rekening brengen. Dat klinkt behoorlijk; eigenlijk heeft de opwekker dan toch de mogelijkheid om ervoor te kiezen geen ondernemer te zijn. Hij hoeft dan geen BTW te betalen over zijn zelfopgewekte stroom. Probleem is wel dat hij automatisch BTW ontvangt over stroom die hij op het net zet. Die zou hij op een of andere manier dan toch weer af moeten dragen. Al met al een hoop gezeik.

Oude
Makkelijker zou zijn om mensen gewoon de keuze te laten of ze al dan niet ondernemer willen worden. Als ze dat niet willen worden blijft gewoon alles bij het oude. Als ze ervoor kiezen toch ondernemer te worden betalen ze BTW en kunnen ze de BTW van hun aankoop terugvorderen. Het lijkt me echter waarschijnlijk dat ondanks de laatste lucratieve mogelijkheid al dit gedoe rond BTW een hoop mensen af zal schrikken om die dingen aan te schaffen.

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn